Post Reply
2018 Telugu Hot Dengudu Kathalu
19-04-2018, 11:01 PM
Post: #1
అందరికీ నమస్కారం
న మొదటి కథ వెంటపడి దెంగిన
నకు పూర్తిగా సంత్రుప్తి ని ఇవ్వలేదు
మీమలని నిరశ పరిచను అనుకుంట
అయినా అ కథను ఇంకో రెండు
రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాను ....
ఇది ఇంకో కొత్త కథ
ఇ కథ నిజమైన కథ కాదు
న సొంత రచన
ఇ కథ ఎవ్వరిని ఉద్దేశించి వ్రాయడం
లేదు కేవలము కల్పితం
ఇందులో పత్రలు అన్ని కల్పితం


ముందుగా పాత్రలు వారి పరిచయంమన్మద రావు - ఈయనే ఇందులో ముఖ్య పాత్ర హీరో
అసలు పేరు మదు సుదన్ రావు కని అ గ్రామం అతనికి మన్మద రావు అని బిరుదు ఇచ్చింది ఇంతకి అతనికి ఎలా ఇ బిరుదు వచ్చింది అని తెలుసు కొవలి అంటే కథలొ తెలుస్తుంది

ముందుగా మదు కుటుంబం గురించి
మదు స్వగ్రామం కోనసీమ
కోనసీమలో పెద్ద దొరల కుటుంబం వల్లది
క్రిష్ణారావు మదు వల్ల నాన్న
జనకి మదు వల్ల అమ్మ
కమల మదు అక్క పెళ్ళి అయి సెటిల్ అయింది
తరవాత మదు ఒక్కడే కొడుకు ఒక్కతే కూతురు కావడం వల్ల ఇద్దరినీ అల్లరు ముద్దుగ చుసుకునెవరు కాకపోతే మదు కూతురు తరవాత చాలా లెట్ గా పుట్టడు అందుకని మదు అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం అతని పుట్టిన రోజున పని వల్లకు బట్టలు అన్నదానం అన్ని చేయిస్తాడు క్రిష్ణారావు.......కమలకి పద్దెనిమిదో ఏటనే పెళ్ళి చేశాడు క్రిష్ణారావు అప్పటికి మదు కి పదమూడు సంవత్సరాలు మత్రమే అప్పటి నుండి మొదలు అయ్యయి మదు గరి మన్మద లీలలు ..........

మదు కి అప్పుడు అప్పుడే మొడ్డ కొద్దిగా కొద్దిగా లేస్తుంది కాని అది అతని కాంట ఎప్పుడు పల్లెదు అతనికి సెక్స్ గురించి కూడ పెద్దగా తెలీదు పల్లెటురు పైగా దొరల కుటుంబం ఒక్క స్నేహితుడు కూడా లేడు మదు కి అందరికీ భయం వల్ల నాన్న అంటే కాని క్రిష్ణారావు చాలా మంచి వాడు యభై పైగ ఉంటాయి కని అలా కనిపించడు వెంట్రుకలకు ఎప్పుడు కలర్ రెయ్ బన్ కళ్ళ జోడు బుల్లెట్ బైక్ అ బైక్ శబ్దం వినగనే క్రిష్ణారావు వస్తున్నడు అని అందరికీ తెలిసేది అ గ్రామంలో కన్నె పిల్లల నుంచి ముసలమ్మ లు కూడ ఒకసారి అయినా క్రిష్ణారావు దగ్గర పడుకోవాలి అని కాలలు కాంటరు కని క్రిష్ణారావు అలంటి అలవాట్లు ఒకటి లేవు ఎక ప్రత్ని వ్రాతుడు జనకి కి అందుకే క్రిష్ణారావు అంటే చాలా ప్రేమ వల్ల జంటను చూసి కుల్లుకొని వల్లు ఉండరు...
క్రిష్ణారావు కోరిక ఒకటే కొడుకు ని బగ చదివించి తన బాద్యతలను కొడుకుకి అప్పచెప్పి తను హయిగా విశ్రాంతి తీసుకుందాం అనుకున్నాడు.......

మదు తొమ్మిదివ తరగతి వచ్చే సారికి చాలా అందముగా ఎత్తు కు ఎత్తు పెరిగడు జనకి రోజు కొడుకి జిస్టి తిసి మరి స్కూలు కి పంపేది ఒకరోజు మదు స్కూలు నుంచి రగనె ఒకసారి పొలం వైపున వెళ్లి నాన్న గరిని కొన్ని డబ్బులు ఆడుకుందాం అని ఆలోచన వచ్చి పొలం వెళ్ళాడు
ఒక పొద సటున ఎవొ ములుగులు వినిపిస్తున్నాయి మదు కి ఎంటొ అక్కడ అని కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాడు మనొడు కొమలొకి వెళ్ళాడు ఒకసారి అక్కడ చూసిన ద్రుశ్యనికి వల్ల పొలంలొ పని చేసే రంగడు ఇంక సుబ్బి రంగడు దన్ని మొరటుగా దెంగుతున్నడు సుబ్బి దెంగర రంగ ఇలనె మొరటుగా దెంగు న మొగుడు ఇవ్వలేని సుఖాం ఇవ్వర ...అ మటలు వింటూవుంటే మదుకి ఎమొ అవుతోంది ఇల కుడ ఉంటర మనుషులు అనుకుంటున్నాడు అతనికి మొత్తము చుడలని వుంది కొద్దిగా పొదల చటు జరిగి ఎవరికీ కనపడకుండా చూస్తూన్నడు రంగడు లంజె ఇంత గట్టిగా దెంగిన నొప్పి పెట్టడం లెదనె నిది ఏమన్నా ఇనుప రాడ రా మామూలు మొడ్డ నె కదర నిలంటి మొడ్డలు మూడు దురతయి న పుకులొ దెంగి దెంగి నీకు నొప్పి ఎట్టలి గని నకు ఎ నొప్పి ఉండదు సుబ్బి అ ఊళ్ళో పచ్చి తిరుగబొతు లంజె అది అందరికీ తెలుసు కానీ మదు కి ఇవన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయి చెడ్డి లొ మొడ్డ కుడ ఉబ్బుగా అయింది ....
ఒరేయ్ రాంగ అ మడికట్టు మొత్తము పిప్పి ఇంకా మొరటుగా దెంగర లేకపోతే ని చేతులు రెండు న పుకులొ తొయ్యర అందరూ నువ్వు లంజె అంటే ఏం అనుకున్న కాని నువ్వు అలంటి ఇలంటి లంజె కాదు కొనసీమ లొనె నంబరు వన్ లంజెవె నువ్వు అది మక్కుడ తెలుసు కని దహంగ ఉంది కొద్దిసేపు మొడ్డ ని ఇవ్వు చికి చికి న దహన్ని తిర్చకుండ మరి ఉచ్చ వస్తే ఎలనె అదెకదర నకు కవలిసింది ఇ బుడ్డగొసి ఎందుకు విప్పు మొత్తము పడుకొ నేను ని మొడ్డ చికుత నువ్వు న పుకు నకు .......
ఇవన్నీ వింటూవుంటే మదు కి పచ్చిఎక్కెల ఉంది అలాంటి మాటలు ఉంటాయి అని కుడ తెలియదు
సుబ్బి అయితే కమపిశాచి ల రంగని మొడ్డ నోట్లో మొత్తము పెట్టుకొని చికుతొంది రంగడు దని పుకుని నలుక తొని దెంగుతున్నడు .......నకు లంజె కొడక నకు తెరవెట్టి పుకు నాకు అంటే ఎంమొ వగుతవు ఎందిర రంగడు ఎంత మొరటుగా చేసిన సుబ్బి కి ఎం కొత్తగా లెదు ఎందుకంటే అదొ పెద్ద బజరు లంజె తెలిసి కుడ దన్ని దెంగుత అని దని తొనె చలెంజ్ చేశాడు ఇప్పుడు అర్థం అవుతొంది సుబ్బి పవర్ ఎంటొ ...వుచ్చ పొయ్యర కంత్రి లంజకొడక లంజె పొస్తాను ని ముతి నిండ తగు లంజె న వుచ్చ తగి ని దహం తర్చుకొ ఒరేయ్ రంగ న దహం తిరలి అంటే నువ్వు ఇంకో జన్మ ఎత్తలి లంజె వనితొ ఇనితొ ఎవడు పడితే వడితొ దెంగించు కుంటవు వవి వరసలు లేవనే నీకు దొమ్మరి లంజె న పుకు దెంగడనికి ఒక మొడ్డ. ఉంటే చాలు అది ఎవన్ది అయిన సారె న అయ్యాది న కొడుకు ది అయినా సరె నెను రెడి దెంగించుకొడనికి
పోయి పోయి నీతో పెట్టుకొని తప్పు చెశను సరే కానీ ఇంకోసారి గట్టిగా వయించు న పుకుని ....న వల్ల కాదు నీకు దండము ని పుకు కొ పెద్ద దండము వస్తా తల్లీ .....

సినిమా చూస్తున్నట్టు మొత్తము చూసి నాన్నా దగ్గరకు వెళ్లలేదు నేరుగా ఇంటకి బయలుదేరాడుసినిమా చూస్తున్నట్టు మొత్తము చూసి నాన్నా దగ్గరకు వెళ్లలేదు నేరుగా ఇంటకి బయలుదేరాడు....
జనకి వంటగదిలో ఉంది అమ్మ అమ్మ .......ఎక్కడ కీ ఎల్లవ్ ర మదు బట్టలు ఎంటిరా అల పడుఅయి పొయయి ఎం లేదు అమ్మ మన పొలంలోకి వెళ్ళిన అంతే నాన్న గారితొ చెప్పద్దు అమ్మ సరే వెళ్లి స్నానం చేసి ర సరే అమ్మ ...స్నానం చేయడానికి వెళ్ళిన ...అప్పుడు రంగడు చేసిన ఒక పని గుర్తుకు వచ్చింది వడు మొడ్డ చేతిలో పట్టుకొని వెనక్కి ముందుకు అడించడు అప్పుడు వడి మొడ్డ లొంచి తెల్లని ఎదొ చిమ్మింది .....కని వడి మొడ్డ చలా పెద్దగా ఉంది నది ఇంత చిన్నగా వుంది మరి నకు వస్తాద .....రాధ అని అనుమానంగ ఉంది కొద్ది సెపు నేను కూడ న మొడ్డ ని వెనక్కి ముందుకు అనిచుస్తాను అనుకున్న కాని అదే మొదట సరి మొడ్డ పట్టుకొని అలా చేయడం నొప్పిగా ఉంది చాల సేపు అటూ ఇటు వుపిన అయిన ఏం రావడం లేదు కానీ మొడ్డ కొంచెం లావుగా అయింది కొద్దిగా ఉబ్బుగా కూడ అయింది చిన్నా సంతోషం మొడ్డని ఇలా వుపుతె పెద్దగా అవుద్ది అన్న మాట నకె ఆశ్చర్యం వేస్తోంది ఇంకా పెద్దగా అవుద్ది కావచ్చు అనుకొని ఇంకా వేగంగా ఉపడు మదు ఒకసారిగ తెల్లని వీర్యము మొడ్డ లోంచి మదు కి దూరంగా చిమ్మింది అదీ చూసి మదు కి ఎక్కడ లెని ఆనందం నకు పడ్డది అనుకొని కళ్ళు జిగేలుమన్నాయి వీర్యము చూడగానే కాని మళ్లీ నిరాశ మొడ్డ సల్ల వడ్డది మొత్తము చిన్నగా అయింది ......ఇలా మొదటి సారి హస్త ప్రయోగం చేశాడు మదు ....ఇంకా చాలా అనుమానలు ఉన్నయి మదు కి ఇంతలో మదు మదు వల్ల అమ్మ ఎంత సేపు ర నాన్నా గారు వచ్చరు తొందరగా రా ర.......

స్నానం ముగించి హలో కి చూశాను నాన్న గారు నకొసం ఎదురు చూస్తున్నరు అనుకుంట మెల్లగా నాన్నా దగ్గరకు వెళ్ళాడు మదు ఏరా మదు వచ్చే సంవత్సరం పదవ తరగతి ఎలా చదువతవొ ఏమొ మన వంశ గౌరవం మొత్తము ని మీద అదరపడి ఉంది మరచి పొకురా మదు అరె చదువుతాడు లెండి ఇప్పటి నుండి ఇ వంశలు కులలు వనికి రుద్దకండి న కొడుకు బంగారు కొండ జనకి కొడుకు అంటే చాలా ప్రేమ క్రిష్ణారావు గారు కొడుకుని ఏమన్నా అస్సలు ఉరుకునెది కాదు అది కదూ జనకి మన శంకరం పంతులుగారు లేరు వారు చెప్పరు మదు గురించి మి అబ్బాయి లెక్కలలొ కొద్దిగా వెనక పడ్డాడు అని ఇప్పటి నుండే మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది కాద జనకి....ఇప్పుడు ఏమంటారు సాయంత్రం వచ్చాక అబ్బాయి కాలిగనె ఉంటాడు కాదా రోజు ఒక గంట సేపు శంకరం పంతులు ఇంటికి పంపితే మంచిది అని నకు అనిపించింది వారు కూడా ఒప్పుకున్నారు మదు దేంట్లోనూ వెనక పడకూడదు అదె నా అభిప్రాయం తరువాత మి ఇద్దరి ఇష్టం
మదు వెళతవర .....అవసరం లేదు అమ్మ నాన్నా గారు ఊరికే కంగారు పడతారు నువ్వు కూడ ఎంటంమ్మ అదీ కాదు మదు నువ్వు పరీక్షలు తప్పుతవాని కాదుర మి నాన్న గారి దిగులు అందరికంటే నువ్వు ముందు ఉండలి అని అంతే రా బంగారం ఒక గంటె కాదరా అమ్మ మాట వింటవు కాదు ......సారె అమ్మ ఇప్పుడు మీకు సంతోషంమె కదా తల్లి కొడుకులు ఒకటే అవును అండి ఒక్కటే అమ్మ ఆకలి సరే పదండి వడికి ఆకలిగా ఉందిట భోజనం చేద్దాం .......
మదు కి కొద్దిగా కంగారుగా ఉంది శంకరం పంతులు అంటే కోనసీమలో పేరు మోసిన గణిత పంతులు మదుకి కొద్దిగా గణితం అంటే నచ్చెది కాదు ....అమ్మకీ మాట ఇచ్చిన తరవాత ఇంక తప్పదు .....చాల లోతుగా అలొచింస్తున్నాడు ఇంతలో జనకి మదు అన్నాం తినరా అంతల ఎమ్ ఆలోచనలురా ఏం లేదు అమ్మ పంతులుగారు ముందే కోపిష్టి భయంగా ఉంది అమ్మ నీమీద ఎవర్రా కోపం చేసేది అలా చేసి కోనసీమలో తిరగ గలరా ......పంతులుగారు నీకు ఒక్కడికే చెప్పుతాడు శంకరం న చిన్ననాటి మిత్రుడు మేము ఇద్దరం ఒకే స్కూల్లో చదుకున్నాము ...నా పదవ తరగతి తరవాత మి తాత. గారు గుండె పొటు వచ్చి హటాత్తుగా మరణించారు నీకు తెలుసు కదా మన వంశంలో తరతరాలుగా ఒక్కడే మొగ సంతానం అని మీ తాత గరి కాల నేను పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి మన కోనసీమలో మొదటి కలెక్టరు కావాలి అని మి తాతగారి కోరిక కాని అదీ నేను తిర్చలెకపొయను అందుకే కనీసం నువ్వు అయినా గొప్ప గొప్ప చదువులు చదవలి మదు అని క్రిష్ణారావు ఒక్కసారిగా కంటతడి పెట్టడు ......
ఒక్క విషయం మదు వళ్ళు బ్రాహ్మణలు అవిషయంలొ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండు సరే నాన్నా గారు మీరు చెప్పినట్లె కోనసీమలో మి పేరు నిలపెడతను .....ఆరోజు మొడ్డ ఉపుడు వల్ల మదుకి తొందరగా నిద్ర పట్టేసింది మరునాడు అతనికి కొద్దిగా బద్ధకంగా ఉంది .....జనకి వచ్చి లెపెసారికి ఒక్కసారిగా అమ్మ ఈరోజు స్కూలుకి వేళ్ళను అమ్మ నిన్ననె కదరా నాన్నా గారు బుద్దిగా చదుకొమ్మడు ఈరోజు స్కూల్ కి వేళ్ళను అంటే ఎలరా సర్లే అమ్మ వెళ్తాను .....తొందరగా రెడి అయి వచ్చేయి అలాగే అమ్మ ....
ఇంక తప్పదు అనుకొని స్కూలుకి వెళ్ళాడు మదు...స్కూల్లో ఎప్పుడూ అమ్మాయిలను చుడనట్టుగా అందరినీ వింతగా చూస్తుండు మదు కాని మదు వంక ఎవరు చూడరు ఎలాగో అలాగా ఆరోజు స్కూల్ ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చడు మదు...అబ్బ ఇప్పుడు మళ్లీ పంతులు ఇంటికి వెళ్లాలి కాద కర్మ
అమ్మ వెళ్ళక. తప్పద న బంగారు కొండ కదూ ఇ ఒక్కసారి నాన్నా చెప్పినట్లు విను బాబూ సర్లే ఏం వంశమొ ఎమొ అనుకుంటు రెండు పుస్తకాలు చేత పట్టుకొని వెళ్ళాడు .....

వల్ల ఇంటి నుంచి సుమారు ఒక ఇరవై ఇండ్లు తరవాత శంకరం పంతులు ఇల్లు. పెంకుటిల్లు కాకపోతే చాలా అందంగా ఉంటది వారి ఇంటి ఎటువైపు వెళ్లిన గంధపు సువాసన వస్తుంది శంకరం చాలా పట్టుదల మనిషి పైగా కోనసీమలో పేరు మోసిన గణిత పండితులు దృఢమైన కంఠము రింగురింగుల వెంట్రుకలు ఒక శుద్ధమైన బ్రహ్మణుడు ఎలా ఉండలి అంటే కోనసీమలో ఎవర్నీ అడిగినా ఉదాహరణకు అందరూ చెప్పేది ఒకే మాట అచ్చాం శంకరం పంతుల ఉండలి అని మదుకి కిందనుంచి పైదక మొత్తము వణుకు మొదలైయింది వల్ల పెద్ద గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చి అగిపొయడు వల్ల ఇంట్లో పలెరు మదుని గుర్తించి చిన్న దొర గారు రండి అయ్యా లొనకి పంతులుగారు ఉన్నారు రండి బాబుగారూ
లోపలికి అడుగు పెట్టగానే తులసీ మొక్క సువాసన వస్తుంది ఎదురుగా పంతులుగారి భార్య కన్ను అర్పకుండ ఆమెనే చూస్తున్నడు మదు ఆమెకు నలభై ఎల్లు ఉంటాయి సుమారు కొద్దిగా లావుగా ఉంటంది పదల నుంచి మొఖం వరకు మొత్తం తెలుపు ఒక్క చిన్న మరక కూడ కనిపించేది కాదు అంత నీటిగా ఉంటది పేరు పార్వతి మదు అంటే నువ్వేన బాబూ హ నేనే ఏమని పిలవలొ అర్ధం కావడం లేదు మదుకి పంతులుగారు లోపల ఉన్నారు అరుగుమీద కుర్చీలో కుర్చొ వస్తారు అలాగే తలా ఉపడు .......గాయత్రి ....అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది పార్వతి ....మదుకి రాకరకల ఆలోచనలతో సతమతమవుతూన్నాడు ఇంతలో ..............
పార్వతి గారి కూతురు గాయత్రి వచ్చింది మదు అంటే మీరేనా చిన్నగా తల ఉపడు మదు అసలు ఆమెను చూడకుండానే అమ్మ మీకు మంచినీళ్ళు ఇంమంది అప్పుడు తల ఎత్తి పైకి చూశాడు ఆమెను ఇంచుమించు మదు కున్న వయస్సు ఉంటుంది గాయత్రికి పట్టు లంగ సిల్కు జకెట్ ముద్ద బంతి లంటి మొఖం ఇ మధ్యనే పెద్దమనిషి అయింది మదు గాయత్రి స్తానలను గమనిస్తూన్నడు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి అమె స్తానలు అసలు ఇంతవరకు మదు ఎ అమ్మాయిని ఇలా చూడలేదు అలాంటి ద్యస కూడ ఉండదు అతనికి కాని సుబ్బి రంగాని దెంగులటా మదు మనస్తత్వం పూర్తిగా మార్చేసింది అతను అలా చూసేసరికి గాయత్రికి చెడు ఉద్దేశం కలిగింది వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది లొపలి నుండి శంకరం వచ్చాడు అది గమనించిన మదు నమస్కారం గురువుగారు అంటు లెచాడు కుర్చొ మదు అంత చెప్పాడు మినాన్న
ఏమోయ్* అబ్బాయికి ఏమన్నా పెట్టరా లేదా ఇప్పుడు ఎమ్ వద్దు గురువుగారు
సరే గణిత పుస్తకం తీయు అలాగే గురువుగారు ...................అలా మొదటి రోజు ముగించుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు మదు ........


కొద్ది వ్యవధిలోనే శంకరం పంతులు ఇంట్లో అందరికీ నచ్చెశాడు మదు పార్వతికి ఇంకొంచెం ఎక్కువె గాయత్రి మాత్రం భయపడేది చదువులొ కూడ కొద్దిగా నైపుణ్యం సంపాదించాడు .....అయితే ఒకరోజు అతని ఉహకు అందని ఒక పరిమాణం ఎదురుయింది అసలు అనుకోలేదు ఇలా కూడ జరుగుతయ లోకంలో

మనం ఎవరిని అయితే ఎక్కువగా గౌరవించామొ వల్లే మన కళ్ల ముంద తప్పలు చేస్తే జీర్ణించుకోలెము కాద ఆరోజు శంకరం పంతులుగారు ఏదో పని మిద పక్క ఊరు వెళ్ళాడు మదుకి చెప్పడు రేపు రవాద్దు అని అయినా మదు కాలక్షేపం కోసమని వచ్చడు తలుపులు తెరిచె ఉన్నాయి నెరుగా లొపలికి వెళ్ళాడు ఎవారు కనిపించక పొయెసరికి పెరంట్లొ ఉన్నరు అనుకొని అక్కడ ఒక కొట్టం ఉంది అందొలొ ఎమొ శబ్దం వినిపిస్తె అటువైపు వెల్లడు అక్కడ పార్వతి గారు వల్ల పలెరు ఇద్దరు పుర్తిగా బట్టలు లెకుండ కనపడ్డరు మనొడికి ఒక్కసారిగ ఉరుము మిద పడ్డట్టు అయింది .....అసాలుఎప్పుడూ పార్వతి గారిని చెడుగా ఊహించుకోలేదు కాని ఈరోజున ఇలా చూసేసరికి అసలు ఈమె పార్వతి గారేనా అన్న అనుమానం వచ్చింది మధుకి పలెరు మొఖం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కని ఆమె మొఖం అంత స్పష్టంగా కనిపించడంలేదు మొత్తము సరిగ్గా చూద్దాం అన్న ఆతృతగా ఉంది అతనికి వరికి కనిపించకుండా ఎలా చూడాలి అని చుట్టు మొత్తము గమనించాడు అదే కొట్టం దగ్గర ఒక గడ్డి మోపు ఉంది అది ఎక్కితే ఇద్దరు స్పష్టంగా కనిపిస్తారు పైగా మాటలు వనిపిస్తాయి అనుకొని దొంగ కాద నడిచినట్లుగా మెల్లగా నడిచి కొంచెం తంటలు పడి గడ్డి మోపు ఎక్కడు....కాని అతనికి అదే మొదటి సారి గడ్డి మోపు ఎక్కడం కాళ్ళు అసలు ఆగడం లేవు జరుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎల ......అటు ఇటు చూసి ...అక్కడ ఏండ్ల బండి ఉంది దంట్లొ కూర్చుని సినిమా చూసినట్లు చూడవచ్చు అనుకున్నాడు ....ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా గడ్డి నుంచీ జారీ ఏండ్ల బండిలో కూర్చున్నాడు ...పలెరు పేరు పొశాలు అమె వన్నీ పొశిగా అంటోంది .......అతని అనుమానం నిజం అయింది వల్ల మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే .....ఒరేయ్ పొశిగా ని పెళ్ళాన్ని ఇలా సుఖపెడతవార ....అ లంజె ముండ పిల్లలు పుట్టుక ముందు మంచిగా దెంగించుకుంది ఇప్పుడు అసలు రయిక కూడ ఇప్పనివ్వదు .....ఎంత సేపు అ సండ్లు చికుతావురా కొంచెం పుకు సంగతి కూడ చూడరా పొశిగా అవునె నీకు ఇంత పుకు దొల ఎంటె ఎంత దెంగిన ఇంకా దెంగు దెంగు అంటవు మి అయ్యాగారు నన్ను దెంగక చాలా రోజుల అయింది ఆయనకు అంగం దగ్గరా ఎదొ రోగము ఉంది ....అ రోగము కాస్త ముదిరి అయన అంగం లేవడం లేదురా ఇవన్నీ వింటున్న మదుకి పాపం శంకరం పంతులుగారు ....జాలిపడ్డాడు పొశిగాడు ఆమె సండ్లను చంటి పొరడు కద చికినట్టు చికెది చికుతుండు పుకులొ రసాలు ఉరెది ఉరుతన్నాయి అబ్బ పుకు దెంగర కర్రె లంజకొడక లంజె అగె ని సండ్లని ఎంత చికిన సరిపోదు నకు బలసి కొట్టుకుంటున్నాయి
నువ్వు ఎంత చికిన అవి అలనె ఉంటాయి పుకులొ గుల గులగా ఉందిర కొద్ది సేపు నకరా అదీ నిజమే రసాలు ఉరె కొద్ది ఎవరికైనా గులగలగా ఉంటది కాద వల్ల మాటలు వింటూంటే మదుకి ..చీ దింది ఒక బతుకెన అనిపించింది కని మదుకి ఎమొ తెలుసు పుకు రుచి.......పొశిగాడు చికాడం అపి పుకు దగ్గరకు వచ్చి మొన్న దెంగినప్పుడు పెద్ద అడవె ఉండే ....ఇప్పుడు మొత్తం నున్నాగ మెరుస్తోంది నువ్వు ఈరోజు న పుకు నకుతావ్ అని నిన్ననే మొత్తం కొరిగినార పొశి పార్వతిలొ కమం చాలా ఎక్కువ భర్తకు లెవ్వదు పాపం అమె మాత్రం ఎన్ని రోజులు ఓపిక పడుతుంది అందుకే గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పొశానితొ ఇలా విలు చిక్కినప్పుడల్లా విరామం లేకుండా దెంగించుకుంటది ....మదు వల్ల భంగిమలు చూసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు పార్వతి తొడలు మొత్తం పంగ వపినట్లు దూరం చేసి వనీ తల మీద చేయి వేసి సుతారంగా నిమురతొంది వాడు అమె పుకులొ తేనె ఉన్నట్లు పురెమ్మలు విడదీసి నలుక మొత్తం దూర్చి నాకుతున్నాడు.....అక్కడి ప్రత్యక్ష శృంగారనికి మదు మొడ్డ కూడ ఒక ఇంచు పెద్దగా అయి నేను చెడ్డిలొ అగలెను అంటోంది .....మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ పొశి ఎమ్ నకుతున్నవుర అమె అల అన్నకొద్ది ఇంక నలుక లోనికి దుర్చుతున్నాడు .....హ హ హ హ హ హ హ హ హ ......అంటూ పుకులొ రసాలు మొత్తం వడి మొఖం మీద చిమ్మింది లంజెముండ ఇంతగనం రసాలు ఎక్కడివె ....రోజు నిల దెంగెవాడు లెక పుకులొ రసాలు జామ కవరా కర్రొడ ...అయినా మి బ్రాహ్మణలకు శృంగార కోరికలు తక్కువ అని విన్న ....అంటే ఎంట్రా మేము మనుషులం కదార మకు అందిరల అన్ని కోరికలు ఉంటాయి కాని మేము బయటకు చెప్పుకొలెము ...మిలగా అంటే లంజె మేము బరితెగించమా అంటూ పురెమ్మను చిన్నగా కొరికాడు హ హ హ హ హ హ హ హ .....మెల్లగా ర ముదనష్టపు ముండకొడక ........మదు ఏండ్ల బండిలో మొడ్డ బయటకు తిసి వూపుతూన్నాడు పొశిగా లెచి పుకు దెంగార అనెదకా దెంగావర ..నువ్వు చెప్పడం నకు ఇష్టం చాలె నకింది చాలు కొద్ది సేపు దెంగార నిది కక్కెల ఉంది ముందు మొడ్డ చికు లంజె అంటూ మొడ్డ తీసి పార్వతి నోట్లో తొసాడు అసలే వడి మొడ్డ తొమ్మిది అంగుళాలు ఉంటది మొత్తం కుచ్చడు ఆమెకు ఊపిరి ఆడటం లేదు ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ అంటూ మూలుగుతోంది .....ఆమె జుట్టు పట్టుకొని ఇంకా లోపలికి తొశాడు మొడ్డని కొద్దిసేపు అలనె ఉంచి బయటకు తీశాడు అప్పుడు కొద్దిగా ఊపిరి తీసుకొని అల తొసవ్ ఎందిరా ..........నీకు ఒళ్ళంతా మదమె కదనె అందుకే తొసిన న మదం నోట్లో కదుర ....అంతగా నికు తిట ఉంటే ఈరోజు న పుకుని ఆపకుండా దెంగరా చుస్తా ఎంత ఎంత సేపు దెంగ గలవొ ......బలంగా దెంగలి న పుకు పగిలి పొవలి ......సరే లంజె ఇవల నిమదం అంత తీరుస్తా....ని వల్ల కరురా ....
చూద్దాం ....పార్వతి బొక్కలొ పొశిగాని మొడ్డ దుర్చాడు .....హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ .....అలనె గట్టిగా దెంగు ....దెంగు మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ....అరుస్తూ తన సండ్లని తనె పిసుకుంటుంది ....వడు ఇంక వేగంగా దెంగుతున్నడు ....అదీ నావర మంచం మొత్తం విరిగేటట్లు ఉంది ....హ హ హ హ హ హ హ హ హ హ........దెంగర ఇంకా గట్టిగా .....రసాలు కరుతున్నాయి టపక్ టపక్ టపక్ మని శబ్దం వస్తుంది ......దెంగి దెంగి....ఒక్కసారిగ అమె పుకులొనె కక్కాడు..........ఇద్దరు శాంతించి ....గట్టిగా కౌగిలించుకుని .....పడుకున్నారు ఇంతెనరా ని దెంగుడు ....నిన్ను ఎంత దెంగిన నిమదం అనగదె బర్రె లంజె అమె కొద్దిగా లవుగా ఉంటది.....

ఇక్కడ మదు కూడ అదె ఏండ్ల బండిలొ మొడ్డను కక్కించాడు.........వల్లు రాకముందే అక్కడి నుండి జారుకున్నాడు మదు......
మొన్న రంగాడు సుబ్బి దెంగులటలు ఈరోజు పంతులమ్మ పోసిగానీ దెంగులటలు
మదు లొ కోరికలు రెట్టింపు చేశాయి ..

పార్వతి పైన ఉన్నా మంచి ఉద్దేశం కాస్త పోయింది ..అక్కడ అతనికి మునపటిల లేదు కాని ఏం చేస్తాడు పదొ తరగతి వరకు అక్కడికి వెళ్ళాలి .....కొన్ని రోజులు అలా గుడ్డిగా గడిపాడు తొమ్మిదివ తరగతి పూర్తి అయింది అతని హస్తప్రయొగం ఇంక ముదీరింది దేహ శైలి లొ మర్పు వచ్చింది
ఇలా చూస్తుండగానే పదొ తరగతి అయిపోయింది కోనసీమలో అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి మదుకి
క్రిష్ణారావు ఆనందానికి అంతులేదు.......
ముందుగా క్రిష్ణారావు మదుకి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఇవి శంకరం పంతులుగారికి ఇచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకొని రా మదు ....నేను ఇస్తే తీసుకోడు అందుకే నువ్వు వెళ్ళిరా మదు
అలాగే నాన్నా అంటూ చివరి సారి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాడు మదు......
ఎప్పటి లనె ఇంట్లో కి నేరుగా వెళ్ళాడు మదు గురువుగారు అనుకుంటు గాయత్రి వచ్చి అమ్మ నాన్నా ఎదొ పేరంటానికి కి వెళ్ళారు కూర్చోండి మదుగారు ...సరే మరి నేనూ రేపు వస్తాను ఏమన్నా చెప్పల నాన్నతో నేను మొదటి క్లాసులో పస్ అయ్యను అదె విషయం చెప్పి ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం అని వచ్చాను ...మంచి శుభవార్త చెప్పారు ఉండండి ఇంట్లో చక్కెర పొంగలి ఉంది పెడతాను ....వద్దులెండి నేనూ అంటే ముందునుంచి మీకు ఇష్టం లేదు అధికదు మదు గారు ...మీరు నచ్చుతారు కని మీ చూపులు అదోలా ఉంటాయి ...నేను ఏం చూశాను నిన్ను ...గొప్ప వారే మీరు అంత అందంగా ఉంటే నాద తప్పు ....మళ్ళీ ఆమెను కొంటెగా చూశాడు ..ఇదె మీలో నచ్చలేదు ....చూడటానికి అమాయకంగా ఉంటారు చేసే పనులన్నీ కొంటే పనులు ఏం చేయను గయత్రి గారు మి అందం అలాంటిది గయత్రి గారు ఇ రాజ్యాలు యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతయొ తెలుసా- మీకు ...
మిలంటి సుందరంగుల కోసమే ...దొరగారు ఏమొ అనుకున్న మంచి హస్యరసికులె అన్నమాట ...ఒక్క నిజాం చెప్పాన గాయత్రిగారు మీరు మరోలా అనుకోను అంటే ...చెప్పండి ....మీలో ఒక అద్భుతం ఉంది ఎంతటి దొరాయినా మీ అందనికి దసోహము కావలి ......అంత అందంగా ఉన్నాన నేను ...మి అందం మీరు ఎలా గుర్తించా గలరు ...అయితే మీరే సెలవు ఇవ్వండి మదుగారు ......అలా అన్నారు బాగుంది .....మీ ఇంతటి సౌందర్యమును మొదటి కారణం మీ మొఖం వెన్నెల్లో చంద్ర బింబాంల మెరిసిపోతూ ఉంటే అ చుక్కల దిష్టి మీకు తగిలిలెలా ఉంది ....హ హ హ హ హ ....ఇంకా మీ కళ్ళుని చూస్తే న కళ్ళు మూసుకు పోతాయి ఎందుకు అంటే అవి మిలా లేనందువల్ల ....మీరు ముక్కుపుడుక పెట్టడం వల్లనే కాబోలు దనికి ఇంకా అందం వచ్చింది ...మి పెదవులు అప్పుడే పూసిన లేత దొండకాయల వలె ఉన్నాయి ....హ హ హ హ హ చాలు చాలు మదుగారు .......అలా గయత్రి నవ్వుతూంటె మదుకి ఇంక ఆమెను ఇలాగే పొగుడుతూ ...ఆమెను తన మొడ్డకి మొదటి బొణి చేయాలి అనుకన్నాడు...
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
19-04-2018, 11:02 PM
Post: #2
మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులుకు అందరికీ పేరు పేరునా
న హృదయపూర్వక నమస్కారాలు

ఇ కథ క్లుప్తంగా అందరికీ వివరంగా అర్థం అయ్యేలా
వ్రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా
తప్పులు పోవడానికి ముఖ్య కారణము నేనే
ఎందుకు అంటే నకు తెలుగు కన్నా బగ హిందీ తెలుసు
కాని హిందీ కన్నా తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం ప్రేమ
నేను పుట్టింది పెరిగింది మహరాష్ట్ర లొ అందుకే ..
కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది అయినా సరే ....
నేను తెలుగు లోనే వ్రాస్తాను ....


ఇంకో ముఖ్య విషయం
పూర్తిగా శృంగారం కోరుకునే వారికి
న కథలు నిరాశ పరచ వచ్చు
శృంగారం కూడ సందర్భం బట్టి అవుతుంది
అని నమ్మకం......
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
19-04-2018, 11:02 PM
Post: #3
గాయత్రి పెళ్ళి అంటూ చేసుకుంటే నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిని చేసుకోవాలి అని న కల ...ఇంతలో పార్వతి గారు వచ్చారు మదు పరీక్షలు బాగా రాసవ నయన హ అందరికంటే నకె ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి చలా సంతోషం బబు పంతులుగారు రలెద బయట ఎవరో మందలిస్తూంటె వారితో మాట్లాడుతూన్నారు
సరే నాన్నగారు ఇది మీకు ఇవ్వమన్నారు అందులో డబ్బును చూడగానే పార్వతిగారి కళ్ళు జిగేలుమన్నాయి .......చేతిలో తీసుకొని అయ్యో ఎందుకు బబు ఇవన్నీ ....అని లోపలికి వెళ్ళింది .....నేనూ వెళ్ళాస్తాను...కూర్చోండి దొరగారు అంత తొందర ఎందుకు ...పంతులుగారు కూడ వచ్చారు వెళ్లి అయన పదాలకు నమస్కరించి దీవెన తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాను ....ఆరోజు నుండి మదుకి గాయత్రీ పై కోరిక పెరిగింది ఎలగైన సరే మళ్ళీ ఆమెను కలవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ ఎలా మళ్ళీ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడం అర్ధం కాలేదు మదుకి రెండు నెలలు సెలవులు ఈలోగా ఎలగైన తన మొడ్డ పుకులొ దుర్చాలి...ఎన్ని రోజులు మొడ్డ ఊపుకుంటూ ఉండాలి ......గయత్రి కూడ ఆరోజు మదు అంటే ఇష్టం ఉన్నట్లు మాట్లాడింది .....సరిగ్గా పోసిగానీ మీద ఆలోచన వచ్చింది వడె సరైన వాడు అనుకొని ఒకసారి వన్నీ కలిశాడు అయ్యగారు అమ్మగారు వూళ్లో లేనప్పుడు నకు కబురూ పంపు అని కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చిన అట్లాగే బాబుగారూ ఎవరికైనా ఇ విషయం చెప్పావో కోనసీమలో మళ్ళీ కనిపించవు అనీ బెదిరించి వచ్చాడు మదు ..
వారం రోజుల తరువాత వని కొడుకు వచ్చి దొరగారు మాయ్య రమ్మన్నాడు దొర సరే....
మదు అబ్బ ఇటవంటి అవకాశం కోసం చూస్తున్న వడి చేతిలో రూపాయి పెట్టి నువ్వు వెళ్లార నేను వస్తాను అనీ చెప్పాడు ....
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
19-04-2018, 11:03 PM
Post: #4
మదు ఈరోజు ఎలగైన మొడ్డకు మొదటి బొణీ కొట్టించాలి నీటిగా తయారు అయి పంతులుగారి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎప్పటిలాగే నేరుగా ఇంట్లోకి వెళ్ళి పంతులుగారు అంటూ పలకరించాను ఎవరూ లేరు పొశిగా గాయత్రీ లేకపోతే నాచెతిలొ చచ్చేవురా చూద్దాం పెరట్లో ఉందని అప్పుడు పున్నమి సమయం అనుకుంట వెన్నెల అందంగా వీరబుసింది అక్కడ ఒక చెట్టు కింద నూలు మంచంలొ పడుకొని ఏవో పాత పాటలు పడుకుంటు కాళ్ళు ఊపుతూ ....అ అందమైన దృశ్యం చూడగానే మదు అహా ఏమిటి ఇ విచిత్రం పండువెన్నెల్లొ ఒక రాజకుమారి తన రాజకుమారుడు కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు ...ఇంతటి అదృష్టం మరే జన్మలో కలుగదు ...ఇంకా సమయం వృద చేయకుండా తన దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఉన్నార రణి గారు ....హటాత్తుగా మదు వెళ్లేసరికి కొద్దిగా ఆశ్చర్యంగా ఇలా దయచెసారు దొరగారు ఒక భక్తుడు తన దేవత కోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు కాని అ దెవత కరుణించడం లేదు .....ఇంక లబము లేదు అనుకున్న అ భక్తుడు సరాసరి దేవత దగ్గరకు వెళ్ళాడు ...హ హ హ హ హ హ హ ....మీరు అలా నవ్వాకండి ....ఎటు చూసిన ని రూపమే నిద్ర రాదు ఆకలి లేదు అంత శూన్యం......గాయత్రికి కూడా మదు అంటే ఇష్టమే కాకపోతే వల్ల సంప్రదాయం ప్రకారం ఎవరితో కలుపుగోలు కలెదు ఆమె అమ్మ వల్లు లేరు ఎందుకు వచ్చారు మదుగారు వల్లు లేరు అనీ తెలిసే వచ్చాను గయత్రి మీకోసం ......ఎమిటి మీ ఉద్దేశం అర్థం పర్థం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు సూటిగా చెప్పండి ....మీరు అంటే నకు ఇష్టం నేను మీకు ఇష్టమా లేదా చెప్పండి ...అహ అహ అహ అహ అహ అహ .....పగలబడి నవ్వుతుంది గాయత్రి ...మీకు నవ్వులాటగా ఉంద .....మీరు దొరలు మేము బ్రాహ్మణ ఎలా కుదురుతుంది ......ప్రేమకు కులమతాలతొ పని లేదు ఇప్పుడు అలాగే అంటవు ....నువ్వు అంటే నకు ఇష్టమే కాని అదీ ఇ జన్మలో కుదరదు ఎందుకు కుదరదు మదుగారు సరిగ్గా ఇప్పుడు మీ వయస్సు ఎంత. పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వయసుతొ ఏంపని మీనాన్నగారిని అడుగు నాన్నా నకు వివాహం చేయండి అని నీకు సరైన సమాధానం ఇస్తారు ....సరే గాయత్రీ ఒకేఒక్క ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పగలవా ....ఉ అడుగు మన ఇద్దరికీ ఇష్టం అయినప్పుడు వాళ్ళతో మనకు ఏంపని చెప్పు ఏదైన గుళ్లో కెళ్లి పెళ్ళి చేసుకుందాం .....ఇంకా నయం మ అమ్మ నాన్నాలను చంపి చేసుకుందాం అనలేదు ...అదికాదు గాయత్రి ఏది కాదు....సరె ఇంట్లో వళ్ళు ఒప్పుకుంటే సరేనా ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయింది మీరు వెళ్ళండి మదుగారు ...ఆకలిగా ఉంది గయత్రి ఏమన్నా పెట్టవ అహ అహ అహ అహ అహ అహ .....
మళ్లీ నవ్వింది గయత్రి ఇ నవ్వు అంటేనే చచ్చేంత ఇష్టం ....పులిహోరా అన్నం తప్ప ఏమీ లేదు ఇంట్లో అదే పెట్టు ....నీచేతొ విషం ఇచ్చిన సరే తృప్తిగా తింటాను అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు మదుగారు ..రండి ఇద్దరమూ కలిసి తిందం .....అంటు ఇద్దరు కలిసి తినబోతూ మదు నువ్వు నకు తినిపించు గాయత్రి...నేను నీకు తినిపిస్తా సరే అని గయత్రి ఒక పులిహోరా ముద్ద మదుకి పెట్టింది ఇప్పుడు నేను పెడతాను అని మదు పెట్టడు ఇద్దరు తింటుండగా మదు..గయత్రి ని పెదవులు పై ఎమొ ఉంది ఎంటి మదుగారు ఎక్కడ పెదవుల పై సరే తీయండి ఎంటొ ఎలా తీసిన ఎమ్ అనకూడదు మారి సర్లే మి ఇష్టం ...మదు కొద్దిగా ముందుకు జరిగి తన నాలికతొ గయత్రి పెదవుల పై వున్న అన్నం మెతుకులు తీసి కొద్ది సేపు పెదవులను నాకడు గాయత్రికి కూడ అతను చేసే పని చాల చిలిపిగా అనిపించి మదుకి అడ్డు చెప్పలేదు మదు ధైర్యం చేసి ఈసారి పెదవులపై ముద్దు పెట్టడు వదిలేస్తే ఎదొ చేసేలా ఉన్నాడు అనుకున్న గయత్రి ...తన ఎడమ చేతితో అతన్ని కొద్దిగా వెనక్కి నెట్టింది ....మదు కొద్ది సేపు నిశబ్దంగా ఉండి గాయత్రి కళ్ళలోకి చూశాడు ఆమె కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ ఉంది ఇదే మంచి సమయం అనుకొని మళ్లీ ఒక్కసారిగా గాయత్రి పెదవులు అందుకున్నాడు మదు తను విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాని మదు ఈసారి ఆమెను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు గాయత్రీ ఇంకా చేసేది ఏమీ లేక మదుకి సహాయంగా తన పెదవులు రెండు అతని వశం చేసింది మదుకి కొత్త కావడం వల్ల ఎంగిలి ముద్దు ఎలా పెట్టుకోవడం తెలీదు ...ఇంకా గాయత్రికి అసలు చూసిన అనుభవం కూడ లేదు గాయత్రి అతనికి సహకరిస్తుంది అని గమనించిన మదు మెల్లగా ఒక చేత్తో ఆమె వొణీ తీసేశాడు ...
అమె ఎమ్ అనలేదు ఇంకా కొద్దిగా ధైర్యం చేసి అమె సండ్ల పైన ఒకచెతు వేసి చిన్నగా వొత్తడు అమె అసలు ఊహించలేదు ఇంతవరకు వస్తుంది అనీ ఆమెకూడ మంచి వయసు మీద ఉంది .గాయత్రిని చూస్తే ముసలోడు కూడ అబ్బ దీన్ని ఒక్కసారి దెంగలి అనుకోకుండా ఉండలేడు అంతటి అందం ఆమెది ...అన్నిటికన్నా ఆమె కురులు ముడ్డికింద వరకూ పెద్దగా ఉంటాయి నడముకి ఒక్క మడత కూడ లేదు తెల్లగా తల తల మెరుస్తూ ఉంటది బొడ్డు అయితే పవల అంతకుడా ఉండదు...మదు ఇంకా ఆమె పెదలను వదలలేదు కాద ఇంక తమకంతో అతని నాలుకతొని అమె దంతాలను శుభ్రం చేస్తున్నాడు ఆమె ఒళ్ళంతా వేడెక్కింది చాల కొత్తగా వుంది ఆమెకు అమె విన్న ప్రకారం సెక్స్* అంటే ముడు ముద్దులు అరు పోట్లు ...కాని మదు ఇలా అమె లలాజలన్ని కుడ వదలకుండా అమె నొరు చప్పరిస్తూ నలుకతొ అమె పెదవులును నకుతున్నాడు
ఇంతలో తలుపు శబ్దం ...........మదుకి చాలా భయంగా ఉంది ఎవరూ అయి ఉంటారు గయత్రి అతన్ని వదలుకొని నగదిలొ ఉండు అని తలుపు తీయడానికి వెళ్ళింది .........తలుపు తీసి చూసేసరికి వచ్చినవరిని చూసి ఆమెకు మతి పోయింది ...
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
19-04-2018, 11:03 PM
Post: #5
వచ్చింది వల్ల పిన్ని కుతురు అక్కా పెద్దమ్మ ఊరు వెళ్లింది ఆట కదా అమ్మ చెప్పింది నీకు తోడుగా రెండు రోజులు నీతో పడుకొమ్మంది సర్లే ర లోపలికి ఇప్పటి వరకూ ఎక్కడ చచ్చవు సరిగ్గా సమయనికి తగలడ్డవు అనుకొంది ...ఇప్పుడు మదునీ బయటకు పంపడం ఎలా యెమె మూత్రము పొసవ లేక బట్టలు మొత్తం పడు చేస్తావా ఉండు అక్కా పొసివస్తాను అని బయటకు వెళ్ళింది గాయత్రీ తొందరగా తన గదిలోకి వెళ్లి మదునీ చెల్లి రాకముందే పంపించి కొద్దిగా ....అబ్బ పెద్ద గండం గట్టెక్కింది అనుకుంది .....మదు అయితే లంజె ముండ ఇప్పుడే రావన్న తింటుకుంటు అక్కడి నుండి ఇంటికి వచ్చడు
క్రిష్ణారావు సరిగ్గా ఇంటి గుమ్మం దగ్గర కాపలా కాస్తున్నాడు ...మదు కోసం దొరగారు వచ్చారు జనకి ఏమయింది నాన్నా అలా అంటున్నారు పంతులుగారి ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళవు ....మదుకి ఒక్కసారిగా కరెంటు తీగ ముట్టకున్నంత పని అయింది అసలు నాన్నగారికి ఎవరూ చెప్పారు ...వల నాన్న మళ్ళీ నిన్నే అడిగేది ...ఎక్కడ చదుకుంటె బగుంటది అనీ కనుక్కోవడానికి వేళ్ళను నాన్నా ...ఆయన లేని సమయం చూసుకుని మారి వెళ్ళవ ..అదీ అడ్డంగా దొరికిపోయాడు ...మదు నకు తెలీదు నాన్నా ఇంకేం మాట్లాక తొందరగా వెళ్లి ని బట్టలు సర్దుకొ భీమావరం వెళ్తున్నాం అందరమూ మి మేనమామ ఇంటికి నీ పై చదువులు అక్కడే నాన్నా నిర్ణయానికి తిరుగుండాదు చేసేది ఏం లేక తను అంగీకరించాడు ఈరోజు రాత్రి మన ప్రయాణం సరే నాన్నా అని తన గదిలోకి వెళ్ళాడు అతనికి ఇంకా అంతుపట్టలేదు ఎలా తెలిసింది అని అయిన నాన్నా ముందు నేను ఎంత వన్నీ అనీ అనుకున్నాడు .....అన్ని సర్దుకొని ఒకే నాన్నా నేను రెడీ అంటూ బయటకు వచ్చాడు మదు అక్కడ గాయత్రి వల్ల పలెరు కనపడ్డం చూశాడు దొంగ లంజెకొడక నువ్వేనార చెప్పింది ...నదగ్గరా డబ్బులు దొబ్బి మనాన్న దగ్గర దొబ్బి మా ఇద్దరి కన్నా నువ్వే గొప్పరా పొశిగా అనుకున్నాడు మదు ......సరే తిని వెళ్దాం జనకి నువ్వు రెడినా హ మీదే ఆలస్యం ....తిని బయలుదేరారు...
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Indian telugu boothu Latest sex kathalu ISS.club 0 45,945 27-11-2018 03:34 PM
Last Post: ISS.club
Telugu seelavathy Puku Kathalu ISS.club 0 55,255 27-11-2018 02:27 PM
Last Post: ISS.club
తెలుగు లేటెస్ట్ 2018 ఎరోటిక్ సెక్స్ స్టోరీస్ ISS.club 0 36,492 15-11-2018 02:08 PM
Last Post: ISS.club
Aunty ni vongo petti dengutha lanja telugu kathalu ISS.club 10 226,802 18-07-2018 03:15 PM
Last Post: ISS.club
Telugu boothu kathalu in telugu font ISS.club 7 361,235 18-07-2018 03:00 PM
Last Post: ISS.club
akka puku dengudu -- Telugu buthukathalu ISS.club 12 1,606,527 04-05-2018 11:02 PM
Last Post: ISS.club
telugu incest puku dengudu kathalu ISS.club 2 547,928 04-05-2018 10:37 PM
Last Post: ISS.club
Telugu srungara dengudu kama katha ISS.club 11 595,709 04-05-2018 11:58 AM
Last Post: ISS.club
Virgin puku dengudu telugu sex kathalu ISS.club 4 612,261 04-05-2018 11:44 AM
Last Post: ISS.club
.పిన్ని బ్లౌసె లొ బ్ర లెదు.. -- Telugu hot pinni sex kathalu ISS.club 1 907,847 24-04-2018 11:36 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 3 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | multam.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


telugu college sex storiestelugu dengudukathalu com pdfen kanavar avarkal sunniyai pidithu en pundaikkul vittu tamilhindi sex medicinekarpalippu kamakathaikaltamil lovers kamakathaikalwww tamil sex imageschudai baapmaa ke sath suhagraatkannada appa magala sex storiessex actress in malayalamurdu hindi chudai kahanigarmi me chudaihot chudai hindi storytelugu sex kathaluindian desi clubsasur or bahu ki chudai storywww marathi sex downloadindian fuckers comtamil new kamaveri kathaikalkachhi chuttamil student teacher sexindian group sex storiesmalayalam sex stढेर सारा वीर्य उसकी चूतchotobelar chodatelugusexstories desihindi school xxxkannada kama photostamil sex 3bari bhabhi ki chudaihindi indian hot sexkannada sexy audioxnxx indian teluguchudai ki kahani pic ke sathmami ki sexy storiesgay tamil sex storieswww desi sex story comkannada boobsindian kannada sexdengudu kathalu in teluguhindi sexy new kahanididi ko chutimage sex videosexy story in hindi readhindu sexy storyschool me sexbhabhi devar ki kahani2014 tamil sex videowww tamil sex kamakannada xxx comxxx hindi hot sexbollywood fantasy storiestelugu sex antisbete ne maa ki gand marikannada incest sex storiesmom ko choda with photomalayalam kambi latest storiesmaa ki chudai desi sex storiesmaa chudai phototeacher ki class me chudaikajal new sexwww chudai story commiss india sexnew sex story in hindi languageकमा चुकी prone star bfఅమ్మ ను రెచ్చగొట్టి దెంగిన కొడుకుmeri chut phadibhauja ku gehilivillage sex imagetelugu erotictamilsex kadhaikalkannada village kama kathegalusexy story oriyatamil sex stories antharangambadi behan ki chudai ki kahanirare desi comtelugu xxx bookssexy stories in englishఅత్త పూకుల మొడ్డdidi ne chudwayateacher and student sex storiesschool tamil xxxmy auntys pussyxxx com hindi sexbengali indian sexindiansexy storieslanja dengudu stories15 ayr boy modda kavalewww desi sex story com