Post Reply
Kutumba sabhyula gumpu dengudu sex kathallu
28-11-2018, 02:14 PM
Post: #6
“అప్పడే ఏమి చూసావు అల్లుడూ! మునుముందు చూస్తావు మా దెంగుడు యావ” అంటు తానూ కూడా చేతిని అల్లుని డ్రాయరు లోపల దూర్చి చిలకడ దుంపలా గట్టిగా నిగిడున్న అల్లుని మొడ్డను సుతారంగా పావురాన్ని నిమిరినట్లు నిమిరింది. శ్రీను హాయిగా “అమ్మా”యని మూలిగాడు. సుభద్ర అన్న అండరువేరును కిందికి లాగింది. అంతే స్ప్రింగులా 90 కోణంలో భూమికి సమాంతరం లేచి నిల్చున్నది. బాగా బలిసిన మట్టగిడస సైజులో ఆరు అంగుళాల సైజులో ఉక్కు కడ్డిలా నల్లగా నల్ల త్రాచులా నిగనిగలాడు తున్నది. అన్న మొడ్డ చూడగానే సుభద్రకు నోట్లో నీరురుంది. అదేమిటో అన్న మొడ్డనెన్ని సార్లు కుడిచిన ఇంకా మోజు తీరలేదు. పూకులో పెట్టుకుని వూపించుకుని దెంగించుకుంటే పూకులో ఎంత సమ్మగా వుంటుందో, అన్న మొడ్డను కుతిగా కుడుస్తుంటే పూకులో అంతే హాయి కల్గుతుంది. అది చెల్లి నోటికి అన్న మొడ్డకున్న అనుబంధం. రాము నడుం వద్ద కండరాలను నరాలను బిగబట్టాడు. ఉక్కుకడ్డిలా వేడెక్కిన బలిసిన రాము మొడ్డ గాలిలో, రైలు గార్డు వూపిన జండా కర్రలా అటునిటు బింకంగా కదిలింది. అన్న మొడ్డతో అలా ఎక్సరుసైజు చేయిస్తుంటే చూట్టానికి మస్తుగా వుంది. చేత్తో ఇనుప చువ్వలా వేడిగా వున్న అన్న మొడ్డను పిడికిలిలో పట్టుకుని మోజుగా చేతిని ముందుకు వెనక్కి ఆడించించింది. చెల్లి అలా మొడ్డను ప్రేమగా ఆడిస్తుంటే రాముకు ప్రాణం జిల్లార్చుకు పోయింది. “అమ్ మా”యని మత్తుగా ఫీలయ్యాడు. అన్న మొడ్డను ఆడిస్తూ మొగుడి వైపు “ఎలాగుంది ఇది” అన్నట్లు కనుబొమలు ఎగరేస్తు సుభద్ర కైపుగా చూసింది. “అమ్మ లంజ నీ చూపులతో వందమంది మగాళ్ళను నీ పూకు నాకడా నికి లైన్లో నించో పెడతావు కదే”అనుకున్నాడు. సుభద్ర మోకాళ్ళ మీద అన్న ముందు కూర్చున్నది. సుభద్ర నోటికి ఎదురుగా అన్న నిగిడిన మొడ్డ గుండును చుప్పు మని ముద్దాడింది. చెల్లి కోరికతో వేడెక్కిన పెదాలను మొడ్డ గుండు ను తాకగానే మొడ్డ పెను తుఫాను తాకిడికి గడ్డి పరకలా అల్లాడింది. పైకి కిందికి టపితపి మని కొట్టు కుంది.మొగుడి ఎదురుగా మరింత రెచ్చి పోతున్నది. మొగుడి వైపు వోరగా చూస్తూ
“ఏరా మొగడా ఏమి చెయ్యమంటావు?”
“నీకు మొడ్డ కుడవడమంటే చాలా ఇష్టమటగా. మొడ్డ బాగా కుడుస్తా వటగా నీ అమ్మ లంజ చెప్తున్నది. కుడు కుడు లంజ” అన్నాడు శ్రీను కసిగా అత్త సళ్ళను మరింతగా పిసుకుతూ.
”అలాగే మొగుడా కుడుస్తా నేను నా అన్న మొడ్డ కుడుస్తుంటే మీరు వూరకే చూస్తూ కూర్చుంటారా”
“మేమెందుకు ఖాలిగా కుర్చుంటాం.నీవు నీయన్న మొడ్డ కుడుస్తుంటే నేను నీ మొగుడి మొడ్డను, నీ పిన్నికొడుకు మొడ్డను కుడుస్తామే. నీ మొగుడు నీవు నీయన్న మొడ్డ కుడుస్తుంటే చూడాలని తెగఆరాట పడుతున్నడు. చూపించు నీ మొడ్డ చీకుడు టాలెంట్. ఏమంటావు అల్లుడు”అంది యశోద. అవునట్లు తలూపాడుశ్రీను.
“కుడవనా మొగుడా నా యన్ననిగిడిన మొడ్డను”అంటు కన్ను కొట్టింది, అంటు అన్న మొడ్డను కిందికి వంచి వదిలింది. నేలను తగిలి చెంగిన ఎగిరిన బంతిలా మొడ్డ టింగున స్ప్రింగుల పైకి కిందికి ఆడింది. కొడుకు మొడ్డను కైపుగా చూస్తూ యశోద అల్లుని మొడ్డను గట్టిగా వత్తుతున్నది. శ్రీనుకు అత్తచేతి స్పర్శ సమ్మగావుంది మొడ్డ మెలమెల్లగా నిగుడు తు న్నది. కొద్దికొద్దిగా ప్రాణం పోసుకుమటున్నది. సుభద్ర మొగుడి వైపు సయ్యా అనట్లు చూసి, మొగుడి వైపు చూస్తూ, పెదాలను సున్నాలాచుట్టి అన్న మొడ్డను గుండు వరకు నోట్లో దేగేసుకుంది. వెచ్చని చెల్లి నోట్లో తన మొడ్డ గుండు వరకు వెళ్ళగానే వోట్లోని నరాలు జివ్వుకివ్వు మన్నాయి. మదన తాపాన్ని తట్టుకోలేక నడాన్ని కాస్త ముందుకు తోసాడు. మరో రెండంగుళాలు చెల్లి నోట్లోకి వెళ్ళింది. చెల్లి వెచ్చని తాకిడికి “వుమ్ అమ్”అంటు సమ్మగా మూలిగాడు. పెళ్లామలా ఆన్న మొడ్డను నోటి నిండా నింపు కోవడం చూసి శ్రీను నర్రాలు కూడా జివ్వున లాగాయి. అత్త వైపు చూసా డు. యశోద కవ్వింపుగా చూసింది. శ్రీను అత్త సన్ను మీది ఒకచేతిని కిందికి జరిపి ఒడిలో పెట్టాడు. ఒడి వెచ్చగా వుంది. అంటే అత్త పూకు తాపంతో వేగి పోతున్నదన్న మాట.
సుభద్ర మొగుడి వైపు చూస్తూ అన్నమొడ్డను మరింతగా నోట్లోకి తీసుకుంది. కన్నంలోకి ఎలుక దూరి చటుక్కున మాయమైనట్లు ఆరంగుళాల రాము మొడ్డ సుభద్ర నోట్లో మంత్రమేసినట్లు మాయమైంది. నెమ్మదిగా సుభద్ర తలను ముందుకు వెనక్కి ఆడించడం మొదలెట్టింది. కళ్ళెదుట కట్టుకున్న పెళ్ళాం పరాయి మగాడి మొడ్డకుడవడం, ఆ మగాడు పెళ్ళానికి స్వయానా తోబుట్టువు కావడం దానిని తానూ చూస్తూ ఎంజాయ్ చెయ్యడం అంతా కలలా వుంది. పెళ్ళాని కసిగా చూస్తూ అత్తా ఒడి లోపలి కంటా చేతిని దోసాడు కోక అంచుల మధ్య వెచ్చగా దాగున్న పూకు వున్నా చోటుకు చేరింది హస్తం. పూకు దగ్గరి చీర మడతలు వెచ్చగా వున్నాయి. “వూ అత్తా పూకు అల్లుని మొడ్డ తాకిడికి వేడెక్కి ఎదురు చూస్తున్నదన్నమాట” అనుకున్నాడు. శ్రీనుకు పక్క నున్న తల్లి కొడుకులు కూడా మంచి రసకందా యంలో పడ్డారు, జాకెట్ విప్పి బయటికి కొద్దిగా వాలిన బలిసిన జయమ్మ సళ్ళను పిసుకుతున్నాడు, జయ కొడుకు ప్యాంటు హుక్కు లిప్పేసి ప్యాంటును,అండరు వేరును ఎప్పుడో మోక్కాళ్ళ కిందికి లాగేసింది,బలిసిన చిలగడ గుంప సైజు 5 అంగుళాలల మొడ్డ గాల్లోకి గురిపెట్టిన ఫిరంగి గొట్టంలా ఏటవాలుగా లేచి నాగుపాములా అటునిటు ఆడుతు న్నది. చేత్తో గట్టిగా పిడికిలి బిగించి ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తున్నది. చేతికి కొడుకు మొడ్డ వెచ్చగా తగులుతుంది. రెండు జంటల కెదురుగా మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని రంజుగా అన్న నడుము కిరువైపులా చేతు లేసి బలంగా పట్టుకుని కుడుస్తున్నది. చెల్లి నోటికి నిండుగా సరిపోయింది అన్న మొడ్డ. సుభద్ర “చుపుకు చుపుకు చుపుకు”మని చీకుతున్న ది. పెదాలను గట్టిగా అన్న మొడ్డ చుట్టూ బిగించి కుడుస్తున్నది. అప్పుడప్పుడు అన్న మొడ్డను నోటి చివర పెదాల అంచుల వరకు తెచ్చి నాలిక చివరతో గుండు చుట్టూ నాలికను తిప్పుతున్నది. అలా చేసినపుడు “హా హా”యంటు తియ్యగా మూలుగు తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు చెల్లి తలను రెండు చేతులతో పట్టుకుని తనే వూపుతున్నాడు. సుభద్ర పెదాల అంచుల వెంబడి సుభద్ర చొంగ జిగటగా తీగెలు తీగెలుగా కారుతున్నది. ఒక్కోసారి మొడ్డను నోట్లో నుండి తీసి చేతితో జాడిస్తూ అన్న గోలిల సంచిని నోట్లోకి తీసుకుని తాటి బెల్లాన్ని చప్పరించినట్లు చప్పరిస్తున్నది. చెల్లెలు అలాగా తన గోలీలను, వట్టకాయలను చప్పరిస్తుంటే పొందుతున్న హాయిని ప్రత్యక్షంగాచూ అనందించాలే కానీ, వర్ణింప సాధ్యం కాదు. హాయిగా మత్తుగా “వుమ్ అం.హుహు అబ్ బా”అని మూలుగుతూ చెల్లి మొడ్డ చీకుడును ఆస్వాదిస్తున్నాడు. ఎదురుగా అన్నాచెల్లి మొడ్డ చీకుడు చూస్తున్న రెండు జంటలకు వొంట్లో ఒకటే తమకం. అణువణువు కామేచ్చతో నిండి పోయింది. శ్రీను అత్తసళ్ళు, కృష్ణ అమ్మ సళ్ళు సందుపోకుండా కసబిస పిసికేస్తునే అన్నాచెల్లెళ్ళ కుడువుడు కార్యాన్ని కమనీయం గా చూస్తున్నారు. జయమ్మ తమకం తట్టుకోలేక చటుక్కున వొంగి కొడుకు మొడ్డను నోటి నిండా నింపు కుంది. కృష్ణ “అమ్మా అబ్బాహుహూ”అని గట్టిగా ముల్గాడు. శ్రీను యశోద తల పక్కుకు తిప్పి చూసారు. జయ నోటి నిండా కొడుకు మొడ్డను నింపుకున్న దృశ్యం చూసారు. అత్తా అల్లునికి ఆదృశ్యం చూడగానే వొంట్లో చురచురమని కామ తాపం పెరిగింది. యశోద అల్లుని వైపు మత్తుగా “అల్లుడు నేను కూడా మొదలెట్టానా మొడ్డచీకుడు”అన్నట్లు కైపుగా చూసింది ”నీదే ఆలస్యం నీ నోట్లో దూరాలని నా మొడ్డ ఎప్పటినుండో ఎదురు చూస్తున్నది’అన్నట్లు చూసాడు. ఒకసారి కొడుకు కూతురు వైపు చూసి, తలను అల్లుని ఒడిలోకి వొమ్చి నోటిని బావురు కప్పలా తెరచి మొడ్డ గుండును నోట్లోకి తీసుకుంది, అత్త వెచ్చని పెదాలు తన ఎర్రని మొడ్డగుండు పై దాడి చేసి, ఆక్రమించగానే, అత్త నులివెచ్చని నోటి వెచ్చ దనాకి శ్రీను మొడ్డ గాలిలోని గాలిపటంలా వుగిసలాడింది. మొడ్డలోని నరాలు తీవ్రంగా స్పందనకు లోనయ్యి, తియ్యని మధుర భావం మెదడులోనికి చేరాయి. మొడ్డ కండరాలు ఉబ్బాయి. తొలిసారిగా పిల్లనిచ్చిన అత్త నోటి స్పర్శ అపూర్వ మని పించింది. “అత్తా. అమ్మానాలంజా”యంటు తలను మరింత నొక్కాడు.అంతే అల్లుని అయిదు అంగుళాల మొడ్డ యశోద గొంతు వరకు దిగి ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యింది. కొడుకుదే అనుకుంటే అల్లుని మొడ్డ కూడా నోటి నిండుగా వుంది. అంటే పెడితే పూకులో కూడా టైటుగా దూరుతుందన్నమాట. “భళిరా భళి.అల్లుని మొడ్డ కూడా భళి” అనుకుంది యశోద. గొంతును కాస్త బయటికి లాగి ఉపిరి పీల్చుకుని మొడ్డను మోజుగా కుడవడం మొదలెట్టింది. అత్త అలా మోజు గా నోటి నిండా మొడ్డ ను నింపుకుని కుడుస్తుంటే శ్రీనుకు రంజుగా వుంది.పక్కనున్న కృష్ణకు కూడా తల్లి మొడ్డ కుడు స్తుంటే రమ్యాతి రమ్యం గా వుంది. అన్న మొడ్డను రంజుగా కుడుస్తూ మధ్యలో మొగుడివైపు,అమ్మ పిన్నిలవైపు చూస్తున్నది. అమ్మ,పిన్నిలు మొడ్డను దీక్షగా కుడవడంలో నిమగ్న మై వున్నారు. కేవలం మొగుడు క్రుష్ణన్నయా మాత్రమే తమ వైపు కుతిగా కోరికలు నిండిన చూపులతో కసిగా చూస్తున్నారు. సుభద్ర కొద్ది సేపు మొడ్డ కుడవడం ఆపి, నోట్లో నుండి మొడ్డను తీసి మొగుడితో “ఏరా మొగుడా నచ్చిందా పెళ్ళాం మొడ్డ చీకుడు”అంది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:15 PM
Post: #7
ఆ నచ్చిందే మొడ్డ కుడవడం లో నీవు ఎక్సుపర్టువు వప్పుకుంటున్నా. అక్కడ నీవు నీ అన్న మొడ్డ చీకుడు, ఇక్కడ నీయమ్మఅల్లుని మొడ్డ చీకుడు సూపరు, తల్లి కుతుల్లిద్దరు మొడ్డను కుడవడంలో మహా ఎక్సుపర్టులు. ప్రపంచపు మొడ్దల చీకుడు పోటి పెడితే మీరిద్దరుకి జాయింట్గా మొదటి ప్రైజు గ్యారంటి. ఇక జయత్త సంగతి చీకించుకున్న తరువాత చెపుతా”
“ఒరే నా పిచ్చిమొగుడా. పిన్ని తక్కువదేమి కాదు. రెండేసి మొడ్డలు ఏకకాలంలో చీకి,కార్పించే సత్తావుంది. ఒక్కసారి మొడ్డ కుడిపించుకుని చూడు తెలుస్తుంది. రేపటినుండి మొడ్డను చేతిలోపట్టుకుని నీ జయత్త గుద్దేనుక నాది కుడు నాది కుడు అంటు తిరుగుతావు”
“ఓహో అలాగా ఒకసారి కుడి పించుకున్నాక చెప్తా ప్రస్తుతానికి మీరిద్దరికే నార్యాంకు. ఒసే పెళ్ళామా నీ యన్న బట్ట లిప్పుకుని నిల్చున్నాడు, నీవేమో ఇంకా వొంటి నిండా బట్టలేసుకుని వున్నావు.ఇప్పవే లంజా విప్పి నీ నగ్న అందాలు చూపి మమ్మల్ని తరింప చెయ్యవే”అన్నాడు శ్రీను. అలాగే అన్నట్లు లేచి నించుని జాకెట్ హుక్కులు తప్పించబోయింది.
వెంటనే శ్రీను “ఆగాగు నా రంకు పెళ్ళామా నీ బట్టలు నీవిప్పుకుంటే అందులో ఏముందే మజా నీ రింగులో నీయన్న కడ్డి.నీ యన్నే విప్పాలి మేము చూడాలిగా”అన్నాడు .అల్లుని మాటలకు అంతవరకు మొడ్డలు కుడుస్తున్న జయ యశోదలు కూడా కుడవడం ఆపి, నిటారుగా కూర్చొని అన్నాచెల్లెన్ని చూడసాగారు.
“అయితే విప్పమని నీవే చెప్పురా మగడా. కట్టుకున్న మొగుడే బావతో నాపెళ్ళాం బట్టలిప్పు అంటే అమజాయే వేరు. ఏమంటావు అన్నయ్యా” అంది సుభద్ర. అవునన్నట్లు తలూపాడు రాము.
“ఓహో లంజా కట్టుకున్న మొగుడు చెప్పితే కాని బట్టలిప్పించుకోవా. నేచెప్పితే నడిబజారులో కూడా నీయన్నతో దెంగిం చుకుంటావా. గుళ్ళో కూడా గుల్లించుకునే రకమే నీవు. ఆలస్య మెందుకు విప్పించుకో. బావా నీ చెల్లెలు నీతో బట్టలి ప్పించుకోవటానికి తెగ ముచ్చట పడుతున్నది. ఆబట్టలిప్పు, నీ అందాలు చూడటానికి ఇక్కడ మేము ఎదురు చూస్తు న్నాం. కట్టుకున మొగుడి ఎదురుగా చెల్లెలు బట్టలిప్పే అదృష్టం నీకే దక్కింది.ఎంజాయ్ ఎంజాయ్” అంటు మరోవైపు అత్తా పూకును చీర పైనుండే పిసుకుతున్నాడు.
బామర్ది మాటిని రాము ఉత్సాహంగా ముందుకు కదిలాడు. సుభద్ర బుజం నుడి వెనక్కి వేలాడుతున్న చీర కొంగు అంచు చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. అది చూసి సుభద్ర భుజం దగ్గరున్న కొంగును గట్టిగా రెండు చేతులతో పట్టుకుంది. రాము చిలిపిగా నవ్వుతు కొంగును కొద్దిగా విసురుగా లాగాడు.ఆ విసురుకు సుభద్ర కొద్దిగా ముందుకు తూలింది,చెయ్యి పట్టు తప్పింది.రాము లాగిన విసురుకు ఒకరౌండు గుండ్రం తిరిగింది.కుచ్చెళ్ల వరకు చీర జారింది. తమ కళ్ళ ముందే జరుగుతున్న వస్త్రాపహరణం కనుల విందుగా వుంది శ్రీనుకు. ఎదకు చీర అడ్డు తొలగగానే జాకెట్ లో బందీలుగా వున్నా సుభద్ర బలిసిన లావాటి సళ్ళు సగం బయటికి కండబట్టి నిండు జంట బంతుల్లా తొంగి చూస్తున్నవి. సగానికి పైగా సళ్ళు జాకెట్ బయటకు వున్నాయి. ముచ్చికలు కొద్దిగా బయటకొచ్చి వున్నాయి. సుభద్ర సళ్ళు చూడగానే శ్రీను, మరియు కృష్ణ మొడ్డలు టపటపమని కొట్టుకున్నాయి.ఇక ఎదురుగా నిల్చుని కొంగు లాగిన రాము మొడ్డ పైకి కందికి స్ప్రింగు రాడులా ఎగిరెగిరి పడింది. జాకెట్ కింది నుండి చెల్లెలు సల్లమధ్యగా తన నిగిడిన మొడ్డను దూర్చి దెంగాలన్నం త ఉద్రేకంతో వుగాడు.బొడ్డు వద్ద దోపుకున్న చీర అంచు మడతలను గట్టిగాపట్టుకుని మొగుడివైపు చూస్తూ, “మొగుడా నా మానాన్ని బట్టతో కప్పి కాపాడవలసిన అన్నే, తోబుట్టువే నన్ను వివస్త్ర చెయ్యాలను కుంటున్నాడు, నా పూకు చూడా ను కుంటున్నాడు, నా అందాలను ఆరగించాలని ఉవ్విర్లురుతున్నాడు నా మెళ్ళో తాలికట్టి, మూడు ముళ్ళేసి, మెదటి రేయి నా పప్పను పువ్వుల నలిపేసిన మొగుడా నా మానాన్ని కాపాడవా మొగడా రారా” నాటక పక్కిలో ముఖాన దుఃఖాన్ని ప్రదర్శిస్తు అడిగింది వొయ్యారాలు పోతూ. పెళ్ళాం వయ్యారం చూసి.’”అమ్మ పెళ్ళాం లంజా నీలో చాలా సెకలున్నాయో గుడిసేటి దానా, ఇప్పటి వరకు అన్న మొడ్డను గొంతువరకు దిగేసుకుని పుల్ల అయిసును చీకి నట్లు చీకి, ఇప్పుడు మొగుడా కావవా అని నంగనాచి ఏడ్పులు. అయినా ఇప్పటికి ఎన్ని సార్లు విప్పించుకున్నావోకదా నీ అన్నలతో,నీయమ్మలు దగ్గరుండి నీయన్నలతో మీయమ్మలు ఎన్ని సార్లు బట్టలిప్పింఛి నీ పూకు పూజను వారి మొడ్డలతో చేయించారో. పెద్ద పత్తిత్తులా మాటలాడుతున్నావు”అన్నాడు శ్రీను.అవున్నట్లు యశోద అల్లుని మొడ్డను గట్టిగా పిసికింది.
“నీ అన్న నీ చీర విప్పే ముందు,నీ జాకెట్లో బందీలుగా వున్న నీ సళ్ళకు విముక్తి కల్గిస్తారు.అయితే నీ జాకెట్ ను నీ మరో అన్న కృష్ణ విప్పుతాడు,తరువాత రాము నీ కోక విప్పుతాడు.”అన్నాడు.శ్రీను కొత్త ప్రపోజల్ అందరికి నచ్చింది. కృష్ణ ఉషారుగా తల్లి జయమ్మ పక్కనుండి లేచి కనుమూసి తెరచే లోపు చెల్లి పక్కన నిల్చున్నాడు.”అమ్మ నా కొడకా చెల్లి జాకెట్టు విప్పి సళ్ళు పిసకటానికి రైయిన వెళ్ళాడు. తల్లి సల్ల కన్న చెల్లి సళ్ళు మీద మోజేక్కువ అయ్యింది నా రంకు మొగుడికి” అనుకుంది జయమ్మ. ఇది ఒకందుకు మంచిదే యనుకుంటు అల్లుని పక్కకు జరిగింది. నారీ నారీ నడుమ మురారి అయ్యాడు శ్రీను. ఇద్దరి వీపుల వెనుక చేతిలేసి, ఎడమ చేత్తో జయత్త ఎడమ సన్ను, కుడి చేత్తో అత్త కుడి సన్నును చేతుల నిండుగా పట్టుకుని స్పాంజి నొత్తినట్లు వత్తుతున్నాడు. తనవంతు సహాయమన్నట్లు జయ తన కుడిచేతిని అల్లుని ఒడిలో పెట్టింది, అప్పటికే శ్రీను మొడ్డ యశోద చేతులో నలుగుతున్నది. జయకూడా యశోద చేతి పక్కగా తన చేతి నేసి శ్రీను మొడ్డ పిసుకుతున్నది. యిద్దరత్తలు ఒకేసారి కొడుకులున్నరన్న సృహ లేకుండా వంతు లేసుకుని తన మొడ్డ పిసుకుతుంటే హాయి గుంది. కృష్ణ సుభద్ర వెనకచేరి చెల్లి సల్లపై చెయ్యేసి వత్తాడు. ”వుమ్” మం టు మత్తుగా గునిసింది. ఒక అన్న చేతిలో చీర చెంగులు, మరో అన్నచేతిలో సళ్ళు నలుగుతుంటే హాయిగా వుంది.
శ్రీను కృష్ణను చూసి “నీ చెల్లి సళ్ళు జాకెట్ విప్పాక తీరిగ్గా పిసుకుదువు, ముందు నా లంజ జాకెట్ విప్పు, జాకెట్ లేకుండా నేరుగా నాలంజ పెళ్ళాం సళ్ళు నీచేతుల్లో నలుగుతుంటే చూడాలనివుంది మొదలెట్టు” అన్నాడు. కృష్ణ ఒక చేతిని పొట్టపై వేసి పొట్ట కండరాలను కసిగా పిసుకుతూ, రెండో చేత్తో రెండుసళ్ళను ఒకసారి మార్చి మార్చి పిసికి, హుక్కులు విప్పసాగాడు, మొదట పైరెండు హుక్కులు తప్పించాడు, ముప్పావువంతు సళ్ళు ముందుకు తన్ను కొచ్చాయి, ఆ వేగానికి కింది హుక్కు పట్టుమని తెగి కొదమ సివంగాల్ల సళ్ళు రెండు బయటకు దుమికాయి. జాకెట్
నుండి బయట పడిన స్పిడుకు మూడుసార్లు సల్ల గుబ్బలు పైకి కిందికి ఎగిసి పడ్డాయి. ముచ్చికలు బిరుసెక్కి నిటారు గున్నాయి. గుబ్బలు కొద్దిగా 45డిగ్రీలా ఏటవాలుతో వాలున్నాయి. బలసిన రెండుసళ్ళు ఒకదాని నొకటి వొరుసుకుం టున్నాయి. ఒకడు కాదు, ముగ్గురు ఆరుచేతులేసి పిసికిన లొంగక ఎదురు తిరిగేటంతా బలంగా నరాలు కండరాలు వున్నాయి. గాల్లోకి ఎగిరి పడిన సుభద్ర సళ్ళు చూసి అక్కడి ముగ్గురి మొగాళ్ళ మొడ్డలు గిలగిల కొట్టుకున్నాయి. సల్ల మీదుగా శ్రీను అగ్నిసాక్షిగా కట్టిన తాళి బొట్లున్న నల్లపూసల బంగారు తాడు సల్ల మీదుగా వేలాడుతున్నది. కృష్ణ ఒక్క ఊపులో జాకెట్ను చేతుల మీదుగా పక్కకు తప్పించాడు. పూర్ణ కళసాల్ల రెండు వెండికొండలు గది వెలుతుర్లో మెరుస్తు న్నవి. మాగాడి చేతిలో నలిగి పోవటానికి తహతహ లాడుతున్నవి. పెళ్ళాం సళ్ళు చూసి శ్రీనే కాదు అన్నలిద్దరూ కూడా కసిగా కింది పెదాన్ని కసిగా కొరికారు. శ్రీను కృష్ణ వైపు చూస్తూ “లేటెందుకు కానివ్వు మొదలెట్టు పిసుకుడు, ఆ తరు వాత రాము చీర లాగుడు మొదలెడతాడు”అన్నాడు. కృష్ణ వెళ్లి సుభద్ర వెనుక నిల్చున్నాడు. చెల్లి పొట్ట మీదుగా నడుము చుట్టూ చేతులేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. ప్యాంటు బయటవున్న కృష్ణ నిగిడిన మొడ్డ సుభద్ర గుద్దల మధ్య చీర పైనుండి బలంగా గుచ్చుకుని “వుమ్ అన్నా”యని మత్తుగా అంది. ఒక చేతి వేలినిని పొట్ట మీద బొడ్డులోకి తోసా డు, మరో చేత్తో సుభద్ర సళ్ళను మార్చి మార్చి పిసికాడు, సల్లల్లోని నరాలతో పాటు వొంటిలోనినరాలు తియ్యనీ భావన కు లోనయ్యాయి. తలను కృష్ణ భుజం ఆపి వెనక్కి వాల్చింది. కళ్ళు అరమోడ్పులైయ్యాయి. వొల్లంత కామ కోరికతో రగిలి పోతున్నది. అన్నలిద్దరూ ఒకేసారి మీదపడి తన అంగాలన్నింటిని వరసెట్టి నలిపితే ఎంత బావుండుననిపించింది. ఇద్దరు ఒకేసారి తనసళ్ళను చికితే ఎంత హాయి అనుకుంది. ఒకరు సళ్ళు పిసుకుతుంతే మరొకరు తన పూకు లోతును నాలికతో కొలుస్తుంటే అబ్బా ఎంత సుఖం అని తలచుకుని వొంట్లో తాపానికి మొగలి పొదలోని ఆడు నాగులా మెలికలు పోతున్నది.
శ్రీను ఆడునాగులా కదిలి పోతున్న పెళ్ళాన్ని చూసి “లంజ నీ పూకు బాగా కొవ్వట్టిందే, దగ్గరుండి నీ అన్నలిద్దరితో ఆ కొవ్వు కరిగిస్తా”అనుకున్నాడు మనస్సులో. రామును చూసి. “బావ ఇక మొదలెట్టు నీ చెల్లి వస్త్రాపహరణ”అన్నాడు.
రాము ఉత్సాహంగా చెల్లి వైపు చూసి లాగనా అన్నట్లు చూసాడు. కృష్ణ భుజం పై తలవాల్చి అరకన్నులతో చూస్తున్న సుభద్ర తలెత్తి అన్నవైపు కసిగా చూస్తూ “విప్పరా నా రంకు మొగుడా” యన్నట్లు చూసింది. తల్లులిద్దరు కూడా ఉషారు గా చూస్తున్నారు అన్నచేతిలో చెల్లికి జరుగ గే వస్త్రపహరణను కాంచటానికి. రాము ముందుకొచ్చి, బొడ్డుకు జానెడు కింద కట్టిన చీర లోపల చెయ్యెట్టి, చీరమడతలను బయటకు లాగాడు. చీర పాదాల వద్ద దబ్బున పాము చుట్టలా కుప్ప పడింది. కట్టుకున్న మొగుడు, మరియు అన్నలిద్దరి ఎదురుగా నగ్నంగా పాలరాతి విగ్రహంలా, పుత్తడి బొమ్మలా, మెర్లిన్ మన్రోలా నిండుగా అందాలొలక బోస్తునిల్చుంది. ఎలాగు బట్టలన్ని విప్పుకుని దొర్లేదే కదాయని లంగా, ప్యాంటి వేసుకోలేదు. అందుకు వాటిని విప్పే అవసరం అవకాశం అన్నలకు దక్కలేదు. పుత్తడి బొమ్మంటి చెల్లిని చూసి చెల్లిని తేనె తొట్టిలో ముంచితీసి కాలి బొటన వేలినుండి నుదిటి వరకు నాకలని పించింది అన్నలిద్దరికి. ఇలాంటి సన్నివేశం వుంటుందని తెలిసుంటే కనీసం రెండు మూడు లీటర్ల తేనెను తెచ్చి బామర్ది శ్రీనుతో చెల్లి వొంటి నిండా తేనెను రాయించి, చెల్లిని నిలబెట్టి ముందు నుండి ఒకరు వెనుక నుండి మరొకరు నాకేవారు. అయినా వాళ్ళు నాకటానికి చెల్లి పూకు పుట్ట లో బోలేడంతా తేనెకన్నా మధురమైన చిక్కని పూకు పాకం వుందిగా. తాగినోడికి తాగినంత పూకు అమృతం. చెల్లి వైపు గుటక లేస్తూ చూస్తున్నారు అన్నలిద్దరూ.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:15 PM
Post: #8
. శ్రీను పెళ్ళాం వైపు చూసి
“ఏమే అన్నతో బట్టలిప్పించుకోవడం అయ్యిందిగా, ఇక కూర్చొని చీకేసుకో అన్నమొడ్డలను మార్చి మార్చి”అన్నాడు. శ్రీను చేతుల్లో అత్తలిద్దరి సళ్ళు నలుగుతున్నాయి. సుభద్ర మొకాళ్ళ మీద నిటారుగా కూర్చుని అన్న మొడ్డను మోజు గా చేతిలోకి తీసుకుని చేతిని ముందుకు వెనక్కి జాడించింది. సైదుగా అన్పించినది రాముకు. రాము మొడ్డను చేత్తో పట్టుకునిరెండంగుళాలు నోట్లో పెట్టుకుని “జుపుకు జుపుకు” మని నాలుగైదు సార్లు హల్వాముక్కను చప్పరించినట్లు చప్పరించింది. సుల్లగుండును నోటినుండి బయటకు తీసి మొడ్డ గుండు చివరను కుడి సన్ను ముచ్చిక మీద రాసింది. మొడ్డ చివర సన్ను ముచ్చికకు తగలగానే, సుభద్ర సల్లల్లో సలపరం మొదలైంది. ముచ్చికలు మరింత నల్లబడి బిరుసే క్కాయి. మొడ్డ గుండును ముచ్చికల చుట్టు గోధుమ రంగులో రెండు అంగుళాల వృత్తాకారంగా వున్న స్తనపరి వేషం మీద రుద్దింది. చనుగుబ్బలోని నరాల్లో కంపనాలు జుమ్ముజుమ్మంతు తనువంతా పాకి, కామంతో దేహం కాలిపోతున్న ది. చెల్లి ముచ్చిక తగలగానే రాము మొడ్డలో ఉడుకు రక్తం రేసు గుర్రంలా దౌడు తీసింది. మొడ్డ మరింత నిగిడింది. మొడ్డ పై రక్తనాళాలు పావు అంగుళం మేర వుబ్బాయి. ఇదంతా చూస్తున్నకృష్ణకు తట్టుకోవడం కావడం లేదు. చెల్లి వెనుక తానూ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుండి పోయాడు. నిగిడిన కృష్ణ దడ్డు సుభద్ర బలిసిన గుద్ద చీలిక గుండా పూకు చీలికను తాకింది. అన్న వెచ్చని మొడ్డ అలానేరుగా తన పూకు చీలికను తాకగానే చలి జ్వరమొచ్చిన దానిలా “వుమ్ “ఆని వణికింది. అప్రయత్నంగా నడాన్ని వెనక్కి నెట్టింది. కృష్ణ మొడ్డ సుభద్ర పూకు నిలువెంట మరింత ముందుకు వెళ్లి గొల్లి అంచును టపిమని తగిలింది. గొల్లిని అన్న మొడ్డ అంచు తగిలి తగలగానే అంతెత్తున ఎగిరి పడింది సుభద్ర. సుభద్ర వొల్లంత తీవ్ర ప్రకంపనలు.”అమ్ మా ఆఆఆఆఆఆఆఆ” అని గట్టిగా మూలుగుతూ, చేతిలోని రాము మొడ్డను కసిగా పిసికింది. సుభద్ర తన రెండు ళ్ళను దగ్గరిగా నొక్కి పెట్టింది. అది చూసి రాము తన చేత్తో మొడ్డను పట్టుకుని చెల్లి సల్ల మధ్య తోసాడు. వెన్న ముద్దల్లా మెత్తగా వున్న సల్ల లోయలో మొడ్డ దూసుకెల్లింది. వెన్నలా మెత్తగా వున్నసుల్ల గుబ్బల గుండా దూసు కెల్లుతుంటే హాయిగా వుంది రాముకు. సుభద్రకు అన్న మొడ్డ తన సల్లమధ్య కదలాడుతుంటే పూకు రెమ్మల్లో మొడ్డ కదలాడు తున్నంత సమ్మగా వుంది. సళ్ళను మరింత దగ్గరగా నొక్కి పట్టింది. మొడ్డ ఇప్పుడు బిగిసిన గుబ్బల మధ్య టైటుగా కదులుతున్నది. సల్ల మధ్య నుండి బయటికి తొండ తలల పైకొచ్చిన గుండు పై తుప్పు క్కుమని ఎంగిలి ఉమిసింది. ఎంగిలితోతడిసిన మొడ్డ సల్ల మధ్య సునాయాసంగా కదులుతున్నది. అలా అన్న గుండు సల్ల బయటికి వచ్చినప్పుడు తుపుకు తుపుకు మని ఎంగిలి ఉమ్మి అన్న మొడ్డకు ఎంగిలితో అభిషేకం చేసింది. వెనుక కూర్చున్న కృష్ణ తన మొడ్డను చెల్లి గుద్ద చీలిక మధ్య నుండి బాగా నిగిడిన నల్లని మొడ్డను పూకు రెమ్మల మీద ఆడిస్తున్నాడు. అదేసమయంలో ఒకచేతిని చెల్లి కడుపు మీదేసి కసిగా పిసుకుతున్నాడు, మరో చేత్తో చెల్లి గుద్దలను మార్చి మార్చి పిసుకు తున్నాడు. శ్రీనుకు చెల్లి అన్నల రాసకేళి కన్నుల పండువగా వున్నది.”ఇద్దరన్నలు –ఒక చెల్లి దెంగులాట అనే బ్లూ ఫిల్మును మీ ముగ్గుర్ని పెట్టి తిస్తా హాట్ కేకుల్లా కాఫీలు అమ్ముడవుతాయే నా పతివ్రత శిరోమణి గుడిసేటి లంజా” అనుకున్నాడు మనస్సులో. తమ కొడుకులతో కూతురు రంకు చూస్తున్న తల్లులకు పూకుల్లో గుల మొదలైంది, చిక్కని జల మొదలైంది పూకు లోపల. జయ చటుక్కున తలొంచి అల్లుని మొడ్డను నోటికి నిండుగా కురుకుని కుడవడం మొదలెట్టింది. అది చూసి యశోద “అమ్మా నాసవితి నాఅల్లుని మొడ్డపై మోజు బాగానే పెంచు కుంది.దీని వరుస చూస్తే, కుడిచే అవకాశం నాకివ్వ కుండా నోట్లో, పూకులో ఈ రోజంతా వుంచేసుకునే తట్లుంది.” అనుకుని అల్లుని వట్టలను మెత్తగా వొత్తుతున్నది. కొద్ది సేపు అలా అల్లుని వొట్టలు పిసికిన యశోద కుతి ఆపుకోలేక జయ తలను పైకెత్తి తన నోట్లో అల్లుని మొడ్డను పూర్తిగా నింపేసుకుంది.చుపుకు చపుకు మని కుతి తీరా కుడవడం మొదలెట్టింది.అత్తలలా వంతులేసి కుడుస్తుంటే సమ్మగా వుంది శ్రీనుకు.
“పెళ్ళామా సల్ల మధ్య అన్న మొడ్డుంచుకుని రుద్దుకున్నది చాలు. వెనుక నున్న నీమరో అన్నమొడ్డ పాపం అల్లాడు తున్నది. కొద్దిసేపు ఇద్దరన్న మొడ్డ కుడిచి చెల్లెలుగా ఇద్దరికీ న్యాయం సెయ్యవే పతివ్రతా శిరోమణి” అన్నాడు శ్రీను. శ్రీను మాటినగానే సుభద్ర వెనకాల కూర్చున్న కృష్ణ టక్కున లేచి రాము కెదురుగా కొద్దిగా పక్కవాటుగా నిల్చున్నాడు. సుభద్రకు ఇరువైపులా ఇద్దరన్నలు నిల్చున్నారు. ఇద్దరన్నల నిగిడిన మొడ్డలు ఆవురావురుమని చెల్లి చీకుడుకై ఎదురు చూస్తున్నవి. మొగుడు చెప్పిన ఈ కొత్త ట్విస్టు తెగ నచ్చింది సుభద్రకు. “కుడవటానికి నోటికి నిండుగా రెండు మొడ్డలు ఏకకాలంలో. అది తాళి కట్టిన మొగుడు కోరుతున్నాడు.. భళారే భళారే..” అని ఆనందంతో తబ్బిబ్బయ్యింది. ఆడదొకే సారి రెండు మొడ్డలను, అంతకు మించి కుడవడం ఫోర్న్ విడియోల్లో చూసాడు. కాని లైవ్ గా చూడలేదు. ఇప్పుడు తన పెళ్ళాం అన్నల మొడ్డలను మాగిన మామిడి పండ్లను చీకినట్లు చీకబోతున్నది. శ్రీనులో ఉద్రేకంగా నరాలు చిట్లిపోతాయా యన్నంతగా ఉబ్బాయి. సుభద్ర అన్నల మొడ్డలను కుడవడం చూడటం కన్నా అల్లుని మొడ్డ కుడవడం రంజుగా మజాగా వుంది. అందుకే అక్కాచెల్లులు అల్లుని మొడ్డ రసస్వాదనలో వున్నారు. సుభద్ర అన్నల మొడ్డలను మార్చి మార్చి చీకుతున్నది. ఒకరి మొడ్డను చీకుతున్నప్పుడు మరొకని మొడ్డను చేత్తో పిడికిలి నిండుగా పట్టుకుని జాడిస్తున్నది. చెల్లెలు అలా మొడ్డను కుతిగా చీకుతుంటే హాయిగా వుంది. మధ్యలో నోరును బాగా కప్పలా తెరచి రెండు మొడ్దలను నోట్లో దూర్చుకుని కుడుస్తున్నది. అప్పుడు ఒకరి మొడ్డను మరొకరి మొడ్డ తాకుతున్నది. అప్పుడు ఇద్దరి మనస్సులో ఒక వింత అనుభూతి కల్గుతున్నది. తుపుకు తుపుకు మని మొడ్డ మీద వూసి చీకు తున్నది, సుభద్ర నోట్లో వూరుతున్న చొంగ తీగెలు తీగెలుగా కారి సుభద్ర మెడ కింద భాగంలో పడి సల్లమీదకు చిక్కగా నెమ్మదిగా కారుతున్నది సల్లమీదుగా కడుపు మీదికి అక్కడి నుండి బొడ్డు పొత్తికడుపు మీదుగా తొడల సందుల్లోకి జారుతున్నది. రెండు మొడ్డలను రెండు పిడికిల్లో పట్టుకుని రెండు ముచ్చికల మీద రుద్దింది. రెండు గుబ్బల స్తన పరివేశం చుట్టూ రెండు మొడ్దల గుండును గుండ్రంగా తిప్పింది. మొడ్డలో ఊరిన ఫ్రికమ్ వాటి కంటుకుంటుంది జిగటగా. వెంటనే రెండు మొడ్డలను దూరిన వరకు నోట్లో ఒకేసారి కుక్కుకుంటున్నది. ఒక మొడ్డను సన్ను మీద రుద్దుతూ మరో మొడ్డను నోట్లో ఛుపుకు చుపుకు మని కుడుస్తున్నది. అన్నలకు చుక్కలు కనపడుతున్నవి. ఇక అన్నా చెల్లెళ్ళ రంకు చూస్తున్న శ్రీను కళ్ళు పచ్చబడ్డాయి.”అమ్మా నీయమ్మా ఎంత కసి లంజవే నీవు”అనుకున్నాడు శ్రీను. ఇక ఇటు అక్కాచెల్లెళ్లు వంతు లేసుకుని అల్లుని మొడ్డను కుడుస్తున్నారు. అన్న మొడ్డలను కుడుస్తునే సుభద్ర మొగుడి వైపు “ఎలావుంది మొగుడా నచ్చిందా” అన్నట్లు కనుబొమలు ఎగురేసింది. కుడి చేతిని గాల్లోకి లేపి “సూపర్..కానివ్వు కానివ్వు” అన్నట్లు సైగ చేసాడు. అంతలోనే ఒక అయిడియ శ్రీను మెదడులో తళుక్కునమెరిసింది. వంతు లేసి తన మొడ్డను చీకుతున్నఅత్తల భుజాల మీద తట్టాడు. అల్లుని మొడ్డను రంజుగా కుడుస్తున్నఅత్తలకు బాహ్య సృహలేదు. కొద్దిగా బలంగా కొట్టాడు. అయిష్టంగా తలెత్తి ఏమిటనట్లు చూసారు. “ఒన్ మినిట్” అన్నట్లు సైగ చేసాడు. అలాగేనని నిటారుగా కూర్చున్నారు. అల్లుని మనస్సులో ఏముందో అర్థం కాలేదు. సోఫాలో నుండి లేచి నించున్న శ్రీను టకటక మని షర్టు ప్యాంటు, అండరు వేరు విప్పి నెలల బాలుడిలా నగ్నంగా అత్తల ఎదురుగా నిల్చున్నాడు. అల్లుడలా తమెదురుగా అలా నగ్నంగా నిలబడ్డం చూసి సిగ్గుల మొగ్గలైయారు. అల్లుని దేహ దారుడ్యం తమ కొడుకుకు సరి ఉజ్జీగా వుంది. ఆడోళ్ళ మనస్సు ఆకట్టుకునే విధంగా వుంది అల్లుని బాడీషేప్. నల్లని బొచ్చున విశాలమైన ఛాతి, విశాలమైన భూజాలు,లోతైన వంపులు కందలున్న పొట్ట, జబ్బలు బలంగా వంపులు తిరిగి వున్నాయి.అల్లుడు బట్టలతో కన్న బట్టలు లేకుండానే అందంగా వున్నాడను కున్నారు. అల్లుడు ఏమి చెయ్యాలనుకుంటున్నాడో మాత్రం తెలియడం లేదు. తన కొడుకులు కూతు రెదురుగా తమ పూకు రేవేట్టానికి సిద్దమయ్యా డనుకున్నారు. అలా అనుకోగానే పూకు నరాల్లో ఒకటే సలుపు సమ్మగా మొదలైంది. వొంటి మీద బట్టలు అల్లుడిప్పుతాడా, తామే విప్పుకోవాలా, లేక కొడుకులతో తమ బట్టలిప్పిస్తా డాయని ఎదురు చూస్తున్నారు. అత్తలు మీరు కాస్త రెస్టు తీసుకొండి ఇప్పుడే వస్తానంటు పెళ్ళాం వైపు అడుగులేసాడు. వెళ్లి పెళ్ళాం కెదురుగా నిల్చుని “పెళ్ళామా నీ యన్నల మొడ్డలతో పాటు నాది కుడవవే”అన్నాడు, పొట్ట కండరాలను బిగబట్టి మొడ్డను పైకి కిందికి ఆడిస్తూ.
నడుం ముందుకు తోసి మొడ్డ చివరను పెళ్ళాం పెదాల దగ్గరుంచాడు. చెరో చేత్తో అన్నమొడ్డలను పట్టుకుని మెత్తగా పిసుకుతూ, నోరును పెదాలను గుండ్రంగా సున్నాలా చుట్టి ముందుకు నెట్టింది. మొగుడి మొడ్డ ఎర్రటి గుండు సుభద్ర పెదాలను వెచ్చగా తాకింది, నాలికను గుండ్రంగా వుంచిన పెదాల నుండి పాము నాలికల బయటికి చాపి, మొగుడి మొడ్డ చుట్టూ రౌండుగా తిప్పింది, మొడ్డ రంధ్రం మీద టపి టపి మని కొట్టింది. శ్రీను ప్రాణాలు లుంగచుట్టుకు పోయాయి. ”వుమ్ బొకిలంజా “అని మత్తుగా అన్నాడు. పెదాలను మరింత ముందుకు తోసింది. గుండు వరకు శ్రీను మొడ్డ పెదాల గుహలో మాయమైంది. పెళ్ళాం వెచ్చిని నోటి స్పర్శకు మొడ్డ తిమటిమ మంది. శ్రీను వొళ్ళంతా ఒకటే కామతరంగాలు అలలు అలలుగా పాకాయి. కళ్ళు కొద్దిగా ఎర్రబడ్డాయి. ఇప్పుడు నాలికను మొగుడి మొడ్డ గుండు చుట్టూ తిప్పింది. “అమ్మా నా లంజా “అని పాము నోట్లో చిక్కిన కోడిలా గిలగిల కొట్టుకుంది సుల్ల. అబ్బా ఎంత హాయిగుంది. ఇంతకు ముందు కూడా తామిద్దరు పడకింటిలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సార్లు తన మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది. కాని ఇప్పుడు కల్గిన హాయి మునుపెన్నడు కల్గలేదు. ఇది అన్నల ముందు చెయ్యడం వలన మంచి త్రిల్లింగుగా వుంది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:15 PM
Post: #9
శ్రీను పెళ్ళాం తలను పట్టుకుని తన నడుం వైపు తోసాడు. శ్రీను మొడ్డ సాంతం, కలుగులో ఎలుక దూరినట్లు టప్పున దూరింది. వెచ్చని నోటి స్పర్శకు మొడ్డలో మొదలైన తీపులు వొళ్ళంతా కరెంట్ వేగంగా పాకింది. కొద్ది సేపు మొగుడి మొడ్డను చీకిన సుభద్ర ఈ సారి రాము మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకుని, మిగతా ఇద్దరి మొడ్డలను చేత్తో ఆడిస్తున్నది. తరువాత కృష్ణ మొడ్డను చికింది. అలా వరుసేట్టి ముగ్గిరి మొడ్డలను కుడిసింది. మధ్యలో ఒకసారి మొగుడిది, రాము మొడ్డలను ఒకే సారి నోట్లో పెట్టుకుంది. ఒకరి మొడ్డ మరొకరి మొడ్డకు తగిలి ఇద్దరి వొళ్ళు జల్లుమంది. ఇదో రకమైన కొత్త అనుభూతి. ఆతరువాత మొగిడి మొడ్డ, కృష్ణ అన్నమొడ్డను ఒకేసారి నోట్లోకి తీసుకుంది. అలా పదినిమిషాలు వాళ్ళ మొడ్డలు కుడిచింది. ఇక్కడ యశోద జయ ఇద్దరు సిఫాలో పక్కపక్కన కూర్చున్నారు, ఇద్దరు జాకెట్లు విప్పేసి పక్కన పడేసి ఉన్నాయి. రెండు జతల పంపర పనాస సైజు సళ్ళు పొట్ట మీదకు వేలాడివున్నాయి. ఒకరిసన్నులు ముంత మామిడి పండ్ల సైజులోవుంటే, ఇంకొకరి సళ్ళు పెద్దబోప్పాయి పళ్ళ సైజులో వున్నాయి. ముచ్చికలు ఉసిరికి కాయ సైజులో ముదురు కాఫీరంగులో వున్నాయి. యశోద మెళ్ళోని తాళి రెండు సల్ల మధ్య లోయ గుండా వేలాడి వుంది, జయ మెళ్ళో రెండు పేటల బంగారు గొలుసు, చివర చిన్న హృదయాకారపు పెండెంట్ వున్నది. ఇద్దరు కోకలను మోకాళ్ళ పైన తొడలు కనపడేలా లేపుకు కూర్చున్నారు. ఇద్దరి తొడలు పచ్చ బంగారంలా మెరుస్తున్నవి, వీళ్ళ తొడలు చూసి రంభా, ఊర్వశిలు సిగ్గు పడతారు. పిక్క కండరాలు బలిష్టంగా వున్నాయి. తమ కూతురు, అన్నల మరియు మొగుడి మొడ్డను వంతులేసుకుని కుడవడం చూస్తుంటే వీళ్ళ పూకులు గులగుల మంటున్నాయి. సుభద్ర స్థానంలో తాముండి కొడుకుల మొడ్డ, అల్లుని మొడ్డ చీకుతుంటే అబ్బా ఎంత సమ్మగా వుంటుందో కదాయని కింద మీదవుతున్నారు. “మూడు మొడ్డలను ఒకేసారి చీకే లక్కు ముందు నీకేదక్కింది కదే నాసవితి” అనుకున్నారు. కూతురు మొడ్డ చీకుడు చూస్తున్న వారికి తమ వొంతు త్వరగా వస్తే బావుంటుంది యని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వాళ్ళ పూకుల్లో గుల క్షణంక్షణం పెరిగి పోతున్నది. తమకం తట్టుకో లేక తమ సళ్ళను తామే పిసుక్కున్నారు. కుతి తీర లేదు. జయ తన ఎడమ చేత్తో యశోద సన్ను పిసకడం మొదలెట్టింది. యశోద తానేమి తక్కువ కాదన్నట్లు కుడి చేత్తో జయ కుడి సన్ను పిసకడం మొదలెట్టింది. వుమ్ ఇప్పుడు ఇద్దరి సళ్ళలో సలపరం మొదలైంది,చనుగుబ్బల నరాలలో కలవరం మొద లైంది. ముచ్చికలు బిరుసేక్కుతున్నాయి, అప్పటివరకు మగాడి మొరటు చేతుల్లో నలిగినా సన్నులు ఇప్పుడు లలిత మైన ఆడోళ్ళ చేతుల్లో నలుగుతున్నాయి. స్ట్రెస్ బాలును పిసికినట్లు సళ్ళను పిసుకుతున్నారు. నరాలు లాగడం మొద లైంది. ఒకరి ఒడిలో మరొకరు చెయ్యెట్టి కోక మడతల పైనుండే పూకుల మీద వత్తుకున్నారు. ఇద్దరి తోడల్లో అగ్ని రాజు కుంది. కోరికల తుట్టె కదిలింది. పూకుల్లో లావా కుతకుతమని ఉడకడం మొదలైంది. దాకలో ఎసరులాగా ఇద్దరి వొళ్ళు సలసలమని కాగుతున్నది. వొంట్లో పుట్టిన చెమట ఆవిరై పోతున్నది. ఇద్దరి ముక్కుల నుండి శ్వాస వేడిగా నాగిని బుసల వెలువడుతున్నవి. వొంట్లోని కామాన్ని కంట్రోలు చెయ్యడం సాధ్యం కావడం లేదు నడివయస్సు లోని ప్రౌఢ లిద్దరికీ. అంతే జయ తనచేతిని యశోద మెరుస్తున్న బలమైన తొడల మీదేసి కసిగా పిసికిండి. సమ్మగా అన్పించింది యశోదకు. యశోద కూడా తన ఎడమచేతిని జయ తొడలను పిసికిమ్ది. తనకు సమ్మగా వుంది. కాసేపు తొడలను పిసుక్కుంటు, సన్ను పిసుక్కుంటు మదమెక్కిన ఆడుగుర్రంలా మూడు మొగాళ్ళ మొడ్డలను కుడుస్తూ సరి పెడుతు న్న కూతుర్నుచూసి ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. “పెళ్ళయ్యి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేవరకు ఒక మొడ్డతోనే సరిపెట్టుకుని కాపురం చేసి అనుకోకుండా కాలం కలిసొచ్చి కొడుకు మొడ్డను పూకులో దిగేసుకునే అదృష్టం దక్కింది మాకు. ఈ కుర్ర నాసవితి కి పట్టుకుని పాతికేళ్ళు నిండలేదు, మొగుడేదురుగా రంకు మొగుళ్ళ మొడ్డలు కుడిసే అదృష్టం దక్కింది. ఇప్పుడే ఈ కూతురు నాసవితికి మూడు మొడ్డలను బొక్కలో దిగేసుకునే అవకాశం దొరికిందంటే, నా సవితికి మా వయసొచ్చేసరికి కనీసం డజను మొడ్డలను పూకులో దిగేసుకోవడం ఖాయం. అప్పుడు మొగుడిమొడ్డ, కొడుకు మొడ్డ, అల్లుని మొడ్డ, అల్లుని నాన్న మొడ్డ, కోడలి నాన్న, అన్నల మొడ్డలను ఏమి వదలకుండా పూకు రోట్లో మొడ్దలపోట్లు వేయించుకుని కామసాగరం అంతు చూసేస్తుంది గుడిసేటి లంజ. మాకు ఒకేసారి రెండు మొడ్డలను ముందు వెనుక బొక్కలో పెట్టుకునే భాగ్యం దక్కింది. ఈకుర్ర నాసవితికి ముందు వెనుక బొక్కలతో పాటు నోట్లో పెట్టుకునే లక్కు చిక్కిందే దేశ దిమ్మరి లంజాకు. దేవుడు నీకు మాలా ఒక్క పూకే ఇచ్చాడు. పొరబాటున రెండు పూకు దిమ్మెలుంటే. ఊర్లో మొడ్డలన్నిపదేళ్ళ వయస్సు మొదలుకొని డెబ్బై ఏళ్లముసిలోడి వరకు మన ఇంటి గుమ్మం క్యూ కట్టేవి. మనుసుల్లెంటి కుక్కలు గుర్రాలు కూడా వరుసేట్టి కాసేవి. నాసవితికై” కసిగా అనుకున్నారు తల్లులిద్దరు. అంతలోనే “పోనిలే దేవుడా ఇప్పటికైనా ఈ నలభైలో కొడుకుల మొడ్దలతో పాటు అల్లుని మొడ్డ కలుపుకుని మూడు మొడ్డలను ఒకేసారి రుచిచూసే అవకాశం ఇచ్చావు. ధన్యులం దేవా. కనీసం వచ్చే జన్మలోనైన ఒకేసారి నలుగురైదురురితో మా పూకులు గంధపు చెక్కలా అరిగేలా నాకించుకుని, ఆ మొడ్డకవ్వాలతో మాపూకు పిడతలను చిలికించుకుని తెల్లని వెన్నంటి పూకామృతాన్ని పోందేలా దీవించుస్వామి. దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి వరమివ్వా లంటారుక దా. వచ్చే జన్మలో ఆ అదృష్టం దక్కాలంటే ఏగుళ్ళో ఏ పుజారులతో పూచిడతలను వాయించుకోవాలో సెలవివ్వు స్వామి” అని ఇద్దరు ఒకే విధంగా మనస్సులో అనుకున్నారు.అంతలో ఇద్దరి మనస్సులో మరో ఆలోచన పుట్టింది
“మా కోరికలు ఏదేవుళ్ళు విన్న వినకున్నా, బోళాశంకరుడు, సాక్షాత్తు లింగ రూపుడైన శివుడు వింటాడు. భక్తుల కోరి కలు అడగడం తరువాయి అలోచించక తీర్చే భక్తుల ఇలవేల్పు శివయ్య తమ కోరికలు తథాస్తు అని కచ్చితంగా దీవి స్తాడు. అలా చేస్తే శివశివ శంబోశంకర యని నీ నామ జపంచేస్తూ సంభోగ సమయంలో మా భక్తీ చాటుతాం దేవా దేవా. అంతా ఈశ్వరేచ్చ” అనుకున్నారు. యశోద చెల్లి తొడలను నిమరడం ఆపేసి, చీరను మరింత పూకు కనపడేలా పై కెత్తి, జయ పూకుమీద అరచేయ్యేసి పామింది. చెయ్యి సుర్రుమని మండింది. “అమ్మచెల్లి లంజా నీ పూకు పెనం బాగా కాక మీదున్నదే, అక్కకూతురు మొడ్డ చీకుడు చూసి, దీని పూకు బాగా వేడెక్కింది. ఇప్పుడు దీని పూకులో ఎవ్వడు మొడ్డే ట్టిన చింత నిప్పుల మీది మైనపు గొట్టంలా వాని మొడ్డ కరిగి, రెండు వూపులకే రసం కార్చేయ్యడం ఖాయం. దీనికి మొగుడు పోయినప్పటినుండి, ఈ నా పతివ్రత అక్క, కొడుకు నామొగుణ్ణి పక్కనేసుకుని రోజు పూకును నాలికతో అరగ దీయించుకుని, గూటం దిగేసుకుని వాయించుకుని, వాయించుకుని బాగానే సుఖ పడుతున్నట్లున్నది. దీనికి మొగుడు చచ్చిన పూకును నాగా లేకుండా రోజు దేమ్గించు కున్నట్లుంది. నేనే మొగుడుండి ఇన్నేళ్ళు పూకును పస్తు లుంచుకు న్నా” అనుకుంది. యశోద చెయ్యి తాకిడికి, పాముడుకు జయ పూకు కొద్దిగా చల్లబడి కొద్దిగా వెచ్చగా అయ్యింది. అక్క తన పూకు పామడం చూసి జయ కూడా యశోద కోకేత్తి అక్కపూకు మీద చేయ్యేసింది. జయ అరచెయ్యి చురుక్కు మంది. జయ పూకులా యశోద పూకు కూడా మంచి కాక మీదున్నది, కాకపొతే ఆ సంగతి యశోదకు అర్థమవ్వలేదు. ”అమ్మ అక్కనా సవితి నీకు పూకు గుల నీకూతురు కన్నా ఎక్కువ లాగుంది. పూకు బూర్ల మూకుడులా వేడి వేడిగా వుంది.ఇప్పుడు దీని పూకులో ఎవడు మొడ్డేట్టిన, వాడి మొడ్డ తోటకూర కాడలా వాడిపోయి బోళక్కు బోళక్కు మంటు మొడ్డను పూకులో పెట్టిన క్షణంలో కార్చేయ్యడు. నాకంటే మొగుడు లేక నాలుగైదేళ్ళు పూకు దెంగే మొడ్డ కరువై బూజు పట్టింది. కూతురు పుణ్యామాయని అక్కా తమ్ముడి రంకు బయటపడి, కొడుకు మొడ్డతో పూకులో కోలాటం వెయ్యించు కునే భాగ్యం దక్కింది. కాని అక్క నా సవతి నీకు రోజు నీ పూకుడోలు వాయించేటందుకు కట్టుకున్న మొగుడున్నాడు. వాడితో రోజు వెయ్యించుకుంటున్నా కుతి తీరక కొడుకుని లైన్లో పెట్టుకుని, ఇద్దరితో వాయించుకునే నీకే పూకింత వేడిగా వుంటే, కేవలం కొడుకు మొడ్డతో దరువేయించుకునే నాకెంత వేడేక్కాలే “అనుకుంది మనస్సులో. ఇద్దరు ఇలా మన స్సులో అనుకుని ఒకరి పూకును మరకరు పాముతున్నారు.అలా పూకును పామించుకుంటుంటే పూక్కు హాయిగా సమ్మగా వుంది. “ఒరే కుర్ర నా కొడుకుల్లారా! దానితో మొడ్డ చీకుంచుకున్నది చాలురా. మూడు మొడ్డలను ఒకేసారి నాకించుకోవాలని మనస్సు లాగేస్తున్నది. రండిరా లంజ కొడుకుల్లారా వచ్చి మొడ్డ కుడిపించుకుని మా పూకులు నాకండిరా”యని అక్కచెల్లెళ్ళు ఒకేసారి మనస్సులో అనుకున్నారు. ఆ ఆలోచన మనస్సు వేడెక్కి, బరువెక్కి భారంగా నిట్టూర్పులు వదులుతున్నారు.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:15 PM
Post: #10
సుభద్ర ఒకేసారి మూడు లింగాలను తన నోటి గంగతో అభిషేకించే అదృష్టానికి పొంగిపోతూ చుపుకు చుపుకుమని పుల్ల అయిస్ లను చీకినట్లు చీకేస్తున్నది. పెళ్ళాం మొడ్డ చీకుడు సంతృప్తి చెందిన శ్రీను, అన్నా చెల్లెలుతో మరో రాసక్రీడ మొదలెట్టించా లనుకున్నాడు. పెళ్ళాం నుదిటి మీద చెయ్యేసి పైకి లేపాడు. సుభద్ర ముఖం మత్తుగా వుంది. పెదాలు తీరని కోరికతో అడురుతున్నవి. పెదాల అంచుల వెంబడి చిక్కని చొంగ కిందికి ధారలుగా గడ్డం మీదుగా కిందికి అట్టలు కట్టి కారుతున్నది. కళ్ళల్లో కామంనిండుగా తొనికిసలాడుతుంది. పాత సిని నటి విజయ లలిత కళ్ళలా మత్తుగా వున్నాయి. కోరికతో చూస్తున్నాయి.
“పెళ్ళామా మామొడ్డలు చీకిచీకి నీ బుగ్గలు నొప్పెడుతు న్నట్లున్నాయి, దవడలు వాచినట్లుంది. కొద్ది సేపు నీ యన్న లను నీతో ఆడుకోనివ్వు. ఏమీ బావలు! చెల్లితో సయ్యాటకు సయ్యా”అన్నాడు. ముగ్గురు నవ్వుతు “సై”అన్నారు “బావలు మీ చెల్లిని నిలబెట్టి వాటేసుకుని దాని వొంటిని ఎదురెదురుగా వాటేసుకుని దాన్ని పువ్వును నలిపినట్లు నల పండి. సళ్ళు పిసుక్కుంటారో, ముద్దులు పెడతారో, గుద్దలు రుద్దుతారో మీ యిష్టం. చూస్తున్న నాకు కసేక్కి పోవాలా. నరాలు ఉద్రేకమెక్కి, రక్తం పరుగు లేత్తాలి”అన్నాడు. శ్రీను అనడమే తరువాయి ఇద్దరు సుభద్ర ముందు వెనుక చేరి పోయారు. రాము ముందు, కృష్ణ వెనుక. కృష్ణ వెనుక నుండి పొట్టమీద చెయ్యేసి తనవైపు లాగాడు. నిగిడిన కృష్ణ మొడ్డ సుభద్ర బలిసిన లావాటి గుద్దలను గట్టిగా తాకి, గుద్దల చీలిక ద్వారా గుద్ద బొక్కను తాకిం ది. ”అంమ్ ఆఆఆ ఆఆ”అంది సుభద్ర. అదేసమయంలో రాము చెల్లి నడుమెనక, పిరుదులు మీద చేయ్యాసి, తన నడాన్ని ముందుకు నెట్టాడు. రాము మొడ్డ పాలకోవంటి సుభద్ర పెద్ద తమలపాకు సైజు మెత్తని పూకును చీలిక మీద తాకింది. సుభద్ర ఆ సమ్మదనానికి లేత మల్లెతీగల్లే కదిలి పోయింది. ”వుమ్ మ మ మ మ్ మ్”అంది బరువుగా. వెనుక నున్న కృష్ణ మరో చెయ్యిని సల్ల మీదేసి, అప్పుడే ఏకిన దూదిలా తెల్లని మెత్తని ఎడమ సన్నును మెల్లిగా నొక్కాడు. ఒక్క సారిగా హై వోల్టేజి కరెంట్ కొట్టిన దానిలా ఎగిరి పడింది. రాముకూడా మిగిలిన రెండోసన్నును చేతిలోకి తీసుకుని సైదుగా పిసుకు తున్నాడు. సుభద్రకు తనకు రెక్కలొచ్చి గాల్లో తేలుతున్నంత హాయిగా వుంది. సుగంధ భరిత ఉద్యాన వనంలో తనో దేవకన్యల అన్నలు మొగుడు కింపురుషులుగా, పూలపాన్పులో రాతి కేళి అంతు కనుక్కోనేందుకు ముగ్గు రు సామూ హికంగా సంభోగ పోరాటం సల్పుతున్నట్లు ఉహల్లో తేలుతున్నది. కృష్ణ వెనుకు నుండి, సంక పక్కగా తల ముందుకు తెచ్చి సుభద్ర ఒక సన్నును గుబ్బలను నాకాడు. అది చూసి రాము మరోసన్నుముచ్చికను రెండు పలువరుసల మధ్య పెట్టుకుని సుతి మెత్తగా కొరికాడు. ముచ్చికల్లోని నరాలు జిమ్మన్నాయి. జిల్ జిల్మని పూకు లోపల గంటలు కొట్టాయి. పూకునిలువు పెదాలు తెరచుకుని ముడుచుకున్నాయి.
కృష్ణ కూడా ముందుకొచ్చి రాము పక్కన నుంచొని తాను చనుగుబ్బ చుట్టూ నాలికతో కుక్క నాకినట్లు నాకి చివర్లో బిరుసెక్కిన కుంకుడు కాయ సైజు ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని, నెలల పాప పాలపీకను నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ న్నట్లు “చుప్ చుప్”మని చీకుతున్నాడు. ఇద్దరన్నలలా వంతు లేసుకుని సళ్ళు చీకుతుంటే కళ్ళు బరువుగా మూసు కు పోతున్నవి. వొళ్ళు పరవశంలో వుగుతున్నది. తొడల సందులో దిబ్బ రొట్టెంటి కొవ్వేక్కిన పూకులోఅలజడి మొద లైంది. రాము సన్ను ముచ్చికను కొద్దిసేపు మెత్తగా పళ్ళతో కొరికి పిదప ముచ్చికను నోట్లోకి జుప్పని లాక్కొని చప్పరి స్తున్నాడు. ఈలోపు కృష్ణ తన ఖాళి అరచేతిని సుభద్ర పూకు మీదేసి పైనుండి కిందికి రుద్దా డు. “ఓహో ఆహా అమ్మా” మదమెక్కిన కోకిలలా కూసింది. నడుము ఒక్క క్షణం భూకంపానికి గురైనట్లు కదిలింది. రాము చెల్లి లావాటి గుద్దల మీదేసి గాట్లు పడేలా పిసికాడు. గుద్దల్లో మొదలైన తీపులు పూకులోకి పాకాయి. పూకు లోపల ఎక్కడో జల ఊరడం మొదలైంది. చిక్కని పాకపు చుక్కలు నిలువు పెదాల వరకొచ్చి, చీలికను తడిపాయి. పూకు మీదున్న కృష్ణ అరచెయ్యి తడిసింది. చెల్లి పూకులో రతిజలం వూట మొదలైందని, చెల్లి పూకు మొడ్డ కై ఆకలితో ఆవురావురుమని ఎదురు చూస్తు న్నదని అర్థమైంది. పూకుపై గట్టిగా వత్తాడు. పూకు చీలిక నుండి మరింత జిగటగా చిక్కని పాకమంటి పూకు పాకం అర చేతి కంటుకుంది. సన్ను ముచ్చికను చీకడమాపి. చేతికంటిన పూకు పాకాన్ని సుభద్ర చనుగుబ్బ మీద. ముచ్చికతో సహా పామాడు. నాలిక బయటికంటా చాపి చనుగుబ్బ మీద పూసిన చెల్లి పూపాకాన్ని మోజుగా నాకుతున్నాడు. చెల్లి ముచ్చికను రంజుగా చప్పరిస్తున్న రాము తల కొద్దిగా కృష్ణ ఏమి చేస్తు న్నాడో చూసాడు, తాను సన్ను ముచ్చికను చప్పరిస్తూనే తన చేతిని సుభద్ర తోడపంగలో పెట్టి చెల్లి దుబ్బ పూకుని పిండాడు. పూకు బొక్కలో నిండుగా వున్న పూమకరందం, అరచేతి నిండుగా కారింది. ఆ రసాన్ని చెల్లి రెండో సన్ను నిండుగా రుద్ది నాకుతున్నా డు. ఇద్దరన్నలలా తన పూకు పాయసాన్ని తన సల్లకు రాసి పుట్ట తేనెను నాకినట్లు నాకుతుంటే ఎంతో సైదుగా వుంది. సల్లల్లో సలుపు, ఇంకా ఏదో కావాలన్న తపన. ఇద్దరి మొడ్దలను పిసుకుతున్నది, ”వుమ్ అమ్ హుఫ్ హుష్ అమ్మా అబ్బా ఆయ్వ్” యని వగలు పోతూ మూలుగు తున్నది, వాళ్ళ సరసం చూస్తు న్న శ్రీనుకు ఉద్రేకంతో మొడ్డ పైకి కిందికి స్ప్రింగులా వూగుతున్నది. కసేక్కువై తనమొడ్డను తనే పిసుక్కుంటు అత్తల వైపు చూసాడు. వారొకరి సళ్ళువొకరు కసిగా పిసు క్కుంటు, ఒకరి పూకులను మరొకరు అరచేత్తో రుద్దుకుంటూ తీటతో రగిలి పోతున్నారు. “లంజల్లారా మీ పూకులు మీరేమి రుద్దుకుంటారే నేనొచ్చి పూకులో వేళ్ళేట్టి ఆడించి కార్పిస్తా” అను కుంటు సోఫా వద్దకెళ్ళాడు. అల్లుడు రావడం చూసి అత్తలు పక్కకు జరిగి అల్లునికి జాగా వదిలారు. శ్రీను ఇద్దరి మధ్య కూర్చొని అత్తల వీపులమీద చెయ్యేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.తరువాత భుజాల మీద చేతులేసి బలంగా నొక్కాడు. ఆనోక్కుడులో అడోల్లిద్దర్నివొంట్లో మళ్ళి కామరాగా లు మొదలైయ్యాయి. యిద్దరు మళ్ళి అల్లుని మొడ్డమీద చెయ్యేసి నలపడం మొదలెట్టారు. శ్రీను అత్తా కోకలను మరిం త పైకి తోసి, రెండు చేతులను ఇద్దరి కొవ్వేక్కిన, వేడి వేడి ఇడ్లిలా పొగలు కక్కుతున్న పూకుల మీద బోర్లించాడు. అబ్బో! మాంచి కాకమీదున్నాయి ఇద్దరు పంగ పూలు. వెన్న రాస్తే కరిగి కాగి నెయ్యి అయ్యేట్లుంది.”అమ్మా లంజల్లారా కూతురు లంజాయణం చూసి బాగా వేడిక్కినట్లున్నాయి పూకు ముండలు. మొగుడి చచ్చిన మరుక్షణం తాళిప్పి శవం మోయటానికి వచ్చేవాళ్ళకు కొకలేత్తే లంజలె మీరు. నీ లాంటి దూల లంజలు అత్తలుగా దొరకడం నా అదృష్టం, నీ కూతురు పూకుతో పాటు మీ పూకులను అప్పనంగా దున్నే చాన్సు దక్కింది” అనుకున్నాడు. ఇద్దరి పూకుల చీలిక మీద నడిమి వేలుతో పైకి కిందికి ఆడించాడు.అల్లుని వేళ్ళు హార్మోనియం మెట్ల మీద కదిలినట్లు పైకి కిందికి కదులు తుంటే సైదుగుంది పూకులో. పంగలను మరింత విశాలం చేసారు. వేలిని చీలిక పైకి తీసుకెల్లి. జీడి పప్పు బద్ద సైజులో ఉబ్బిన గొల్లి మీద ఆపాడు, తరువాత వీణతంత్రిని మీటినట్లు మీటాడు. “జమ్ జం జమ్ టిం టిమ్ టిమ్ టింగ్”మని దేహ వీణలో మోహన ప్రకంపనాలు మోగాయి. వేలి స్పర్శకు పూకులో అలజడి, అలికిడి మొదలైంది. వేలిని ఇద్దరి గొల్లిల మీద అణిచి పెట్టి పైకి కిందికి రుద్దాడు. గొల్లిలోని నరాల్లో రక్తం ఉబ్బెత్తున ఎగిసి, గొల్లి మరింత ఎర్ర బడింది. జీడి బద్దంత గొల్లి వుసిరి కాయ సైజు కుబ్బింది. ఇద్దరి పూకు కండరాలులలో నరాలు జివజివ లాడాయి.”వువ్ వువ్ వువ్ అబ్బా అమ్హో హో హో” యని నడాలు సోఫానుండి అంగుళం మేర గాల్లోకి లేపారు. గొల్లి మీదున్నవేలికి మరో రెండు వేళ్ళను జోడించి పూకులో దూర్చి ఆడిస్తే ఏంత బావుండునో కదా యనుకుంటు అల్లుని మొడ్డకు పాలిష్ లాంటి మాలిష్ చేస్తు న్నారు. ఎదురుగా అన్నాచెల్లెల శృంగారాన్ని చూస్తూ, ఆ అదృష్టం తమ కేప్పుడా యని చూస్తున్నారు. కృష్ణ సన్ను చీకడమాపి, నిల్చొని సుభద్ర తలను పక్కకు తిప్పి పెదాలను సుభద్ర పెద్దలపై చేర్చి ముద్దాట మొదలెట్టాడు. సుభద్ర కూడా సరిపోటుగా ముద్దు లేడుతున్నది. రామురెండు సళ్ళనుమార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు. సుభద్ర రెండు చేతులని ఇద్దరి తలవెనకేసి జుత్తును నిమురుతూ, సల్లచీకుడును, ముద్దులను ఏక కాలంలో సమానంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నది. ఆ ముగ్గుర్ని చూస్తుంటే ఒక రతిదేవి ఇద్దరు మన్మథులు రతికేళిలో కొత్త భంగిమలు కనుగొనే ప్రయత్నాలు సలుపుతు న్నట్లుంది. రాము కొద్ది సేపు సళ్ళను ముద్దాడి, పూకు మీద అరచేతిని ఆడించి ఆ రసాన్ని పొట్ట మీద బొడ్డు చుట్టు రాసాడు. ఒక సళ్ళను వదిలి పొట్ట మీదికి పెదాలను జరిపాడు. పొట్టను నాకడం మొద లెట్టాడు. కృష్ణ సుభద్ర వెనుక చేరి సంకల కిందుగా చేతులేసి రెండు సల్లను చేతుట్లో ఒడిసి పట్టుకుని పిసకడం మొదలెట్టాడు. పొట్ట మీద నాకుడు, పైన సల్ల పిసుకుడు యమ సుఖం గుంది సుభద్రకు. “వుమ్ వుమ్ అం మా”యని మూలుగుతున్నది. వేలిని పూ బొక్కలో తోసి వేలిని గుండ్రంగా తిప్పాడు చిక్కని పూపాకం వేలికి మందంగా అంటు కుంది, ఆవేలిని తీసి బొడ్డులో పెట్టి తిప్పాడు. బొడ్డు పూకురసంతో నిండింది. ఇప్పుడు పెదాలను బొడ్డు మీద ఆన్చి వుస్ మని బొడ్డులోని పూ మకరం దాన్ని పిల్చాడు. బొడ్డులోని ఔన్సు రసం నోరంతా నిండింది. గుటకలేస్తూ మింగాడు. చెల్లెలు పూకు రసం గొంతులో దిగుతుంటే మత్తుగా అయ్యింది రాము దేహమంత. అక్కడి నుండి అతని పెదాలుపొత్తికడుపు మీదికి దాడి మొదలె ట్టాయి. అక్కడి రసాన్ని నాకుతూ నాకుతూ. బొడ్డుకు జానెడు కిందికి వచ్చాడు. ఆరోజే ఉదయమో సాయంత్రమో బొచ్చు గొరిగి నట్లున్నది. నునుపుగా మెత్తగా వుంది ఉబ్బుబాగం. సంపెగ వాసన వొస్తున్నది ఆభాగమంత. రాము త్రికోణాకార ఉబ్బుపైన విశాల భాగంలో ముద్దాడాడు. సుభద్ర కు హాయిగా వుంది అక్కడి నాలుక తాకిడి.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Telugu friends gumpu sexstory ISS.club 0 48,868 27-11-2018 02:52 PM
Last Post: ISS.club
ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళు - Telugu gumpu sexstory ISS.club 2 50,502 13-11-2018 03:16 PM
Last Post: ISS.club
Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 362,332 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 2 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | multam.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


cartoon stories in tamilboor chodai kahanihindi balatkar sexporn story in marathitamil kama veri kadhaigalbig ass aunty sex storieskerala heroine sextamil kama sex imagemaa k chodabhabhi ki mast chudai ki kahaniyahindi sex story hindi mesex kathalutamil kama hot storyxxx stories kannadabur ko chodnasex kama kathalufucking beautiful auntiesindian wife massage sextamil first sexurdu sex chudai storieshindi sex story videogali wali chudaihindi school girl pornsexy rape story in hindisambhog ni vartatamil masala kathaigalsexy pussy storiesbhai k sath sexmaa ki chudai dekhitelugu lanja dengudubeti baap chudaimilk sex storiesಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳು hindi teacher sex storykannadasexkathegaluhindi sex kahani hinditamil sex wapannan thangai sextelugu wife sex storiestamil sex rape storiestamil kathaigalodia sexadult gapa.comsujatha fuckattige sex kathegaluwww marathi sexy story commaa or bhabhi daadi kai aath sexy storykannada sax movie2014 aunty sexxxx hindi picsister indian sextelugu new hot videosdesi hindi sexy storykutta lo sullitamil dirty stories comkannda sex moviestamil village girl sex storydesi bengali sex storyचड्डी चा वास घेतलाdeeksha seth sex videosmaharashtrian sex storieswatchman sex storiesnavra aani bayko marathi xxx cartunதமிழ் கூதீ கதைகள்sote hue chudaitamil friend sexkannada sex talkkannada teacher sex storiessex com auntywww kannada sex stores compune sex storiesdesi village school sextelugu family buthu kathaluchudai ki kahani photo ki jubanixxxsexstoretelugutelugu x storiesfree sex kahani in hindiboy fucking aunty story