Click to Download this video!
Post Reply
Kutumba sabhyula gumpu dengudu sex kathallu
28-11-2018, 02:16 PM
Post: #11
రాము పక్కకు చూసాడు. మంచం పక్క నున్న చిన్న స్టూలును సుభద్ర కాలివద్దకు లాగాడు. పాదం పైభాగాన పట్టు కుని మెల్లగా పైకెత్తాడు. అన్న మనసు అర్థం చేసుకున్నట్లున్నది. తానుకూడా కాలు పైకి లేపింది. స్టూలు ఎత్తుకు లాగాకా స్టూలును కాలు కిందికి లాగి పాదాన్ని వుంచా డు. రాము మొక్కాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు. రాము ముఖానికి సరిగా ఎదురుగా తన ముద్దుల చెల్లి పూకు తీపి బురేలా ఉబ్భుగా కవ్విస్తున్నది. కృష్ణ చెల్లిని ముద్దాడుతూ సళ్ళను దోర గా పండిన మామిడి పళ్ళను పిసికినట్లు పిసుకు తున్నా డు, బాగా రసాలురాకా ముచ్చిక ద్వారా రసాలు పిల్చుతాడు కామోసు. మందంగా అందంగా, ఉబ్బుగా, అరచేతి సైజు చెల్లి పూకు అరడుగు దూరంలో కవ్విస్తుంటే రాముకు నిలువ రించు కోవడం కాలేదు. రెండు చేతులను సుభద్ర నడుం మీదేసి బాగా దగ్గరకు లాక్కొని అరచేతి సైజు పెద్ద పచ్చ చామం తి పువ్వులా వున్న, ఉబ్బిన పూకు మీద “ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్” మని ముద్దుల జడివాన కురిపించాడు. అలా ముద్దు తరువా త ముద్దు గ్యాపు లేకుండా పెడుతుంటే, వెచ్చని అన్న పెదాల తాకిడికి, సుభద్ర పూకులోసుడిగుండాలు పుడుతున్నా యి. దేహ కామ సాగరంలో కోరికల అలలు ఉవ్వెత్తున లేచి పడుతున్నవి. పూకు కందరాలల్లోని నరాలు ఉద్రేకంగా కొట్టు కుంటున్నాయి. లోపలి గోడలో ధార మొదలైంది. పూకు బోక్క లో వెచ్చని ఆవిరులు మొదలైయ్యాయి.వొళ్ళంతా మే నెల్లో ఎండలా వేడిగా పొగలు కక్కుతున్నది .పూకు దగ్గర మొదలై మోకాళ్ళ వరకు తొడలు వెచ్చగా అయ్యాయి.”అమ్ అన్నాఆఆఆఅ వుమ్ వుమ్ వుఫ్ ఉఫ్హహహహహోహోహోహో హ మ్ముముముముహు”అని మూలుగుతున్నది. మాట్లా డదామంటే పెదాలు కృష్ణ నోట్లో బందిలైయ్యాయి.నిండుగా తేనె పట్టిన తుట్టె లోని తేనెను పిండుకుని పిండుకుని తాగిన ట్లు, సుభద్ర నోట్లోని ఎంగిలిని జుర్రుజుర్రు మని జుర్రెసు కుంటున్నాడు. అదే సమయంలో చిన్నపిల్లాడు బొమ్మలు చెయ్య టానికి మట్టి ముద్దను పిసికినట్లు సళ్ళను పిసుకు తున్నాడు. కృష్ణ చేతుల్లో రబ్బరు బంతుల్లా సళ్ళు సమ్మగా నలుగు తుంటే ఒక కమ్మని కల కంటున్నట్లున్నది సుభద్రకు. “ఒరేయ్ నన్ను చంపేస్తున్నారాఆఆఆఅ .చెల్లిని దెంగటానికే పుట్టి నట్లునారు లంజకొడుకుల్లారా.అదృష్ట వంతుల్రా మీరు. నా మొగుడి ముందే నాతో దెంగులాడుతున్నారు.”అనుకుంది పరవశంతో. రాము రెండు బొటన వేళ్ళతో సుకుమార మైన పనస తొనలంటి బయటి చీలిక పూపెదాలనుతె రిచాడు. పండి పగిలిన దానిమ్మ కాయల విచ్చుకున్నవి పూకు చీలిక రెమ్మలు. లోపల పింకురంగులో తడితడిగా ముడుచుకు న్న తుమ్మెద రెక్కల్లా, తిరగేసిన V ఆకారంలో కనిపించి కనిపించనట్లు దర్శన మిచ్చాయి నిలువు పూకు పెదాలు. ఇంతకు ముందేన్నడు పూకు మొఖమే ఎరుగానోడిలా కళ్ళను పత్తికాయల్లా విప్పుకుని చూస్తూ ఒక క్షణమలా వుండి పోయాడు.”అమ్మా నీయమ్మా చెల్లి నీపూకును ఎన్నిసార్లు చూసిన కొత్తగా అపురూపంగా మళ్ళిమళ్ళి చూడాలని పిస్తుంది.నీ పూకునుఎంత అందంగా సృజించాడే నాలుగు ముఖాలోడు .బహుశా తన కూతురు పెళ్ళాం శారదను తల పుల్లో నిన్ను చేసుంటాడు” అని అనుకుంటూ నాలికతో విచ్చుకున్న పూచీలికపై కిందినుండి పైకి నెమ్మదిగా కాగితంపై పెన్నుతో కింది నుండి పాకి నిలువు గీత గీసినట్లు నాలికను జరిపాడు. అన్న నాలిక అలా బయటి పూ రెమ్మలను చీల్చు కుంటూ లోపలి నిలువు పదాలను గరుకుగా ఒరుసుకుంటు వెళుతుంటేసుభద్ర వొంట్లో కామం కాళింగసర్పంలా బుసలు కొడుతున్నది. “వువువుహుహువుహువవు”యంటు నడాన్ని మరింత ముందుకు తోసింది. ఒకచేతిని రాము తలవెనకేసి తన మొత్తకు బలంగా వత్తుకుంది. అప్పుడే కాసిన తాజా విప్ప సారా తాగినంత కైపుగా మత్తుగా వున్నా యి. కళ్ళు కోరికతో చింత నిప్పుల్లా ఎరుపెక్కాయి. నొక్కితే నొక్కు పడనంత బిరుసేక్కాయి ముచ్చికలు, గిచ్చితే గాటు పడనంత గట్టిపడ్డాయి చను గుబ్బలు. ఇక పూకులో పూకు పులుసు వరద లెత్తుతున్నది. ఒక చేత్తో రాము తలను తన పూదిమ్మకేసి వత్తుకుని మరో చేత్తో కృష్ణ తలను తన పెదాలకేసి బలంగా నొక్కుతున్నది. ఏక కాలంలో ఇద్దరి మొగాళ్ళ మధ్య కొవ్వేక్కిన కోరికలతో రగులుతున్న తన తనువు నలుగుతుంతే కల్గుతున్న హాయి, పొందుతున్న సుఖం అమరం.. అమోఘం.”వువువుమ్మమ్మ్మ్మవుం”మంటు మత్తుగా సుఖంగా మూలుగుతున్నది.
తన పెళ్ళాం అలా తన కళ్ళెదురుగా అన్నల మధ్య నలుగుతూ సుఖపారవశ్యతో మత్తుమత్తుగా మూలుగుతుంటే, ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్న శ్రీనుకు తన కళ్ళు పెలిపోతాయేమో ననిపించింది, ఉద్రేకంతో ఒంట్లో రక్తం స్వేద గ్రందుల్లోంఛి తన్నుకొస్తుందా యనిపించినది. కామోద్రేకం కట్టలు తెంచుకుంటున్నది. జయకు, యశోదకు తనకూతురు తమ కళ్ళె దురుగా తామున్న మన్న సంగతి మరచి బరితెగించి సుఖ పడుతుంటే కూతురు మీద అసూయ పుట్టుకొచ్చింది.తమ కొడుకు లిద్దరి నడుమ తాముంటే,అలా నలిగిపోతుంటే ఎంతహాయో అనుకున్నారు. జయకు తనల్లుడు రాఘవ గుర్తొ చ్చాడు. అల్లుడు కూడా వుంటే అల్లుల్లిద్దరితో కోడుకుల కెదురుగా పూకుపేకాట ఆడుకుందుం కదాఅనుకుంది. అల్లుడు అల్లుని మొడ్డపోట్లు గుర్తుకు రాగానే జయ పూకులో వరద మొదలైంది. అప్పటివరకు అత్తల పూకు ఆపి రుద్దుతున్న వేళ్ళను కసక్కున పూకులోకి నెట్టాడు.అప్పటికే బాగా చెమ్మగిల్లిన పూకు బొక్కలోకి చూపుడువేలు, నడిమి వేలు సర్రు న రాకెట్ లా దూసుకేళ్ళాయి. సడనుగా రెండేల్లు పూకులో దిగేసరికి పూకులో సమసమ్మగా వుంది. రెండు వేళ్ళను మొత్తం దూర్చాడు. ఇద్దరత్తలు ఒకేసారి ”అమ్ మా అల్లుడుడు వువివ్వువువివ్” అనిమూలుగుతూ నడేన్నిరెండు అంగు ళాలు సోఫా నుండి లేపి ముందుకు వెనక్కి వూపారు. ఖాలిగా వుండి తాపంతో కొట్టుకుంటున్న పూకు బొక్క గోడలను ఒరుసు కుంటూ అల్లుని వేళ్ళు దూరేసరికి ఇద్దరి పూకు కామనాడులు ప్రేరణ పొంది వొంట్లో కామ తరంగాలు పుట్టు కొచ్చాయి. కళ్ళముందు రంగురంగులుగా వుంది. వొళ్ళులోని పులకింత మధురంగా వుంది. తమకం ఆపుకోలేక తమ సల్లనుతామే గట్టిగా కుదుళ్ళ వరకు ఒడిసి పట్టి, సళ్ళు పిగిలిపోయ్యేలా పిసుకున్నారు. ఇప్పుడు మరింత హాయిగా వుంది. పూకులో ఆల్లుని వేళ్ళకదలిక, పైన సల్లల్లో సమ్మని సలుపు. “హోహో నీయబ్బా అల్లుడు మరో వేలు చేర్చి ఆడించు అల్లుడు” అన్నారు ఇద్దరు ఒకేసారి. వేళ్ళు కాదు లావాటి రోకలి పూకులో అడుగు మేర లోపలి దూర్చిన కుతి తీరేతట్లులేదు. గు ళ్ళోని ధ్వజ స్తంభాన్ని దూర్చిన, దూర్పించుకుంటానికి రెడీగా వున్నారు. బొటనవేలు, చిటికెన వేలు మినహాయింఛి మిగిలిన మూడు వేళ్ళను పూకులోకి అర్థ చంద్రాకారంగా వుంచి తోసాడు. పూకు రెమ్మలను వొరటుగా మొరటుగా రుద్దుకుంటూ మూడు అంగుళా లెళ్ళాయి.
అలా బిగుతుగా వేళ్ళుపూకులో బొక్కను విడదీసుకుంటు మెత్తగా హాయిని కల్గిస్తూ దూరేసరికి, పూకులో సైదుగా సమ్మగా అన్పించింది. “ఆఆఅహహహః వుమ్మాఆఅ” అన్నారు, తమ కిందిపెదాలను పైపంటితో కసిగా కొరుకున్నారు. వేళ్ళను నెమ్మదిగా ముందుకు వెనక్కి కదుపుతున్నాడు. వేళ్ళ ను విడదిస్తూ ముడుస్తూ పూకులో ఆడిస్తున్నాడు. వేళ్ళు అలా విడుతూ ముడుచుకుంటు పూకులో కదులుతుంటే అక్కా చెల్లెల్లిద్దరికి రంజుగావుంది. మత్తుగా వుంది. చలికాలం ఉదయకాలపు పొగమంచులా అదో రకమైన మగత దేహ మంతా వ్యాపిస్తున్నది.చలికాలపు తెల్లవారు జాము నిద్రలా మగతాగా మత్తుగా, హాయి గుంది. మజ్జుగా వుంది, సైదుగా వుంది. అత్తలిద్దరు ఒక చేత్తో సన్ను పిసుక్కుంటు మరోచేత్తో నిగిడిన ఏదో ఒక పూకులో దూరటానికి వెంపర్లాడు తున్న మొడ్డను వంతులు వారిగా పిడికిలో పట్టుకుని ఆడిస్తున్నాడు. అత్తలిద్దరి పూకు, సళ్ళే కాదు వొల్లంత బాగా వేడెక్కి నట్లుంది, పిడికిళ్ళు వెచ్చగా వున్నాయి. ఆవేడికి తన మొడ్డరసాన్ని కక్కుతుందే మోనని భయమేసింది శ్రీనుకు. శ్రీనుకు ఎదుటి సీనును మార్చాలన్పించింది. పెళ్లాం మంచం మీద వెల్లకిలా పండితే ఒకరు పూకు నాకుతుంటే, మరొకరు నోట్లో మొడ్డ దూర్చి నోటిని దెంగుతుంటే చూడాల న్పించింది. “బావలు . సీను మార్చండి. నీ చెల్లిని మంచం పై పండబెట్టి ఒకరు పూకు నాకుతుంటే మరొకరు నోరు దెంగా లి. రాము ఇప్పటి వరకు నీవు పూకు నాకావు కదా. నాపెళ్ళాం పూకు తినే చాన్సు కృష్ణ కివ్వు, నోరు సంగతి నీవు చూసుకో” అంటు అత్తల పూకులో వేళ్ళు జోరుగా అడిస్తున్నాడు. ఆ మాటినగానే కృష్ణ ఉషారుగా ముందు కొచ్చి, రాము ను పక్కకు తప్పించి చెల్లెల్ని వాటేసుకుని గాల్లోకి లేపి తీసుకెళ్ళి మంచం మీద వెల్లకిల పండబెట్టాడు. రెండు చేతులు కొద్దిగా ఎడంగా బెట్టి పంగ కొద్దిగా విడదీసి, కాళ్ళను బార్ల చాపుకుని పడుకుంది. తల వెనుక జుట్టు నెమలి పించంలా పరుపు మీద పరుచుకుని వుంది. మెళ్ళోని తాళి వెనక్కిజారి, నల్ల పూసల తాడు మెడచుట్టు సన్నని నలికిరి పాము లా వుంది. ఇద్దరన్నల కొరుకుడికి సుభద్ర పెదాలు పండిన దొండ పండు రంగును పులుము కున్నాయి. బుగ్గలైతే ప్రభాత భానుని ఎర్రదనాన్ని అప్పుగా తెచ్చుకుని అద్దుకున్నాయి. తెల్లని కలువ రంగు కనుగుడ్లు ఎర్రగా కెంపుల్లా వున్నాయి. కళ్ళల్లో కామం కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్నది. సళ్ళు ఉపిరి పిల్చి వదులుతున్నప్పుడు వెండికొండలు కదులున్నట్లుంది. ముచ్చికలు బిరుసెక్కి కాఫీ రంగు లింగాలల్లే వున్నాయి. పొట్ట కండరాలు శ్వాసించినపుడు పైకి కిందికి పక్కలకు కదులుతున్నాయి. మరి అంత ఎత్తైన పొట్ట కాదు. సమతలం గుంది, బొడ్డువద్ద భూమధ్యరేఖలా నడుం రెండు పక్కలకున్న మడత, బొడ్డువద్ద నునుపుగా మెత్తగా ఎత్తుగా వున్నను పొత్తి కడుపు అక్కడినుండి తగ్గుతూ జానెడు దూరం వచ్చాక మైదానం చేరింది అంతమైంది. అక్కడ పచ్చ పువ్వంటి చిన్న గుట్టలా పొంగడంలా ఉబ్బిన త్రిభుజాకారంగా లేలేత తమలపాకులా మెత్తగా సుకుమారంగా వుండి తమలపాకు మధ్య ఈనెల మదన మంది రం మధ్యన చీలిక, చీలిక పైభాగాన అంచునుండి చిలుక ముక్కులా ఎర్రగా బయటికి పొడుచు కొచ్చి కుంకుడు గింజ సైజులో గొల్లి దర్శన మైంది. అప్పటి వరకు రాము నాకిన ఎంగిలి చెమ్మ చీలిక ఇరువైపులా పూనిలువు రెమ్మల మీద అంటుకుని మెరుస్తున్నది. ఇక కల్తి లేని అసలైన బంగారపు వర్ణంలో మెరుస్తున్న బలమైన తొడలు తొడ సందు వద్ద లావుగా మొదలైన కండలు మోకాలి వద్ద కోచ్చేసరికి పాపి కోడల మధ్య గోదారైయాయి. మోకాళ్ళ కింద నుండి పాదాల మడమల వరకు బలంగా కండలు మేలి తిరిగిన పిక్కలు, తెల్లని పాదాలు, మడమల వద్ద వేలాడుతున్న వెండి పట్టీలు. మెత్తని తెల్లని అరికాలు, నరాలు పైకి ఉబ్బి కన్పిస్తున్నపాదాల పైభాగం. చక్కగా కత్తరించి, గోళ్లరంగు అందిన వేళ్ళు, రెండువేళ్ళకు మెట్టెలు. నడుం కు ఇరువైపులా కాస్తఎడంగా పొడవుగా చాపినన అందమైన చేతులు, ఒక్కోచేతికి వేసు కున్న డజన్కు తగ్గని ఎరుపు నలుపు పచ్చ రంగు గాజులు, వేళ్ళను నీట్గా ట్రిమ్ము చేసి, డిజైనుగా వేసిన గోళ్ళ రంగు. పొడవైన అందమైన వేళ్ళు. రతిదేవి మన్మథునిపై అలిగి, రతి సుఖంకై భూలోకం వచ్చి, మంచం పై పరుండి ఆహ్వానం పలుతు తున్నట్లున్నది. రతిపతి కాముడు ఇప్పుడు సుభద్రను చూస్తె, భార్యల మార్పిడి పథకం కింద రతిని వీరికి వొప్ప చెప్పి, సుభద్రతో సురలోకం చెక్కేయ్యడం ఖాయం. మంచం దగ్గరి అన్నలిద్దరూ, కనురెప్ప లెయ్యడం మానేసి, అలాగే చెల్లి అందాన్ని కళ్ళతో అనుభవిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు చెల్లిని బట్టల్లే కుండా ఎన్నోసార్లు చూసినా, ఇప్పు డు మంచం మీద వెల్లకిల సుభద్ర పడుకున్న తీరు. ముఖంలోని భావాలు, మత్తెక్కిన కళ్ళు, ఎర్రబడి కోరికతో కంపిస్తు న్నపెదాలు, చేతి తాకిడికి తహతహ లాడుతున్న చనుగుబ్బలు, మగాడి తొడ ఆయుధంకై ఎదురు చూస్తున్న తొడ సందు విశాలమైన త్రికోణ యుద్ధభూమి,, వావ్.. చెల్లి అందాలను మొదటి సారిగా చూస్తున్నట్లుంది. శ్రీనుకు పెళ్ళాన్ని అలా చూడగానే ప్రాణాలు జివ్వున లాగాయి. అర్జెంటుగా పెళ్ళాం మీదేక్కి తన గునపాన్ని దిగేసి, కసకస పోట్లు వెయ్యా లన్నంత కసి పుట్టింది. తన్ను తాను సముదాయించుకున్నాడు. అమ్మలిద్దరు కూతుర్ను చూసి “లంజ ఈ వేళ మొగు డెదురుగా తెగ రెచ్చి పోతున్నది. ముండ వాలకం చూస్తే, ఈ ముగ్గురే కాదు మరో ముగ్గురు మగాళ్ళోచ్చిన జంకే తట్లు లేదు. దెంగి దెంగి కార్చుకుని వాళ్ళలసి పోవాలి తప్ప, ఈ కూతురు లంజ అలిసి పోదు. ఎన్ని సార్లయ్యినా ఇంకా కావా లి కావాలని ఎగబడి మీదెక్కిదెంగే మూడులో వున్నది. లంజా తొందరగా దెంగిమ్చు కోవే. ఇక్కడ కొడుకు మొడ్డలకై ఇద్దరు తల్లుల పూకులు ఆకలిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి గుడిసేటి లంజా” అనుకున్నారు మనస్సులో.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:16 PM
Post: #12
శ్రీను “కృష్ణ బావ ఇప్పటి వరకు రాము తన పూకు నాకుడు సత్తా చూపాడు. ఇప్పుడు నీ వంతు సంతూరు సబ్బు బిళ్ళ ను వొంటిపై రుద్ది రుద్ది అరగ దీసినట్లు, నీ ఆకురాయంటి నాలుకతో నాపెళ్ళాం పూకును నాకి నాకి అరగదియ్యి. లంజ పూకు బాగా కొవ్వట్టివుంది. పూకులో కొవ్వు కరగ దియ్యాలి. రామూ నీవేమో నీ చెల్లికి తలవెనుక కూర్చుని దాని నోటి నిండా మొడ్డ నింపి దెంగు. నీవు నోట్లో రసం కార్చితే ముండకు పూకులో రసాలు కారాలా. కానివ్వండి మీ పూకాయణం పూకు నాకాయణం, నోరు దెంగాయణం వువూ”అన్నాడు. కృష్ణ ముందుకు వచ్చి తొడల మధ్య మోకాళ్ళ మీద కూర్చు న్నాడు. సుభద్ర గుద్దలు పరుపు చివరకు వచ్చేలా పాదాలు పట్టి లాగి, రెండు కాళ్ళను అలా భుజాల మీద వుంచుకు న్నాడు. కాస్త ముందుకొంగి, ఒకచేత్తో బొటన వేలు ఒక పక్క మిగాతా వేళ్ళు మరో పక్క వుంచి, అర్ధ చంద్రా కారంగా చేతిని పక్కకు మడిచి చనుగుబ్బను కుదుళ్ళవద్ద గట్టిగా పట్టుకిని పిసికాడు, సమ్మగా అన్పించింది సుభద్రకు. అదే సమయంలో మరో అరచెయ్యిని విచ్చుకుని మందర పువ్వుల వున్న పూకు మీద పామాడు. పూకు నరాలు జిమ్మ న్నాయి. గొల్లి జీడి పిక్కసైజు కుబ్బింది. అరచేతిని పూకు ఉబ్బుమీద పైనుండి కిందికి రుద్దాడు. నిలువు రెమ్మల్లో రక్తం వురుకలెత్తి, చీలిక అంచులు ఎరుపెక్కాయి. లోపలి బొక్క మరింత గులాబి రంగును అద్దుకుంది. కండరాల కణాల్లోంఛి చిక్కని జిగాటలా పూజలం వూరటం మొదలైంది. గుండె కొట్టుకున్నట్లు పూకు ఉబ్బు పైకి కిందికి కొట్టుకుంది. ”వుమ్ మా” ముద్దు ముద్దుగా గునిసింది. పాదాలను పట్టుకిని మోకాళ్ళ వరకు మడిచి,పాదాలను పరుపు అంచులో వుంచా డు. తొడల మీద చెయ్యేసి విడదీసాడు. సీతాకోక చిలుకరెక్కల్లా సిచ్చుకున్నవి పచ్చని బలిసిన తొడలు. తొడల సంధి జాగాలో తేనె నిండుగా వున్న పున్నమి నాటి తేనె తుట్టెల వుంది ఉబ్బుగా కుంభాకారంగా చెల్లి సుభద్ర పూకు, ఆశగా పెదాలను నాలుకతో తడుపుకున్నాడు. అరచేతిలో పూసిన తేనెను నాకినట్లు నాలికను బయటికి చాపి తలను చటుక్కు న వొంచి చిలికేంట నాలికను ఆడించాడు. కరెంట్ శాకు కొట్టినట్లుమంచం మీదఆరంగుళాల ఎత్తు ఎగిరి పడింది. “అమ్మో. హహహహహః హోహోహోహో ఉఫ్ ఉఫ్ అబ్బాఆఆఆఆఆఆ”అని గట్టిగా అంది. మంచు ప్రాంతంలో సున్నా డిగ్రి ఉష్ణోగ్రతలో చలికి వణికినట్లు గజగజమని వణికింది. తొడలను దగ్గరగా నొక్కింది.అడకత్తెరలో పోక లా కృష్ణ తల సుభద్ర తొడల సందున ఇరుక్కుంది. చేతులతో పరుపును గట్టిగాపిడికిల్లోబిగించి పట్టుకుంది. కళ్ళు అరమోడ్పులైయ్యాయి, పెదాలను కసిగా కొరుక్కుంతున్నది. ముక్కు చివర, గడ్డం చివర ముత్యాల్లాంటి చెమట బిందువులు పుట్టాయి. కృష్ణ సుభద్ర తొడ లను కాస్త విడదీసి పూక్కి ఇరువైపులా చేతిలేసి నిలువు రెమ్మలను విడదిసాడు. బావురు కప్పలా ఎర్రగా విచ్చు కుంది పూకు. తంగేడు పురెమ్మళ్ళ వుండి గులాబి రంగులో వున్నాయి లోపలి నిలువు పెదాలు. నిలువు పెదాలు కలిసిన చోట కింద బయటకు పొడుచుకొచ్చి వున్నది జీడి పిక్క సైజుగొల్లి. తుమ్మెద రెక్కలంటి పూకులో నిలువు పెదాల మధ్య లో కొద్దిగా విచ్చుకుని కన్పిస్తున్నది మొడ్డను తనలో దాచుకునే పుట్టలాంటి పూకు బొక్క. బొక్క,మరియు నిలువు పెదాలు వూరిన పూకు రసంవలన తడిగా మెరుస్తున్నవి, అప్పుడే వలిచిన దానిమ్మ గింజల రంగులో.”నా రంకు చెల్లెలా నీ పూకును ఇలా చూస్తే నీముందు దేవతలైన వరుస కడతారు. అందుకే అన్నారు పూకును చూస్తే బ్రహ్మ కైనా పుట్టు రిమ్మ తెగులని. అందుకే అప్పుడు సీతకై రావణుడు, ద్రౌపదికై సైందవుడు తన్నుకు సచ్చారు.” అనుకున్నాడు మన స్సు లో కృష్ణ. సుభద్ర తల దగ్గర కూర్చున రాముకు చెల్లి మూలుగులు విని, సుభద్ర ముఖంలోని కాముకత చూసి మనస్సు తియ్యగా ముల్గింది, విచ్చుకున్న పెదాలు చూసి మొడ్డ నేనాగలేను అని పంజరంలోని పక్షి లా కొట్టుకుంటు న్నది మొల దగ్గర. అంతే చటుక్కున సుభద్ర తలకు ఇరువైపులా తోడలుంఛి మోకాళ్ళ మీద కూర్చు న్నాడు. సుభద్ర గడ్డం మీద చెయ్యేసి వెనక్కి తన మొల వైపు లేపాడు. నిగిడి పొగరుగా కొట్టుమిట్టాడుతున్న గుండు మొడ్డను పెదాల పైన వుంచి గుండు చివరను అటు ఇటు, లిప్పుస్టిక్కులా రుద్దాడు. కాలువ లాకులు తెరచుకున్నట్లు పెదాలు తెరచు కున్నాయి. ముదురు ఎరుపు గుండు వరకు నోట్లికి వెళ్ళింది.పెదాలను గుండు చుట్టు బిగించి పట్టు కుని, నాలిక అంచును గుండుమీద ఆడించింది. నునువెచ్చని సుభద్ర పెదాల మధ్య ఇరుక్కన్న గుండు చివర మెత్తని వెచ్చని నాలుక తగలగానే రాము ప్రాణం విలవిల లాడింది. గుండు నరాలుబ్బాయి. తెగిన బల్లి తోకలో మొడ్డ గిలగిల కొట్టుకుంది. నాలికను గుండు కిందకు జొనిపి గుండును “చ్పుచ్పుచ్ప్ చ్ప్మని చప్పరించడం మొదలెట్టింది. లాలి పప్ప ను చప్పరించినట్లు గుండును రంజుగా కుడుస్తుంటే సమ్మగా హాయిగా వుంది రాముకు. కుతిగా చెల్లి అన్న మొడ్డ నాకుతుంటే అంతకు మించి సుఖమేమున్నది అన్నకు. అలాకొద్ది సేపు చప్పరించి నోటిని మరింత ముందుకు లేపింది. మరో మూడంగుళాల కర్రి మొడ్డ సుభద్ర నోట్లో పుట్ట బొక్కలోకి పామెళ్ళినట్లు సర్రున దూరింది, మొడ్డచుట్టూ నాలికను వెనక్కి ముందుకు ఆడించింది.”వుమ్ సుభా నీ యయ్మా పూకులో నామొడ్డ అబ్బాఆఆఅ”యంటు మత్తుగా మూలిగా డు. రోజుకన్నా మరింత చేలిరేగి పోయింది .సుభద్ర నోటిని మరింత ముందుకు తోసింది. మొత్తం మొడ్డ గొంతువరకు నోట్లో దిగింది. పెదాలు పొత్తి కడుపు క్రింద మొత్తను సుతారంగా తాకాయి. రాము ప్రాణాలు కువకువ లాడాయి.”పచ్చి బజారు లంజను కన్నదే అమ్మా. ఇలాంటి లంజను కన్నందుకు ముందు దాని కుత్తను దెంగాలే లంజకానా”అంటు ముందు కొంగి, రెండు హస్తాల వేళ్ళు విశాలంగా విడదీసి చునుగుబ్బ ల మీదేసి ఒడిసి పట్టుకుని కసబిస పిసికాడు. నోటి నిండా మొడ్డ ఉన్నందున మాట్లాడటానికి వీలులేక, సల్లలోని సలపరానికి “అమ్ముముముము వువువువు “అని అంది.ఎదురుగా సోఫాలో కూర్చుని తన సళ్ళు తానే పిసుక్కుంటు అల్లుని వేలు పూకులో ఆడించు కుంటున యశోద “రా రా నాకొడక వచ్చి నాకుత్త దెంగు,నీ మొడ్డ కై అమ్మపూకు ఎదురు చూస్తున్నది. ఇక్కడ అల్లుడు పూకులో వేలెట్టి కెలిగి కెలిగి రెచ్చ గొడుతున్నారు. వొచ్చి మీరిద్దరూకలిసి దెంగి పూకుగుల తీర్చి పుణ్యం కట్టుకోరా కొడకుల్లారా”అంది కసిగా.ఆమాటలు విన్న జయ “అల్లాగే కొడుకుల్తో నీవు కుమ్మించుకో,అల్లుని మొడ్డతో నేను పండుగ చేసుకుంటా”అంది ఉషారుగా.
“అమ్మా నాసవితి . నాఅల్లుని మొడ్డకి అప్పుడే టెండరే సించువా లంజముండా, మొగుడుండగానే తాళిని పూకులోదోపి కుతిగా కొట్టుకునే రంకు ముండా. నాకు మాత్రం నా అల్లుని మొడ్డ దోపుకోవాలని వుండదా.నీ కన్న ముందు నాఅల్లుని సుల్ల నా త్తిలో దిగి నా లోతులు కొలవాలి. ఈ లోపు అంత అర్జెంటు అనుకుంటే నీయాల్లుడు రాఘవను పిలిపించు కుని దిగేసుకోవే అల్లుని మొడ్డ పూకు అడుగంటా”అందికసిగా యశోద,అంతేకాదు ఒకచేత్తో అల్లుని ఛాతిమీదుగా చెయ్యి చాపి జయ సన్నునుపిసికింది.
“అలాగే నా అల్లున్ని పిలిపించి నాపూకుకొలతలుతోపాటు నీ పూకుకొలతలు కూడా దగ్గరుండి తీయిస్తా. మనిద్దరి పూకు బొక్కల లోతులెంతో తేలుస్తా తొందరేందుకే నా సవితి.”అంటు తాను అక్క సన్ను పిసికింది. ఇలా అక్కాచెల్లెళ్ళు పచ్చి గా మాట్లాడుకుంటూ, అల్లునితో పూకులో వేళ్ళు సమ్మగా ఆడించుకుంటు, కసిగా రగిలిపోతుంటే, మంచం పై అన్నాచెల్లె ళ్ళ నాకుడు చీకుడు కార్యం రంజుగా వుంది.
కృష్ణ నాలుకతో పూకును రంజుగా మోజుగా తింటున్నాడు. నాలికను నిలువు చీలిక పెదాల అంచు లేమ్మటి నాకు తున్నాడు. చీలికను మరింత విడదీసి లోపలి తుమ్మెద రెక్కలంటి నిలువు పెదాలను నోట్లోకి లాక్కొని బెల్లం జీడిలా చప్పరిస్తున్నాడు. మరోసారి గొల్లిని నోట్లికి లాక్కున్ని మునిపంట కొరికి నాలికతో గొల్లి మీద టికిలింగు చేస్తున్నాడు. బొక్కలోకి నాలికను జొనిపి వెనక్కి ముందుకు తోస్తున్నాడు. పూకు బొక్క వద్ద పెదాలను చేర్చి జుర్రుమని పూకులో వూరిన చిక్కని జిలేబి పాకమంటి రతిజలాన్ని జుర్రుకుని తాగుతున్నాడు. కృష్ణ జుర్రే కొలది రతిజలం జల జలమని ఎడ తెగకుండ పుట్టుకొచ్చి ఉటబుగ్గలా బయటకు తన్నుకొస్తున్నది. తన్ను కొచ్చిన పూకు జలం కృష్ణ ముఖాన్ని, పెదాల ను ముక్కును తడిపి, గడ్డం కిందుగా సుభద్ర తొడల మీదికి కారుతున్నవి. సుభద్ర తలను పరుపు మీద ఆన్చి కళ్ళు మూసుకుంది . రాము మొడ్డను వెనక్కి ముందుకు ఆడిస్తూ సుభద్ర నోటిని పూకును దెంగినట్లు దెంగుతున్నాడు. నిజానికి సుభద్ర నోరు పూక్కంటే వెచ్చగావుంది, సుభద్ర పెదాలను గట్టిగా బిగబట్టడం వలన టైటుగా కదులుతుంటే మొడ్డ కండరాల్లోని నరాలు ఉద్రేకంగా ఉబ్బుతున్నాయి. దానికి తోడు నాలిక అంచుతో గుండును తాకి నపుడు చెప్ప లేని హాయి వొల్లంత కమ్ముకుంటున్నది. కసక్కు కసక్కు మని నడాన్ని వేగంగా వూపుతూ నోటిని దెంగుతున్నాడు. సళ్ళను ఉతికిన బట్టలను మేలిసినట్లు వోడేసి పిండుతున్నాడు. కింద పూకు నాకుడుతో స్వర్గం కన్పిస్తుంటే, నోట్లో మొడ్డ, సల్ల పిసుకుడు సుభద్రకు ఎక్సట్రా బోనస్. మాట్లాడే వీలు లేదుకాన “ఆఆఆఆఆఆ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ వువువు వు ముముముము” అని మూలుగుతున్నది. పూకులో రసాలు బాగా వూరి పూకు అవుటయ్యేస్థితికి చేరింది. అత్తల పూకులో వేళ్ళు ఆడిస్తూ పెళ్ళాం డబుల్ డామాకా షో చూస్తున్న శ్రీనుకు ఇక పెళ్ళాం ఇద్దరన్నలతో పూకు డప్పు వాయింపు చూడాలనే కోరిక కల్గింది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:16 PM
Post: #13
“బావలూవువువు!! ఇక మీ చెల్లి దిమ్మలో మీ మొడ్డతో కోలాటం మెదలెట్టండి. తోబుట్టువు కాబట్టి సుభద్ర పూకును వాయించే చాన్సు మొదట రాముది, తరువాత కృష్ణది, ఆతరువాత ఏమి చెయ్యాలో చెపుతా”అన్నాడు. కూతురు పూకు నాకుడు అయ్యాక తమ పూకులను నాకమని కొడుకులకు అల్లుడు చెప్తాడనుకున్నారు. కానల్లుడు కొడుకులను కూతు రు పూకు డప్పు వాయించమని చెప్పగానే కొద్దిగా నిరాశ పడ్డారు. పోనిలే ఈలోపు అల్లుని మొడ్డ చీకొచ్చు అని సమా ధాన పడ్డారు. రాము, కృష్ణ పోజిసన్లు మారారు. రాము సుభద్ర తొడల మధ్య చేరాడు, కృష్ణ తలవద్దకు చేరాడు. రాము సుభ ద్ర తొడలను పంగ వెడల్పుగా చీల్చాడు, పగిలిన పత్తి కాయలా విచ్చుకుంది అన్న మొడ్డ ప్రవేశానికి ఎదురు చూస్తున్న పొంగడమంటి మిలమిల మెరుస్తున్న పూకు. చెల్లి వైపు కొంటెంగా చూస్తూ
“ఏమే పెట్టానా”
“ఏమిటి పెట్టేది ఎక్కడపెట్టేది??” అంది కన్ను కలుపుతూ, పెదవి కొరుకుతూ.
“పెట్టేది నిగిడిన మొడ్డ, పెట్టెదెక్కడంటే పూకులో!”
“ఎవరి మొడ్డ?..ఎవ్వరి పూకులో?”
“మొడ్డ నాది. పెట్టేది కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్న నా బంగారు చెల్లి పూకులో”
“అలాగే మరి నీ చెల్లి బలిసిన పూకులోనీ మొడ్డనుతొయ్యకుండా అడ్డుకుంటున్నాదేవ్వరు నిన్ను, నా మొగుడా?”
“కాదే నీమొగుడే ఆర్డరు వేసాడు నీ పూకును చితకెయ్యమని నామొడ్డతో”
“మరి మంచం మీద అన్ని విప్పుకుని వెల్లకిలా ఆహ్వానం పలుకుతు నీ చెల్లి పడుకున్నది ఎవ్వరి కోసమనుకున్నావురా. అన్న మొడ్డకోసమే. ఇంకా నన్ను దెంగకుండ అడ్డుకున్నదేవ్వరురా బాడకావు. త్వరగా వొచ్చిమీదేక్కి దంచారా” అంది కసిగా పెదాలను నాలికతో తడిపి.
“అలాగే నా లంజి,వుంది నాకో బుజ్జి చెల్లి, దాని పంగలో వుందో కొవ్వట్టిన పాలకోవా పూకు, గుల్లించి గుల్లించి దెంగాలి ఆ చెల్లి పూకు ఈ అన్న మళ్ళి మళ్ళి” అని మొడ్డను కొత్తగా కొన్న పెన్నును టెస్టు చెయ్యటానికి పేపరు పై అడ్డదిడ్డంగా గీసి నట్లు ఉబ్బు పై అడ్డంగా జిగ్జాగ్గా రుద్దాడు. ఈ రుద్దుడు వెరైటిగా అన్పించింది సుభద్రకు. మొడ్డను ఇప్పుడు చీలిక మీద నిలువుగా బ్రసును ఆడించినట్టు రుద్దాడు. పూకులో సుర్రసుర్రమని కామాగ్ని పుట్టింది. మరి కొన్ని క్షణాల్లొనే దేహమం తా మత్తుగా కమ్మెసింది కామజ్వాల.“ఒరేయ్ అన్నయ్య చంపకురా నన్ను. తోసేయి మొడ్డను పూకులో. లేదంటే లేచి మొడ్డను గుత్తి తో సహకోసి పూకులో శాశ్వితంగా చేసుకుంటా, నకరాలు మాని దిగెయ్యి మొడ్డను పూకు అడుగంట’” అంది కసేక్కిస్తూ సుభద్ర. కృష్ణకు సుభద్ర మాటలకు వొంట్లో కామ సునామీలు సుడులు తిరుగుతున్నాయి. ముందు కొంగి ఒక చన్నును అందిన మేరకు నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తూ, మరో చేత్తో చెల్లి సన్ను ముచ్చికను నలుపుతున్నా డు. “అబ్బా క్రుష్ణ న్నయ్యాఆఆఅ .అమ్ మాఆఆఆఆ” అని మైకంగా పలికింది. రాము మొడ్డను గొల్లి మీదుంచి గట్టిగా అదిమి అటునిటు ఆడించాడు. “వువుహు మ్అబ్ బా అమ్మామాఆఆఅ’” అనే మత్తైన స్వరాలు సుభద్ర గొంతునుండి మధురంగా కోకిల స్వరంలా వొంట్లో మదన తాపం పెంచేలా. మంచం చివర వుంచిన సుభద్ర పాదాలను పట్టుకుని పైకి లేపి భుజాల మీద కాళ్లుంఛాడు. మోకాళ్ళు నుండి కాళ్ళు వీపు వెనుక వుండేలా వొంగాడు, మొడ్డ గుండును విచ్చుకు ని మొడ్డకు ఆహ్వానం పలుకుతున్న చీలిక మీద బొక్కకు సరిగా ఎదురుగ ఆన్చి, చెల్లి కళ్ళలోకి “తొయ్యనా” అన్నట్లు చూసాడు.”తొయ్యరా అన్న లంజాకొడకా నారంకు మొగడా” అన్నట్లు కనుబోమలు ఎగరేసి, కన్ను కొట్టింది, నాలుకను బయటికి చాపి ఆడించింది. తొడల మీద చేతులేసి పట్టుకుని పిసుకుతూ నడాన్నిముందుకు నెట్టాడు, తొడలను మెడ కు ఇరువైపులా వేసి ఉన్నందున పూకు దగ్గరగా నొక్కేసి ఉన్నందున పూకు బొక్క టైటుగా వుంది. బొక్క కండరాలను మొరటుగా ఒరుసుకుంటూ నెమ్మదిగా గుండు వరకు దిగింది. మొరటుగా దిగుతున్న పూకు బొక్క కండరాలు రతి జలంతో తడిసి ఉన్నందున నొప్పిగా లేదు సమ్మగా వుంది. వెచ్చని అన్న మొడ్డ గుండు ముందు నిలువు పెదాలను తాకగానే పూకంత జుమ్మంది, తరువాత పెదాలను చీల్చుకుని బొక్కలో వెచ్చగా మొడ్డ గుండు దూరగానే సైదుగా అన్పించింది. పూకు బొక్క కండరాలు వ్యాకో చించడం మొదలెట్టాయి. మిగిలిన మొడ్డ మెత్తగా దూరటానికి రసాలను స్రవించడం మొదలైంది. రాము సుభద్ర వైపు చూసాడు అన్నమొడ్డ పూకులో దూరటం వలన కలిగిన సుఖం తాలూకు చాయలు సుభద్ర కళ్ళల్లో కన పడుతున్నది. కళ్ళు మత్తుగా అవుతున్నాయి. మొడ్డను కాస్త వెనక్కి లాగి మళ్ళి మొడ్డ ను బలంగా తోసాడు. మూడంగుళాల వరకు, మొడ్డ పాము కసక్కున పూకు పుట్టలో దూరింది. సుభద్ర తొడల, మొల కండరాలలో సుఖమైన జలద రింపు. పూకు కండరాలు సంకోచం చెంది మొడ్డను బిగుతుగా పట్టుకుని, ఉక్కు కడ్డిలా నిగిడి వెచ్చగా నున్నమొడ్డ తాకిడికి, పూకు కండరాలు వేడెక్కి వ్యాకోచం చెంది మొడ్డ మీద బిగుతు తగ్గింది. పూకులో మొడ్డ తాలూకుస్పర్శ వలన కలిగిన పరవశంతో సుభద్ర కళ్ళలో కామమత్తు ఎక్కువై తెల్లని కలువ పూలంటి కనుగుడ్లు ఎర్రని జీరలు పులుము కున్నా యి. పెదాలను కసిగా కొరుకుతూ, తలను ఒకపక్కకు వొంచింది. ఒక చేతి పిడికిలితో పరుపును గట్టిగా పిసుకు తున్నది. మరో చేత్తో తలవద్ద మోకాళ్ళ మీద నుంచున్న కృష్ణ మొల వైపు చాపి. పూనక మొచ్చిన దానిలా వూగుతున్న వెచ్చని కృష్ణ మొడ్డను చేతులోకి తీసుకుని పిసికింది. సుభద్ర చేతిలో కృష్ణ ప్రాణం గిల గిల లాడింది. రాము మొడ్డను మరో రెండు అంగుళాలు వెనక్కి లాగి, అరక్షణం ఆగి గబుక్కున తోసాడు. మొడ్డ గుత్తి వరకు సోరకాయలో పదు నైన కట్టి కస్సున దిగినట్లు రాము అయిదంగుళాల నల్ల మొడ్డదిగింది,పూకు బొక్క కండరా లను మొరటుగా రుద్దు కుంటూ, నిలు వు రెమ్మలను మడతేడుతూ లోపలి కంటా మొడ్డ కరుకుగా దిగుతుంటే వొంట్లో నరాలన్నింటిని వొడిసి పిండిన సమ్మని అనుభూతి. హోలీ రోజు భంగు తాగి వోల్లెర కుండా గెంతిన అనుభూతి. “వువువువుమ్ముముముముముము”అనే మూ లుగు భారంగా సుభద్ర నోటెంటా. మూలుగుతున్నవిధానం చూస్తుంటే తెలుస్తునది. పూకులో ఎంత సమ్మగా వుందో. మొత్తను కాసేపు అలాగే చెల్లి మొత్తకు ఆనించి వుంచి నెమ్మదిగా నడు మును వెనక్కి ముందుకు పంపు పిస్టన్లా ఆడించడం మొదలెట్టాడు. మొదట కేవలం అరంగుళం మాత్రం దడ్డు బయటి కోచ్చేలా వెన్నక్కి లాగేడు. కొద్దిసేపు గడిచాక వేగంగామొడ్డను రెండు మూడు అంగుళాలు బయటికి లాగి గుద్దటం మొదలెట్టాడు. రాము మొత్తెల్లి సుభద్ర దిమ్మను గుభి గుభిదభిదభిమని గుద్దుతున్నది. కృష్ణ సుభద్ర తలెనక చేరి నిగిడి బొక్క కోసం తన్నుకు చస్తున్న మొడ్డ చివరను పెదాల చివర అన్చాడు. సుభద్ర చటుక్కున పెదాలు తెరచి గుండు వరకు దడ్డును తమకంగా నోట్లో నింపు కుంది. బిరడా చుట్టూ సీసామూతిలా పెదాలను బలంగా నొక్కి పట్టింది. బాగా కాక మీదున్నకృష్ణమొడ్డకు నులి వెచ్చని నోటిస్పర్శ తగలగానే, మిట్ట మధ్యాహాన్న ఎండలో నడిచి చెట్టు నీడకు చేరినంత హాయనిపించినది. ”ఆహాహహః”అని దీర్ఘంగా శ్వాస పిల్చాడు. మొడ్డ కండరాలలో మొదలైన సలపరం తను వంతా క్షణంలోపాకి హాయిగా అన్పించింది. వొంట్లో ని నరాలన్నీ ఒక్కసారి జిల్లుజిల్లని ఒక మధురమైన భావం మనస్సు నిండింది. నడాన్నికాస్త ముందుకు నెట్టాడు. మరో మూడంగుళాల సుళ్ళ సుభద్ర వెచ్చని నోటిలోకి జారింది. నాలికతో గుండు ముందు భాగాన్నితాటీంచింది, తరువాత మొడ్డ చుట్టూ నాలికను తిప్పి ఆతరువాత “చుప్చప్ చుప్చప్ చు ప్చ్చుప్” మని, సిన్న పిల్లాడు తల్లి ముచ్చికను చప్పరించినట్లు, అన్న మొడ్డను కుతిగా చప్పరిస్తున్నది. కృష్ణ రెండు చేతులతో సుభద్ర రెండు బలిసిన వెన్న ముద్ద లంటి మెత్తని సళ్ళను మర్దిస్తున్నాడు. కింద పూకునిండుగా మొడ్డ, నోట్లో నిండుగా మరోమొడ్డ, దీనికి తోడు సల్లకు సమ్మగా మర్దన ... వయస్సులోనున్న పడుచుకు ఇంతకన్న ఇంకేమి కావా లి. అన్ని సుఖభోగాల కన్న దెంగుడు భోగమే భోగం. ఆడైనా, మగైన దెంగుడు సుఖాన్ని మించిన సుఖమే లేదు. ఆ దెంగుడుసుఖాన్ని తనిపి తీరా పొందు తున్నారు ముగ్గురు. పెళ్ళాం కుతిగా అన్నలిద్దరితో కుమ్మించుకుంటుంటే, పిచ్చే క్కి పోతున్నది శ్రీనుకు. వేగంగా వేళ్ళను కసాకసామని అత్తలిద్దరి పూకులో దోపుతున్నాడు, పూకులో రసాలు బాగా వూరినట్లుంది. వేళ్ళు జిగటగా అయ్యి, తీగెలు తీగెలుగా రసం బయటకు కారుతున్నది. కూతురు కృష్ణ దడ్డును నోటి నిండా కూరేసుకుని కుడుస్తుంటే, అర్జెంటు గా తాము అల్లుని మొడ్డ కుడవాలన్పింఛిది. ఇద్దరు టక్కున లేచి కృష్ణ ఎదురుగా కూర్చున్నారు. ఇద్దరక్కచెల్లెళ్ళు ఒకరి మొకం లోకి వొకరు కొంటెగా చిలిపిగా చూసుకుని శ్రీను మొడ్డను పట్టుకున్నారు. యశోద తనకు కూతురు మొగుడి పై తనకే మొదటి హక్కు వుందన్నట్లు చటుక్కున నోరు తెరచి లటుక్కున అల్లుని బారు దండాన్ని నోటినిండా కుక్కుకుంది. అక్క ఆత్రం చూసి “కక్కుర్తి లంజ నాసవితి, కొడుకు మొడ్డేకాదు అల్లుని మొడ్డలోకూడావాటా వదలవా రంకు నా సవితి. నీ పూకులో నా అల్లుని మోడ్దేట్టా. కంతిరి నాలంజా.. నీవరుస చూస్తె అల్లుడు వరసుంటే పదేళ్ళ పిల్లాడి మొడ్డ కూడా వదల కుండ పైబొక్కలో, కిందిబొక్కలో కూడా ఖాళి వదలకుండా దిగేసుకునే పూకుగుల లంజినా అక్క వే” అంది. నోట్లోని సుల్లను రెండు మూడు సార్లు చుపుకు చుపుకు మని చీకి చీకి, నోట్లోంఛి తీసి జయ వైపు చూసి ”నీవు మాత్రం తక్కువ దూల లంజవే. కూతురు ఎదురుగ్గానే కన్నకొడుకుతో పూకును దుళ్ళ కొట్టించుకుని, కొడుకు లేకపోతె తీటేక్కువై, కూతురుతో కూడా పూకును అరంగుళం అరిగేలా నాకించుకుని, కొడుకొచ్చాక ఇద్దర్నిపక్కనేసుకుని పూకు భజన తెల్లార్లు చెయ్యించుకున్న చిల కలూరిపేట చిల్లర లంజవి నీవు” అని మళ్ళి మొడ్డను దీక్షగా కోను ఐయిసు క్రీమును చప్పరించినట్లు తుప్చు తుప్చు తుప్చుమని తన్మయత్వంతో కుడుస్తున్నది. అక్క అలా అల్లుని మొడ్డ ఆరాధనలో మునిగి పోవడంతో చేసేదేమీ లేక కొద్దిసేపు శ్రీను గుత్తిని పిసికింది. కుతి తీరక తల కిందికి వంచి వట్ట ల/గోలిల తోలును పెదాలతో పట్టి లాగి కొద్దిసేపు చప్పరించింది. కాని తృప్తి అన్పించలేదు. అక్క లంజేమో అల్లుని మొడ్డ ను మొత్తం నోట్లో దింపెసుకుని, కళ్ళు మూసు కుని బాగా మాడిన తియ్యని మామిడి పండు టెంకను చీకినట్లు చీకుతున్నది. ‘”ఈ లంజ వాలకం చూస్తే అల్లుని మొడ్డ రసాన్ని కార్పించి, బొట్టు రసాన్ని కూడా వదలకుండా మింగేసేలా వుంది. రేపట్నుంఛి నాసవితి అల్లునితో కాపురమెట్టే తట్లుంది”అనుకుంది కచ్చగా జయ. లాభం లేదని అక్క వెనుక చేరి గట్టిగా సల్ల మీదుగా వాటేసుకుని సళ్ళను బలంగా నొక్కింది, తనముందు మొత్తను అక్క గుద్దలకేసి రుద్దుతూ, అల్లుని మొడ్డ కుడవడంలో వాటా ఇవ్వనందుకు శిక్షగా అక్క సళ్ళను కసిగా నలుపుతున్నది. నిజానికి సళ్ళు రబ్బరువి అయ్యింటే టప్పున పేలి పోయ్యేవి. అంత కచ్చగా పిసికింది. కాని కామ మైకంలో ఉన్న యశోదకు హాయిగా వుంది. ఇంకా గట్టిగా పిసుకితే బాగుండు ననిపించింది. గులేక్కిన పాకం కారుతున్నపూకును అక్క గుద్దలకేసి రుద్దుతూ పూకు గులను తీర్చు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అక్క సళ్ళను బలంగా బొప్పాయి పళ్ళను పికినట్లు పిసుకుతున్నది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:16 PM
Post: #14
సుభద్ర పూకును దున్నడం మొదలెట్టి పది నిమిషాలయ్యింది. పూకునుండి బంకలా రతిరసాలు పాతాలగంగ నుండి జల ఉబికోస్తున్నట్లు నిలువు రెమ్మల అంచుల నుండి కారి పరుపును తడిపెస్తున్నవి. నోట్లో కృష్ణ మొడ్డను ఆడిస్తున్న స్పిడుకు బోరు వేస్తున్నప్పుడు, జల బోరుగొట్టం పక్కల నుండి జివ్వున ఎగిసి పడినట్లు, సుభద్ర నోటి నుండి చిక్కని జిగటగా చొంగ పెదాల నుండి కారి చెంపల పక్క భాగాలను, గడ్డం చివరను మెడ ముందు గొంతు మీద పడి అక్కడి నుండి పక్కలకు కారుతున్నది. చూడటానికి భలే రంజుగా వుంది ముగ్గిరి దెంగులాట. శ్రీనుకు అలా లోకాన్ని మరచి సమ్మగా అన్నలిద్దరితో కుమ్మించుకోవడం చూసిన శ్రీనుకు మరో వింత ఆలోచన మదిలో మెదిలింది. ”నా పతివ్రత పెళ్ళాం ఇప్పటివరకు పై బొక్క కింది బొక్కలు దెంగించు కుంటున్నది.ఇప్పుడు ముందు వెనకి బొక్కల్లో రెండు గూటా లను దిగేసుకుని దెంగిచ్చు కోవడం చూడాలి”అనుకున్నాడు. కూర్చున చోటునుండే చప్పట్లు చరిచాడు. అన్నలిద్దరూ తలతిప్పి శ్రీనును చూసారు. సుభద్రకు తలెత్తి చూసే అవకాశం లేనందున, చెవులకు పనిచెప్పింది. అల్లుని మొడ్డ మోజుగా కుడుస్తున్న యశోద కూడా మొడ్డ నోట్లోనే వుంచుకుని తలెత్తి అల్లున్ని చూసింది. అక్క వెనుక చేరి పాలిండ్ల ను పసకస పసమని మర్దిస్తున్న జయ కూడా చూసింది. “బావలు మీ ముగ్గిరి ఆట అదిరి పోయింది. ఇప్పుడు మీ చెల్లె ల్ని ముందు వెనుక బొక్కలను మీ మొడ్డలు దూర్చి వాయిస్తుంటే చూడాలని వుంది. ప్లీజ్ నా కోరిక తీర్చాలి. కృష్ణ కింద పడుకుని ముందు బొక్కలో, రాము వెనుక బొక్కలో దూర్చి రెండు బొక్కలు వాచిపోయ్యేలా కుమ్మాలి. మీ పోట్ల కు నా పెళ్ళాం కేక లేయ్యాలి.” రిక్వెస్టుగా అడిగాడు. శ్రీను రిక్వెస్టుగా అడిగిన అందులో డిమాండువుంది. నాపెళ్ళాం గుద్ద, పూకు ఒకేసారి దెంగండిరా అన్న ఆర్డరుంది. దెంగొద్దు అంటే బాధకాని దెంగండిరా అంటే ఎవ్వరు కాదంటారు. సుభద్ర అంతకు ముందు ఒకటికి రెండు మూడుసార్లు అన్నలతో గుద్ద దెంగించుకున్నది. మొదటి సారి కాస్త నొప్పి అన్పించింది. ఆ తరువాత బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. కాని ఒకేసారి ముందు వెనుక బొక్కల్లో దడ్డు దోపించుకుని కుమ్మిం చుకో లేదు. మొగుడు ఎమినా చేసాడు కాబట్టి గుద్ద దెంగుడు వుంటుందని తెలుసు. కాని మొగుడిలా ఒకేసారి రెండు బొక్కల ఫిట్టింగు డిసైడు చేస్తా డనుకోలేదు. ఇద్దరితో కుమ్మించుకున్న రెండు బొక్కల్లో మొడ్డ ప్రవేశం ఇదే మొదలు. ఆసంగతి తలచు కోగానే సుభద్ర పూకు కండరాలతో పాటు గుద్ద కండరాలు నరాలు జిమ జిమమనిలాగాయి.
“దేవుడా నాకు ఎంత మంచి మొగుడి నిచ్చావయ్యా?.మరీ దగ్గరుండి నా అన్నమిండగాళ్ళతో రెండు బొక్కలతో ఒకేసారి నిండుగా వారి బలిసిన కొవ్వేక్కిన దడ్డులను అడుగంటా పెట్టుకుని రమించె అదృష్టం కల్గించావు. దీనికి బదులు ఎలా తీర్చుకోను దేవా. నేను నిత్యం చేసిన నా పూజలకు మెచ్చి నాకు ఇలాంటి అనుభవ సుఖాన్ని ప్రసాదించావా దేవదేవా” మనస్సులో తలచుకుంది సుభద్ర భక్తిగా. అల్లుని మాటలు విని అత్తలిద్దరు అసూయతో రగిలి పోయారు.”లంజా నీకు అదృష్టం తేనెపట్టు పట్టినట్టు పట్టిందే. మా సవితి గుంట. ఇక్కడ మొడ్డలు లేక వంతులేసుకుని కుడుస్తుంటే, గుటిసేటి దానా నీవేమో నీ మొగుడేదురుగా రెండేసి మొడ్డలతో దెంగులాడుతున్నవు. ఇప్పుడేమో రెండుబొక్కల్లో అన్నల రెండు మొడ్డలను దూర్చుకుని దెంగించుకోవటానికి రెడీ అయ్యావు. ఇప్పటివరకు మాకు పట్టని అదృష్టం ముంత పూకు లంజ నీకు దక్కింది కదే. మేము మాత్రం వదులుతామా నీ వాయింపయ్యాక మేము మారెండు బొక్కలను ఒకేసారి వాయిం చు కోమా ఏమిటి?” అని మనస్సులో అనుకుని నిట్టూర్పులు వదిలారు. శ్రీను సూచన మేరకు కృష్ణ వెల్లకిలా మోకాళ్ళు కొద్దిగావంచి వెడల్పుగా చాపి పడుకున్నాడునిలువుగా. సుభద్ర కృష్ణ నడుముకు అటోకాలు ఇటో కాలు వేసి నిలుచుంది అభిముఖంగా. కాళ్ళు కొద్దిగా విడదీసి ముందు అన్న పొట్ట మీద నిటారుగా భద్ర కాళిలా కూర్చుంది, సుభద్ర పూకు కింది భాగం కృష్ణ పొట్టను మెత్తగా తాకింది. ఇద్దరికీ ఒక్కసారిగా వొళ్ళు జుమ్మంది. గుద్దలను కొద్దిసేపు ముందుకు వెన క్కి రుద్దింది. పూకు రేమ్మలకు పొట్ట కండరాలు మెత్తగా తగులుతుంటే సమ్మగా వుంది సుభద్రకు. అలాగే చెల్లి పూకు పొట్ట మీద మెత్తగా తగులుతూ హాయిగావుంది. సుభద్ర గుద్దలను పైక్కేత్తి వెనక్కి జరిగి కృష్ణ తొడల మీద సెటిల్ అయ్యింది, ఇప్పుడు గులాబి పువ్వులా విచ్చుకున్న సుభద్ర పూకు ముందు కృష్ణ నిగిడిన ఉక్కుకడ్డిలాంటి మొడ్డ గుత్తి తో సహా వుంది. గుత్తి లైటుగా పూకు అడుగు భాగానికి తాకుతున్నది. సుభద్ర పిరుదులను కృష్ణ వెచ్చని తొడలను తాకుతూ కోరికలను రేపుతున్నవి. కొద్దిసేపు నడాన్నిముందుకు వెనక్కి ఆడించింది. పూకుచీలికను, గొల్లిని వట్టల తిత్తి మెత్తగా తాకుతుంటే హాయిగా వుంది ఇద్దరికీ. సుభద్ర పూకులో కృష్ణ మొడ్డ దిగితే గుద్దలోదిగేయ్యాటానికి మొడ్డను చేతిలో పట్టుకుని ఆతురతగా చూస్తున్నాడురాము.ఎదురుగా సోపాలో శ్రీను,అల్లుని కాళ్ళ కిరువైపులా అక్కా చెల్లెలు కూర్చుని కూతురు కొడుకుల డబుల్ ఢమాకా చూట్టానికి కనురెప్పలు వెయ్యకుండా కుతూహలంగా చూస్తున్నారు. సుభద్ర నడాన్ని గాల్లోకి నాలుగంగుళాలు లేపి ఒకచేత్తో కృష్ణ మొడ్డను అడుగున చెయ్యేసి పట్టుకుని పైకి లేపి పూకు చీలికెంటా రుద్దింది. సుభద్ర చీలిక రెమ్మలు అలా నునుపుగా పనస తొనల్లా తగిలేసరికి కృష్ణ సుళ్ళ ఎగేసేగిసి పడింది సుభద్ర అర చేతిలో సుభద్ర క్కుడా మొడ్డ అలానిలువుగా చిలకగడ దుంప సైజులో మొడ్డను నిలువు పెదాలకు తగల గానే పూకు నిలువు రెమ్మల అంచులలో రక్తం వురకలెత్తి నిలువు రెమ్మలు మరింతగా గులాబీ రంగులా మారాయి. సుల్లను అలాగే అరచేతితో పూకుకుసుల్లను గట్టిగా వత్తుకుని, నడాన్ని ముందుకు వెనక్కి ఆడించింది. పూకు నిలువు చీలికెంట నిలువు రెమ్మలను కొద్దిగా చీల్చి, లోపల దాక్కున నిలువు పెదాలను రాసుకుంటూ కదులుతుంటే పూకులో తీట చిన్నగా మొదలైంది. లోపలి నిలువు పెదాల్లో కదలిక మొదలైంది, ఆరాటం మొదలైంది. కొద్దిసేపు అలా పూకును పైకి కిందికి మొడ్డ మీద రుద్దింది హాయిగా ఫిలవ్వుతూ. సుల్లకు కింద అరిటాకులా మెత్తని అరచెయ్యి, పైన నునుపైన పూకు పెదా లు ప్రాణం గాల్లో దీపంలా రెపరెప కొట్టుకుంటున్నది, చెల్లి పూకుబొక్కల్లో దూరి చిందులేసే శుభ తరుణంకై కృష్ణ సుల్ల ఆత్రంగా కొట్టుమిట్టాడు తున్నది. ఇప్పుడు పిడికిల్లో మొడ్డను కోడి మెడను పట్టుకున్నట్లు పట్టుకుని నలుపు చారలు న్నఎర్రని గుండును పూనిలువు పెదాలకు అన్చింది. వెచ్చని మెత్తని పూకు స్పర్శకు గుండులోని నరాలల్లో సంచలనం మొద లైంది. గుండును కిందినుండి గొల్లి వరకు సుతారంగారాసింది. కృష్ణకు ఉత్కంఠతో మొడ్డ లోనినరాలు తెగిపోతా యన్పించింది. కల్గిన సుఖానికి అన్నాచెల్లలిద్దరూ “వుమ్” మంటు మత్తుగా గోనిగారు.కృష్ణ ఆపు కోలేక నడాన్ని పైకెత్తాడు. గుండు వరకు కసక్కున పూకులో కెళ్ళింది లౌడ.”హాఆహ్హాహ” అని హాయిగా మూలుగు కృష్ణ నోటెంటా. సుల్ల మీద చెయ్యితీసి, రెండు మోకాళ్ళ మీద చేతులను వేసి, కొద్దిగా నిటారుగా అయ్యి కొద్దిగా నడుం కిందికి దించింది. అంతకు ముందు రాము దెంగుడుకు బాగా రసాలు కారి చిత్తడి చిత్తడైన బొక్కలోకి మెత్తగా దిగింది సుల్ల మూడంగుళాలమేర. అలా మెల్లగా సుల్ల బొక్కలోకి వెళుతుంటే కుతిగా వుంది ఇద్దరికీ. నడాన్ని రెండంగుళాలు పైకి లేపి కిందికి దించింది. మొత్తం మొడ్డ పూకులో దిగింది. సుభద్ర పొత్తికడుపెల్లి కృష్ణ మొత్తను తాకింది, పూకు కింది అంచును కృష్ణ వట్టలు టపిమని తాకాయి. ఇద్దరి వొంట్లో చిన్న జలదరింపు. ఒకేరకమైన హాయి ఇద్దరి తనువుల్లో ఒకేసారి. అలామొడ్డను పూకునిండా దిగేసుకుని ఒక అర నిమిషం పాటు కదలకుండా వుండింది. తరువాత నడుం నాలుగంగుళాలు గాల్లోలేపి గబుక్కున కిందికి దింపింది. నాలుగంగుళాలు బయటికొచ్చిన మొడ్డ కసక్కుమంటు మళ్ళి పూకు బొక్కలో దూరి మాయమైంది. మొడ్డకు పూకు బొక్క స్పర్శతో కృష్ణ వొంట్లో మదనతాపం నిప్పు రవల్ల ఎగిసి పడింది. సుభద్ర పూకులో సమ్మగా కోరికలు ఎగిసి పడ్డాయి. రెండు నిమిషాలు మోకాళ్ళ మీద చేతులుంచుకుని ఎగిరె గిరి దెంగింది. సునాయాసంగా పూకు మొడ్డలోకి దిగుతున్నది. శ్రీను “రామూ” అని కేకేసాడు. మొడ్డను చేత్తో పట్టుకుని దూర్చటానికి సిద్ధంగున్న రాము తలతిప్పి శ్రీన్ను చూసాడు. సోఫాపక్క టేబుల్ పై నున్న ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిలు అందుకు ని రాము వైపు విసిరాడు. ఖాళిగా వున్న చేత్తో పట్టుకుని చూశాడు. దానిమీద ఆనల్ జెల్ అని రాసుంది. ఓహో గుద్దా ముదమన్నమాట అనుకున్నాడు. ముందుకు జరిగి బాటిల్ క్యాప్ తీసి బాటిల్ నాజిల్లును గుద్ద చీలిక వద్ద వుంచి ప్రెస్ చేసాడు. తెల్లని చిక్కని పదార్ధం కారింది. దాన్ని గుద్ద చుట్టూరాసాడు. మరికొంత చేతివేలికి రాసుకుని, వేలి చివరను గుద్ద బొక్క వద్డుంచాడు. వేలిని నెమ్మదిగా తోసాడు. టైటుగా వుంది. బలంగా తోసాడు అంగుళం లోపలి వెళ్ళింది. సుభద్ర కు కాస్త నొప్పిగా అనిపించింది.”హుఫ్ వో’ అని అంది. వేలు వెనక్కి తీసుకుని మరింత జెల్ రాసుకుని తోసాడు ఈ సారి వేలు జెల్ వలన సులభంగా దూరింది . వేలును ముందుకు వెనక్కి జరుపుతూ వేలు మొత్తాని గుద్ద రంధ్రంలో తోసి ఆడించడం మెదలెట్టాడు. వేలు లోపలి బయటకు ఫ్రీగా కదులుతున్నది. ఇప్పుడు వేలును బయటకు తీసి రెండు వేళ్ళను జంటగా వుంచి జెల్ నిండుగా రాసి లోపలి తోసాడు మొదటి సారి టైటుగా వెళ్ళినా తరువాత వెళ్ళు ఫ్రిగానే వెళ్ళాయి. రెండు వేళ్ళు ఫ్రి అయ్యాక మూడు వేళ్ళు ఫ్రి అయ్యేవరకు ఆడించాడు. ఇప్పుడు జెల్ ను మొడ్డ మీద స్ప్రే చేసి చేత్తో అన్నివైపుల పామా డు. గుండును గుద్దబొక్క ప్రవేశం వద్డుంచాడు. సుభద్ర కొద్దిగా ఏటవాలుగా ముందుకు వొంగి. రెండు చేతులు కృష్ణ సంక ల కిరువైపులా సుంచి ఏటవాలుగా ముందు కొంగింది,ఇప్పుడు మొడ్డను గుద్దలో తొయ్యటానికి వీలుగుంది. శ్రీనుతో పా టు తల్లులిద్దరు అత్రుతగా ఉత్కంఠముగా ఎదురు చూస్తున్నారు. జరుగబోయే తంతు.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:16 PM
Post: #15
గుండును ముందుకు తోసా డు నెమ్మదిగా వెళ్ళలేదు, పిరుదులను చేత్తో విడదీసి నడుం ముందుకు నెట్టాడు. ఉక్కుకడ్డిలా బిరుసుగా వేడిగా వున్న గుండు గుడ్డ బొక్కను చీల్చుకుని వెళ్ళింది. చురుక్కుమంది సుభద్రకు. “ఆవ్” అంది బాధగా. కొద్దిసేపు ఆగాడు. మరింత జెల్ తీసుకుని మొడ్డ చుట్టూ రాసి ముందుకు నెట్టాడు. మొడ్డ అంగుళం మేర దూరింది. ఈ సారి కూడా కొద్దిగా నొప్పి గా అన్పించిన ముందటంత లేదు. కొద్దిగా మొడ్డను బయటికి లాగి మళ్ళినెట్టా డు మరింత దాదాపు అంగుళంన్నర లోపలి టైటుగా వెళ్ళింది. బొక్కలో మొడ్డ టైటుగావున్నను జెల్ వలన సుభద్ర ఈపారి నొప్పి కలగలేదు. రాము ఉషారు గా రెండు బొటన వేళ్ళతో గుద్దబొక్క కిరువైపులా వుంచి మరింత విడదీసి మొడ్డ తోసాడు. సులభంగా రెండున్నర అంగుళాల వరకు మొడ్డ దూరింది. మొడ్డ టైటుగా బొక్కలో దూరుతుంటే మొడ్డ నరాల్లో సలపరం మొదలైంది. పూకులో దూరుతున్నంత హాయి గుంది రాముకు. సుభద్రకు కూడా ఇప్పుడు మొడ్డ గుద్దలో బిగుతుగా దూరితే హాయిగానే వుంది. ముందు పూకులో మొడ్డ భూమిలో గూటం దిగేసినంత టైటుగా సమ్మగా వుంటే, వెనుక గుద్దలో సీసా మూతి లోని బిరడాలా టైటుగావుండి సమసమ్మగుంది. రాము నెమ్మదిగా కదిలి తరువాత స్పీడు పెంచాడు. మొదట అరంగుళం సుల్లను బయటికి లాగి తోసేవాడు. గుద్ద కండరాలు వ్యాకోచించి బొక్కఫ్రి అయ్యి మొడ్డ కదలిక ఈజిగా కదలగానే, మొడ్డను రెండు అంగుళాలు బయటికి తోస్తూ దెంగడం మొదలెట్టాడు. గుద్దలో మొడ్డ రెండంగుళాలు కదులుతుంటే తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా సమ్మగా సైదుగా వుంది. తను నడుమును కొద్దిగా ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తున్నది. ఇప్పుడు పూకులో గుద్దలో రెండింటిలోను మొడ్డలు కదులుతున్నవి. సుభద్ర లోని మార్పు, నడుము ఊపుడు చూసి, సుభద్ర నడుమును గట్టిగ పట్టుకుని తన ఆయుధాన్ని నాలుగు అంగుళాలు బయటికి లాగి మల్లి నెట్టుతున్నాడు. జెల్ వల్లనైతేనేమి, గుద్ద వ్యాకొంచిడం వల్లనైతేనేమి రాము దడ్డు కసక్కు కసక్కుమని కదులుతుంటే హాయిగా వుంది ఇద్దరికీ. కింద వున్నకృష్ణ రెండు చేతులకు పని చెప్పాడు, సళ్ళను పిండేస్తున్నాడు. పిల్ల తల్లయ్యింటే పాలు ఏక దాటి గాకారేవి. రాము మొడ్డను గుద్ద చివరవరకు లాగి గుభిమని గుద్దు తున్నాడు. గాలిలో సంధించిన బాణంలా సర్రున టైటుగా గుద్దలో దిగుతున్నది. జెల్ వలన ఎటువంటి నొప్పి మంట లేకుండా మొడ్డ గుద్దలో ఫ్రీగా వెళుతున్నది. రాము దొబ్బుడుకు రెండు మూడు అంగుళాలు ముందుకు కదులుతున్నది సుభద్ర. ఆసమయంలో పూకులో మొడ్డ బలంగా నొక్కడం వలన అక్కడ కూడా సమ్మగా వుంది. కృష్ణ అప్పుడప్పుడు తన నడుంను పైకి కింది కి వూపుతూ పూకులో మొడ్డను కదిలిస్తున్నాడు. సుభద్రకు వెనుక ముందు పోట్లతో అమరానంనందంగా వుంది. శ్రీను కన్ను అర్పకుండ పెళ్ళాం రెండు బొక్కల్లో సుల్లలను బిరడాల్లా దిగేసుకుని “వుమ్ అమ్”అని మూలుగుతూ దెంగించు కుంటుంటే ప్రత్య క్షంగా బ్లూసినిమా చూస్తున్నట్లు వుంది, తన కళ్ళముందే కట్టుకున్న పెళ్ళాం బరితెగించి ఇద్దరితో కుమ్మించు కుంటుంటే నరాలు చిట్లెంత ఉద్రేకం మొడ్డలో, సముద్ర వొడ్డున కట్టిన జండాలా ఊరికే కొట్టేసు కుంటు న్నది.ఇంతలో అల్లుని కాళ్ళ వద్దున్న అత్తలిద్దరు లేచి శ్రీను పక్కన ఇరువైపులా కూర్చున్నారు. పెళ్ళాం దెంగుడు చూస్తూ వేడెక్కిన శ్రీను యశోద జయ ఇద్దరి చేతులు తీసి తమకంగా తోక కప్పలా ఎగిరెగిరిపడుతున్న మొడ్డ మీదేసాడు.ఇద్దరి చేతులు చురుక్కు మన్నాయి. “అమ్మా నా అల్లుడు లంజా కొడకా పెళ్ళాం పరాయి మొగాళ్ళ తో కుమ్మించు కుంటుంటే ఎంతకసిగా వెడిక్కింది. ఇంత వేడిగావున్న మొడ్డను పూకులో నెట్టితే పూకుమీదున్నఅతులు కాలిబూడిద కావడం, పూకుఈ వేడికి పూర్ణం బురెలా పొంగడం ఖాయం. నీ మొడ్డ మీద అట్టేసుకోవచ్చు”అనుకున్నారు.
కూతురు రెండు మొడ్డల దెంగుడు చూస్తూ, దాని స్థానంలో తాముంటే బావుందేది కదా యని ఈర్ష్యపడ్డారు. శ్రీను “ఏయ్ పెళ్ళామా రెండు మొడ్డలతో సమ్మ గా దెంగులాడుతూ గమ్మున వుమ్ అమ్ అంటావేమిటే ఏదైనా మాట్లాడు” అన్నా డు. అంటు అత్తలిద్దరి వొడిలో చెయ్యేసాడు. అత్తలిద్దరు కోకలు బొడ్డువరకు లేపారు. అరచేతిని బోర్లించి నెమ్మ దిగా రాగి చెంబును తోమినట్లు బోర్లించిన బుర్ల మూకుడంటి అత్తల దిమ్మెలను తోముతున్నాడు. అల్లుని అరచెయ్యి అలా తమ కొవ్వేక్కిన వేడిక్కిన పూకు మీద కదులుతుంటే సమ్మగా హాయిగా వుంది “హమ్మా ఆబ్హబ్ బా”యని తమకంగా మూలు గు తున్నారు. అప్పటి వరకు “అమ్ మా హబ్ బాఆఆఅ”యని మత్తుగా మూలుగుతున్నసుభద్ర మాట్లాడం మెదలెట్టిం ది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Telugu friends gumpu sexstory ISS.club 0 37,625 27-11-2018 02:52 PM
Last Post: ISS.club
ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళు - Telugu gumpu sexstory ISS.club 2 41,517 13-11-2018 03:16 PM
Last Post: ISS.club
Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 354,863 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 4 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | multam.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


hindi sex stories with picswww marathi sex downloaddesi mobi fuckbur chodai comindian cousin fuckmaa ki gand mari hindi storytamil mm sexbrother and sister tamil sex storiestamil full sex comtamil sex kathmote chutaddesibees marathimalgova aunty imagestaml saxmalayalam incest storiestelugu kama kathalu hotstories in tamil to readmom ko kitchen me chodamulaigalerotic stories with imagesmarathi haidos storyerotic stories in hindi fontbahen ki gand chudaimarathi hot girltamil sex stories chithimalayalam sxxsexy bua ki chudaiteacher student tamil kama kathaixnxx tmilmaid sex storiesdesi punjabi sex storiestelugu dirty storiestelugu kajal sexdidi ki chodai storymausi ki chudai xxxschool kamakathaikalsexy marathi comxxx story newkannada rathi vignanawww tamil xnxx videosboor chodne ka photogujrati sexi storyhindi sexy sotryबगल में गुदगुदी कर चोदाtamil kamakathaikal bookmarathi sex katha newtamilxstoretamil xxx sex comtelugu six storeszavayachya videosadi suda bahan ki chudaihe fucked my wifesex stories with bosssex store in tamilchudai story book pdfsexy story bahan ki chudaiaunty stories sexlanja pooku kathalubadi bahu ko chodachut ki chudai ki kahaniwww sex kahanimarathi sex xnxx comindian group sex storiesgang chudai ki kahanidenguduraja telugu storiestelugu brother and sister sex storiesmamiyar kathaigal in tamilbap beti ki chodai ki kahanipuku kathafree sex story in hindi pdfanimal and girl sex storyactress telugu sexhinde six storyhindi story of sexyhindi hot rape storybollywood actresses nude picsaunty desi kahaniincest stories in tamilnew sex story kannadatamil aunty kama kathaitamil dirty stories with picturestamil sex stories and videosमला खुप झवला तुsexy strysnew tamil hot sexIndian gral घरी sexbollywood actress sex storieschudai ki kamaifucking story in marathi languagetamil mom san sexpakistani sexy storieszavazavichya kathatelugu puku dengudusex kratna te kse krave nagde.bhabhi ko randi banayatelugu adult stories