Click to Download this video!
Post Reply
Kutumba sabhyula gumpu dengudu sex kathallu
28-11-2018, 02:17 PM
Post: #16
“ఉష్హహాహ్హహ.. ఉష్ వుమ్ అబ్బా ఒరేయ్ అన్నయ్యాలు ఎంత హాయిగా వుందిరా! మీరలా కలిసి నన్ను కుమ్మేస్టుంటే!! .. దెంగేస్తుమ్టే ఓహో.. మాటల్లో చెప్పలేను. ఆహా!అబ్బా! ముందు వెనుక మొడ్డలు వరుసెట్టి కదులుతుంటే వొంట్లో ఎంత సమ్మగా హాయిగా వుందో చెప్పలేను. వోవోవో ఒర్నాయినో.. ఇంత కన్న నాకు జీవితంలో మరేమీ అక్కరలేదు. ఒరేయ్ అన్నలు ఏడేడు జన్మలు మీకు చెల్లాయిగా పుట్టి, రోజూ ఇలా మీ ఇద్దరి దడ్లు ఒకేసారి గుద్దలో పూకులో దిగేసుకొని దెంగించుకునే అదృష్టాన్ని ఇవ్వమని దేవుణ్ణి కోరుకుంటాను. అబ్బాఆ ఆఆఅ అమ్మాఆఆ ఆఅ. ఓహో ఒర్నాయినోయ్ ఏమి సుఖం!! ఏమి సుఖం.. ఎంతహాయి!.. .గుద్ద దెంగుడులో ఇంత హాయి వుంది కాబట్టే ఆ తెల్లతోలు ఫారిన్ లంజలు ఇద్దర్ని ముగ్గు ర్ని పక్కనేసు కుని గుద్దలోఒకేసారి రెండు మూడుబారు మొడ్డలను దిగేసుకుని దెంగించుకుంటాయి. ఇంతటి సుఖానుభూతి పొందటానికి కారణమైన మొగుడా నీ ఋణం ఎలా తీర్చుకోను?. వచ్చే జన్మలో నీ అమ్మగా పుట్టి పూకు అరిగేలా నాకించు కోనా, కూతురుగా పుట్టి నీకు రంకు పెళ్ళాం కానా?. లేక మళ్ళి పెళ్ళాంగా పుట్టి నీ ఎదు రుగా నా అన్న లతో దెంగుంచు కుంటు నీకు నేత్రానందం కల్గించనా?. ఒరేయ్ మొగుడా ఎంత మంది మొగుల్లకు ఇలా పెళ్ళాం ఇలా ఎదురుగా అన్నలతో దెంగించు కుంటుంటే చూసే భాగ్యం దక్కుతుంది. అది నీకే దక్కింది.. వుమ్ తోయ్యరా అన్నా!గుద్ద లోపలికంట నీ కరుకు మొడ్డను అమ్మా!! .. వూ .. కుమ్మండి. ఈ రోజు మీ మొడ్డ రసంతో నా గుద్ద, పూకు నిండి పోవాలా. నాకు కడు పోచ్చేయ్యాలా. ఆఆ హహః వుమ్ వుమ్వూఉ వుమ్”అని పచ్చిగా మాట్లాడింది. పెళ్ళాం మాటలకు శ్రీనులో కసి సర్రున పెరిగింది. మత్తు నషాళాని కంటింది. చటుక్కున సోఫా నుండి లేచెళ్ళిపెళ్ళాం ఎదురుగా నిల్చున్నా డు. నిగిడిన తన నల్లని మొడ్డను సుభద్ర పెదాలకు దగ్గర గుంచాడు. మొడ్డ గుండును పెదాలకు అడ్డంగా ఆచివర నుండి ఈ చివర చివరకు రాసాడు. దగ్గర కొచ్చిన ఆహారాన్ని తొండ చటుక్కున మింగినట్లు నోరు తెరచి మొగు డి మొడ్డను గొంతు వరకు దిగేసుకుంది. పెదాలను మొడ్డచుట్టు వురితాడులా బిగించింది. అప్పటి వరకు గాలిలో కొట్టు మిట్టాడిన మొడ్డ ఆలి వెచ్చని నోట్లో దాక్కోగానే హాయిగా అన్పించింది శ్రీనుకు. “హమ్మా” యని హాయిగా ముల్గాడు. నడుం కిరు వైపులా చేతు లేసుకుని నిల్చుని మొడ్డను ముందుకు వెనక్కి ఊపుతున్నాడు. కల్గిన తన్మయత్వంతో కళ్ళు మూసుకుని నడుం వూపు తున్నాడు . పెళ్ళాం నోట్లో మొడ్డ తాపం కొద్దిగా చల్లారి శ్రీనుకు సుఖంగా వుంది. సోఫాలో కూర్చుని కూతురు దెంగులాట చూస్తున్న యశోద, జయలకు వొళ్ళు మండిపోతున్నది. కూతురు రెండు సుల్లతో వెనుక ముందు దూర్చుకుని కుమ్మించు కుంటుంటే, ఇక్కడ ఇద్దరు కలిసి ఒక్క మొడ్డనే వొంతు లేసుకుని పిసుకుతుంటే, ఆమొడ్డను కూడా కూతురు తన్నుకు పోయింది. మూడు మొడ్డలతో సమ్మగా ఆడుకుంటున్న సుభద్రను చూసి “అమ్మ నాలంజా కూతురా. మూడు మొడ్డలేంటి ముపై మొడ్డలైన సరిపెట్టే లాగున్నావే. మాకన్న ముందు మూడు సుల్లలతో సైయ్యాట చాన్సు భలే కొట్టేసావే నా రంకు కూతురా” అనుకున్నారు కచ్చగా. అక్కా చెల్లె లిద్దరు ఎవ్వరికి వారు కూతుర్నుపక్కకి లాగి పడేసి ఆమూడు సుల్లలను తమ మూడుబొక్కల్లో బీరుపోకుండా కుక్కు కుని తెల్లార్లు కుమ్మించుకోవాలన్న కోరిక పుట్టింది. ”దెంగించుకొవే సవితి దెంగించుకో. ఎంత సేపు దెంగించు కుంటావు. గంటా?, రెండుగంటలా? .లేక మూడుగంటలా!.. ఆతరువాతైన మా వంతు రాదా మేము దిగేసుకోమా” అన్నట్లు చూస్తు న్నారు. వొంట్లో మదనతాపాన్ని కంట్రోలు చేసుకోలేక ఒకరి దిమ్మెలో మరొకరు వేల్లేట్టి కొట్టుకుంటూ, మరోచేత్తో సన్ను పిసుక్కుంటు కూతురు దెంగులాటను కామ ప్రకోపంతో చూస్తున్నారు. సుభద్రకు మూడు సుల్లలతో సయ్యాట యమ రంజుగా వుంది. ఇలాంటి భాగ్యాన్ని కల్లో కూడా అనుకోలేదు. సెక్సు కథలో చదివి, ఫోర్న్ వీడియోలో చూసింది, ఇలా నిజజీవితంలో జరగడంతో సుఖ పారవశ్యంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బు అవుతున్నది. వెనుక ముందు కుమ్ము డుతో అలౌకిక మైన సుఖపారవశ్యంలో మునకలు వేస్తున్నది.”వుమ్ గుద్దు గుద్దు గుద్ద బద్దలైయ్యేలా గుద్దుగుద్దు. గుద్దగుల నా పూకు దూల తీరాలి” అనుకుంది మనసులో మగతగా. పెళ్ళాం ముందు నిల్చుని మొడ్డను సమ్మగా చీకించుకుంటున్న శ్రీను కు పెళ్ళాంను మరో పద్ధతిలో రెండు బొక్కల్లో సుల్లలను దిగేసుకుని కోలాటం ఆడటం చూడాలని పించింది. ఈ రోజు లంజకు గుద్దపూకు రెండు వాచి పోవాలా, వారం పాటు లంజ కాళ్ళు పంగ విప్పుకుని నడవాలి అనుకున్నాడు. శ్రీను, సుభద్ర భుజాల మీద తట్టి “పోజిసన్ చేంజ్” అన్నాడు. రెండు నిమిషాల్లో పోజిసన్ మారింది. జరుగుతున్న తంతును యశోద, జయ కళ్ళప్పగించి, నోరు తెరచుకుని, పూకులో వేళ్ళుఆడించడం మరచిపోయి చూస్తూ వుండి పోయారు. కృష్ణ ఇందాక లాగా కిందనే వున్నాడు, సుభద్ర వీపు కృష్ణ ముఖం వైపు, తల కాళ్ళవైపు చేసి, కృష్ణ మొలపై కూర్చు న్నది. పిరుదుల అంచులను గుద్దబొక్క వద్ద విడదీసి కూర్చున్నది. కృష్ణ మొడ్డ చివరను గుద్దబొక్కకు సరిగా ఆన్చా డు. “హుమ్” మని నడుం కిందికి దించింది. అంతకు ముందే పదినిమిషాలకు పైగా రాము మొడ్డ పోట్లకు బొక్క సాగి ఫ్రీగా వుంది. అందు వలన చిక్కని పూకు రసంతో తడిసిన మొడ్డ సునాయాసం గుద్దలో మూడంగుళాలు దిగి పోయింది. గుద్ద బొక్కలోకి బిర్రుగా మొడ్డ దిగుతుంటే మొడ్డ నరాలు ఉబ్బి సైదుగుంది. మళ్ళి గుద్దనుపైకి లేపి మల్లి గబాలున కూర్చుంది. మొడ్డ మొత్తం కస్సుమని దిగింది. కృష్ణ మొత్తను సుభద్ర పిరుదులు తపక్కుమని తగిలాయి. మొడ్డ మొత్తం గుద్ద బొక్కనిండుగా దూరేసరికి సుభద్ర వొంట్లో పులపరం గుద్దబొక్క నుండి బయలుదేరి మేనంత కారు మబ్బుల కమ్మేసి “హమ్మా అబ్బా’అని సమ్మగా మూలిగింది. అమ్మలు “అమ్మా లంజనాసవితి ఎంతచక్కగా దిగేసుకు న్నావే మొడ్డను గుద్ద నిండుగా” అని కసిగా పూకులో వేళ్ళను ఆడించుకున్నారు. అందుబాటులో వంకాయో, ముల్లం గో ఏది అందుబాటులో దాన్ని పూకులో దిగేసు కోవాలన్న కోరిక పుట్టింది ఇద్దరికీ. “ఒరేయ్ అల్లుడు నాకొడకా పెళ్ళాం కెదురుగా ఖాలిగా మొడ్డను ఆడించు కుంటు నిల్చోకపొతే, ఇలావొచ్చి మాపూకులో ఆడించొచ్చుకదా రా రంకు నా మొగడా”యని మనస్సులో అనుకుని భారంగా వేడి నిట్టూర్పులు వదిలారు. మొడ్డ గుద్దలో మొత్తం దిగిందని కన్ఫర్ము అవ్వగానే సుభద్ర వెనక్కి వాలి చేతులను కృష్ణ సంకల కిరువైపులా ఆన్చింది. బొప్పసి కాయల సైజు గుబ్బలమీది నల్ల ని ముచ్చికలు పైకి చూస్తున్నాయి. పొట్ట పక్కటెముకల లోపలి వెళ్ళింది. బొడ్డునుండి కిందికి పొత్తికడుపు ఉబ్బుగా మెరక దిన్నెలావున్నది. ఇక పెద్ద సైజు దిబ్బ రొట్టె సైజుపూకు రెమ్మలు విచ్చుకుని మొడ్డకు స్వాగతం పలుకుతున్నది. అప్పటి వరకు ఊరి, కారిన రసంతో పూకు రెమ్మల అంచులు తడిగా వున్నాయి. రాము పక్కనున్న తువ్వాలు తీసు కుని, మొడ్డ కంటిన జెల్ ను తుడిచేసాడు. నోట్లో ఎంగిలిని అరచేతిలో ఉమిసి, దానిని మొడ్డ చుట్టూ రాసాడు. అదే చేతి ని చెల్లి నోటి ముందుంచాడు. సుభద్ర తుపుక్కు తుపుక్కుమని మూడు నాలుగు సార్లు ఉమ్మింది. దాన్ని కూడా తన మొడ్డ చుట్టూ రాసాడు. ఇక చెల్లి తొడల కెదు రుగా ముందు మొక్కాళ్ళ మీద వొంగి, మొడ్డ చివరను పూకు బొక్కకు అన్చాడు. సుభద్రకు అంతవరకు గుద్దబొక్కల్లో తైతక్కలాడిన మొడ్డ ఇప్పుడు బొక్కను తాకగానే ఎక్కడిలేని పరవశం కల్గింది. “హుష్ హబ్బాహహహః”యని మత్తుగా పలికింది. మొడ్డను కొద్దిసేపు చీలికెంట నిలువుగా ఆడించాడు. మొడ్డ గుండు తాకిడికి పూకు నిలువు పెదాలు జివజివ మన్నాయి. పూకు నరాల్లో సలుపు పుట్టింది.”వుఫ్”మని నడుం ముందుకు తోసాడు లావాటి చిలకడ దుంపలా కాకా మీదున్న మొడ్డ సోరకాయలో పదునైన కత్తి దిగినట్లు కసక్కున దిగింది. మొడ్డ అమాంతం పూర్తిగా దిగేసరికి పూకులో కమ్మగా వుంది సుభద్రకు. “హుమ్ హమ్ హహహహహాహః” అని హాయి గా మూల్గింది. పనస తొనలంటి పూకుపెదాలు మొడ్డ పొడవున కప్పెయ్యగానే రాముకు సమ్మగా సైదుగా అన్పించింది. “వువువుహువుహువుహు”మని మూలుగుతూ నడుం మరింత ముందుకు నెట్టాడు. ఇక నెమ్మదిగా చెల్లిని దెంగడం మొదలెట్టాడు. ముందు నెమ్మదిగా స్ట్రోక్సు ఇచ్చాడు. పోను పోను స్పీడు పెంచాడు. పూరసాలతో తడి తడిగా వున్నా సుభద్ర పంగ పువ్వులో రాము దడ్డు ఫిరంగి గుండులా దూసుకెళ్ళి సుభద్ర మొత్తకు రాము మొత్త గుభి ల్లుమని గుద్దు తున్నది. అదే స్పీడుతో పూచివర వరకు లౌడాను వెనక్కి లాగుతున్నాడు. కసక్కు కసక్కుమంటు ముందుకు వెనక్కు అన్న మగసిరి తన ఆడతనంతో లోపలికి బయటికి అట అడేస్తుంటే.. మత్తుగా, కైపుగా, సైదుగా, రంజుగా వుంది. గుభిమని గుద్దినపుడు కింద కూడా గుద్దలో మొడ్డ టైటుగా బిగుసుకుని అక్కడ కూడా పులకింత మొదలైన మైయ్యంత మగత కమ్మేస్తున్నది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:17 PM
Post: #17
తనువంతా అదోరక మైన తేలిక దనం, వొల్లంత తేలికై ఆకాశంలోమబ్బుల్లో అలా అలా వాటిని దాటుకుంటూ వెళుతున్న అద్భుతమైన అనుభూతి. అందుకే మాట్లాడకుండా “వుమ్ అబ్బాఆఆఅ హఒఆఒ హోహో హోహుఫ్హుఫ్ మ్ మ్ మ్మ్ వువువువువు ఆఆఆఆఆ ఆఆఆ.” అని చిన్నగా మూలుగుతున్నది. కింద వున్న కృష్ణుడు రెండు చేతులతో రెండుగుబ్బలను రబ్బరు బెలూన్లను నలిపినట్లు నలిపెస్తున్నాడు. సుభద్ర రాము పోట్ల కు ముందు వెనక్కి కదిలి నపుడు, సుభద్ర గుద్ద కండరాలు బిగుసుకుని, మొడ్డను టైటుగానొక్కడం వలన కృష్ణ నరాలు పిండినంత హాయిగా వుంది. కృష్ణ, సుభద్ర, రాము ఎవ్వరికి వారు సుఖసాగరంలో హాయిగా విహరిస్తున్నారు. ఎవ్వరికి వారు అందిన మటుకు రతిసుఖాన్ని తాగేస్తూ కామసాగరంలో మునక లేస్తున్నారు. జయ యశోద, శ్రీను ప్రపంచంలో ని అద్భుతమైన దాన్ని చూస్తున్నంత అబ్బురంగా “మంచానికి ముగ్గురు”శృంగార సినిమాను మైమరచి చూస్తున్నారు. సుభద్ర అంతిమ దశకు చేరినట్లుంది. “ఊవూవూ ఊ వూవూ హహహః హుహుహు అమ్ అమ్ అమ్ ముముము” అని గట్టిగా మూలుగుతూ నడాన్ని పైకి కిందికి వూపుతున్నది. ముందుకు వూపినపుడు పూకులో సర్రున మొడ్డ దూరితే గుద్దలో మొడ్డ మూడు అంగుళాలు బయటి కోస్తున్నది, నడాన్ని కిందికి దించినపుడు గుద్దలో మొడ్డ బిర్రుగా అడుగం టా దిగి గుద్దలో జివ్వున లాగుతుంటే పూకులోమొడ్డ మూడంగుళాలు బయటికి. ఒకటి లోపలి మరొక టి బయటికి ఇలా మార్చీమార్చీ మొడ్డలు రెండు బొక్కల్లో కదులుతుంటే శివకైవల్యం పొందినంత పరమానంద భరితంగా వుంది. సుభద్రకు. రాము నడుం వూపడం ఆపేసాడు. సుభద్ర ఆపని తానూ చేస్తున్నది, చేతులు వెనక్కి పరు పు మీద బలంగా ఆన్చి, నడుంను వేగంగా ఆడిస్తున్నది, మొడ్డలు వేగంగా బొక్కల్లో కదులుతుంటే అంతకు నాలిగింతలు సుఖ పారవశ్యం కల్గుతున్నది సుభద్రకు. అన్నదమ్ము లిద్దరికి అలాగే వుంది. ఇప్పుడో అప్పుడో రసాన్ని కక్కెతట్లు న్నవి వారి మొల గొట్టాలు. “ఒరేయ్య్ య్ య్ య్ య్ య్ నాపూకు కుండకు చిల్లడిపోయింది, కారిపోతున్నది నా పూకుపాకం. అమా మ్మఅయిపోపోఓ ఓఓఓఒ యియి యియి యింది ఈఈ ఈ ఈఈఈఊఊ”అని బిగుసుకు పోయింది. మూత తీసి తల కిందులుగా వొంచిన సీసాలోంచి బోళక్కు బోళక్కుమని కారినట్లు సుభద్ర పంగపువ్వు నుండి పూకా మృతం జల జల మని జలపాతంలా కారి పరుపంతా తడిపేసింది. పిరుదుల కిందుగా కారి కృష్ణ సుల్లను అభిషేకించింది. కృష్ణ తమకంగా “వువు వుమ్ ఆఆఆఆ”అని పైకికి కిందికి మొడ్డను ఆడించాడు. మొడ్డలోఅంతవరకు స్టాకున్న రసం జివ్వున గుద్దలో జిమ్మేసింది. అదే టయం వెచ్చగా పూకు రసాలు మొడ్డను తాకే సరికి రాము మొడ్డలో పులకరం పుట్టి, అందులోనుండి కూడాజెట్ స్పీడుతో రసం పూకులో గర్భాశయంలోపలి వరకు ఎగచిమ్మింది. “వుమ్ వుమ్ “ మని గాలి తీసిన బెలూను లయ్యారు అన్నదమ్ములిద్దరూ. అదే పోసిజన్లో రెండు నిమిషాలు స్తబ్దతగా వుండి పోయారు. అత్తల పూకుల్లోనుండి వేళ్ళు తీసి శ్రీను లేచి నుంచొని చప్పట్లు కొట్టాడు. అక్కా చెల్లెళ్లు కూడా ఆనందంగా చప్పట్లు కొట్టారు. మొదటిసారిగా ప్రత్యక్షంగా అన్నాచెల్లెళ్ళ అద్భుతమైన రతికేళిని చూసిన అబ్బుర పాటుతో శ్రీను చప్పట్లు చరిస్తే. “దొంగ నాసవితి దెంగు లాట ముగిసింది,ఇక కొడుకులతో మా పూకులవాయింపు కార్యం మొదలవ్వుతుందనే సంతోషంతో వారు చప్పట్లు చరిసారు. చప్పట్ల శబ్దానికి సృహలోకొచ్చారు చెల్లి, అన్నలు. అప్పటి వరకు చుట్టూ అమ్మలు మొగుడు వున్నాడనే భయం లేకుండా అన్నలతో కుమ్మించుకు న్నసుభద్రకు వొంట్లో కామ తాపం తీరగానే ఎక్కడ లేని సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది. లేచి రసాలు కారుతున్న పూక్కి గుద్దకు చేతులు అడ్డం పెట్టుకుని తుర్రున బాతురూములోకెళ్ళింది. మరుక్షణం అన్నలిద్దరూ అదే బాతురూములో దూరారు
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:17 PM
Post: #18
శ్రీను అత్తల వైపు “ఇప్పుడు మీ వంతు” అన్నట్లు చూసాడు. వాళ్ళు “మేము కూడా అందుకు సిద్దమే”అన్నట్లు అల్లుని కి చూపులతో బదులిచ్చారు. అత్తల కళ్ళభాషను అర్థం చేసుకున్న శ్రీను “అమ్మా!అత్త లంజల్లారా మీ పూకులు బాగా దూలేక్కియున్నాయి. కర్ర వంకర పొయ్యి తీర్చినట్లు, మీ పూకుల దూల మీ కొడుకుల మొడ్డలతోతో తీర్చి, చివరాఖర్లో నా దడ్డుతొ ఫినిషింగు టచ్ ఇస్తా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తిండిపోయ్యేలా”అన్నాడు. “అలాగే అల్లుడు ఇవ్వు.. నీవేమ్మిచ్చిన పుచ్చుకోవటానికి మేము రెడీ. మరీ మేమిచ్చింది కాదనకుండా పుచ్చుకుంటారా అల్లుడుగారు”అన్నారు అక్కచెల్లెళ్ళు ముక్త కంఠముతో .

“ఏమిస్తారు అత్తగార్లు?, అత్తలిస్తానంటే అల్లుడోద్దంటాడా!, కానివండి.. ఇవ్వండి ప్రేమతో ఏమిచ్చిన కాదనకుండా పుచ్చు కుంటాం”
“ఓహో అలాగే ప్రేమగా,ఇష్టంగా,మా పూకు తీర్థం ఇస్తాం పుచ్చుకుంటారా అల్లుడుగారు?”
“అబ్బా!! అంతకన్నన అత్తగార్లు. పెళ్ళాం, మరదళ్ల తీర్థం అందరికి దక్కుతుంది. కానిఅమ్మ. అత్తల పూతీర్థం ఏ కొద్ది మంది అదృష్టవంతులకే దక్కుతుంది. అటువంటి మహాభాగ్యం నాకు లభిస్తే కాదంటానా. ప్రతి రోజు ముప్పోద్దుల్లా మీ పూతీర్థము సేవించే అదృష్టం నాకు ప్రసాదించండి అత్త దేవతల్లారా”
“అలాగే మా కాబోయే లంజా కొడకా! అల్లుడు భక్తా! అంతవరకు మా పూపాయసాన్ని ప్రసాదాని కొద్దిగా స్వీకరించు”అని తమ పూకులో మూడేసివేళ్ళు జొనిపి, పప్పుదాకలో గరిటెను తిప్పినట్లు వేళ్ళను తిప్పి వేళ్లకు బంక బంకగా చిక్కగా అంటిన పూపాయసాన్ని అల్లుని నోట్లో తోసారు. శ్రీను అత్తల వేళ్ళకు అంటిన పూపాయసాన్ని ఒక బొట్టు కూడా వదల కుండా నాకి నాకి వదిలాడు. అల్లుడు తమ పూకు పాకాన్ని బెల్లం పాయసంలా అబ్బురంగా వేళ్ళను నాకి తింటుంటే, వాళ్ళ కుత్తిల్లో మళ్ళి గుల మొదలైంది. కొడుకులు బాతురూము నుండి ఎప్పుడు బయట కోస్తారా, పూకు దుల్ల కొట్టిం చు కుందామాయని కళ్ళు ఆత్రంగా బాతురూము వైపు చూస్తున్నాయి. అత్తల ఆత్రం శ్రీనుకు అర్థమైంది. ”లంజల్లారా కొడుకులు రావడం లేటవ్వుతే మీరే బాతు రూముకెళ్ళి వాళ్ళను లాక్కొచ్చే లాగున్నారు పూకు బలిసిన నా రంకు పెళ్ళాల్లారా. టికెట్టు లేకుండా రాలేక్కి టి.సి మొడ్డ కుడిసే ముండల్లారా ”అనుకున్నాడు శ్రీను.
“అత్తలు మీ కొడుకులు ఇప్పటిదాకా చింతచెట్టు చింత కాయలు దుళ్ళ కొట్టినట్లు చెల్లెలు పూకును దుల్ల కొట్టి దుల్ల కొట్టి, రసాలు కార్చుకుని అలసి పొయ్యారు. మళ్ళి వాళ్ళ మొడ్డలు లెగిసి, మీ పూకుల్లో దడ్డు పోట్లేయ్యాలంటే కనీసం పదేను నిమిషాలు పట్టుద్ది. అందుకని ఆలోపు......” శ్రీను మిగిలిన మాటలు పూర్తీ చేయ్యాక ముందే యశోద అందుకుని
“ఎందుకల్లుడు ఆరేడు నిమిషాల్లో ఉక్కుకడ్డిలా బిర్రేక్కేంచి, జండాకర్రలా నిగిడిస్తారు” అంది.
“అమ్మ అత్త లంజల్లారా! అంటే మీకు కొడుకు మొడ్డలెంత సేపటికి లేస్తుందో తెలుసంటే, అమ్మ నీయమ్మో. రేయింబ వళ్ళు కొడుకులతో కుమ్మించుకోవడమే మీ పని అన్నమాట. నా బత్తాయి అత్తలోలు. మీ పూకుల్లో దుబాయి సేట్ మొడ్డలు దూర్చా” అల్లుని మాటలకు అక్క చెల్లెళ్ళు బజారు ముండల్లా ముసిముసిగా నవ్వారు.
“సరే. కిచెన్ ఫ్రిజులో బాదం పిస్తా, జిడిపిక్కలు వనమూలికల పౌడరు కలిపి చిక్కగా తయారు చేసిన పాలున్నాయి, అవి తాగితే మగాళ్లకే కాదు ఆడోళ్ళకు జివ్వు జివ్వుమని నరాలు వేడెక్కుతాయి. నీ కొడుకులు కూతురు పూకు మొడ్డ కడు క్కుని వచ్చేసరికి పాలు తేండి. త్వరగా మీ అమ్మకొడుకుల దెంగులాట చూడాలని నాకు ఉబలాటంగా వుంది. కూతురు ఎంత పూకు దూల లంజో చూసాను. ఇప్పుడు దానమ్మలు ఎంత దినకంత్రి లంజలో చూస్తా.”
సరేనన్నట్లు బయలు దేరేరు. అయిదు నిమిషాల్లో ట్రేలో పెద్దజగ్గు గ్లాసులతో వచ్చారు, టేబుల్ పై నుంచారు.అ ల్లుని కిరు వైపులా ఆసీనులయ్యి “అల్లుడు పెళ్ళాం అన్నలతో దెంగించుకోవడం,అత్తలు కొడుకులతో కుమ్మించుకోవడం చూడ్డా మేనా.. నీవేమి చెయ్యవా.. ఇలా అత్తలపూకులో వేల్లెట్టి ఆడిస్తుంటావా.. లేక మా పూకుల్తో పూకు పేకాట అడతావా”
“ఎందుకాడను. ఆడతా.. ఆడి అల్లుని మొడ్డ దమ్మేమితో చూపిస్తా. అత్త పూకు దున్నే అవకాశం దొరుకితే ఏఅల్లుడు వదులుకోడు. అలాంటిది ఇద్దరత్తల ముదురు పూకులను నాలుకతో నాకి చదును చేసి, మొడ్డ రోకలితో దరువేసి పగల కొట్టే అవకాశమొస్తే వదుల్తానా?. పెళ్ళాం మొగుడేదురుగా పరాయి మొగాళ్ళతో వేయించుకునే ఫోర్న్ వీడియోలు చూసి, ప్రత్యక్ష్యంగా చూడాలని మొదటి ఛాన్సు వాళ్లకిచ్చా, నాపెళ్ళాన్ని నాకు తెలియకుండా నీ కొడుకుల వద్ద దగ్గరుం డి పండబెట్టి నందుకు ఇప్పుడు మీ కొడుకులతో మిమ్మల్ని దగ్గరనుండి పండ బెడుతున్నా. ఆ తరువాత నేను పండు తా మీతో ఏమంటారే నా లంజత్తలు”అన్నాడు శ్రీను అత్తల తొడలను కసిగా పిసుకుతూ.
“ఏమంటాం..ముద్దులు పెడితే పెట్టించుకుంటాం.. పిసికితే సళ్ళు పిసికించు కుంటాం.నాకితే మాపచ్చడి బండలు నాకించుకుంటాం. వేస్తే మాపూకుల్లో నీమొడ్డ పోట్లు వేయించుకుంటాం. కొడుకు మొడ్డలను మా పూకులో దిగేసుకున్న దూల లంజలం. దొరికేతే అల్లుని మొడ్డ వదులుతామా .అత్త పూకు దమ్మెంతో చూపిస్తాం. చెరకు గడలో రసాన్ని గానుగలో వేసి పిండినట్లు మాపూకు గానుగలో నీ సుల్ల చెరకును ఆడించి. పిండి నీ సుల్లరసం మొత్తం పిల్చి.నీ సుల్లను చెరకు పిప్పిని చేస్తాం చుస్తావుగా”అని అల్లుని సుల్లను పిసికింది యశోద.
“అమ్మోఅత్తలు” అంటు గుండెలు బాదుకున్నాడు. ఇంతలో బాతురూము నుండి సుభద్ర అన్నల ద్వయం వచ్చారు. అందరు నడుముకు టర్కీ టవళ్ళు చుట్టు కొచ్చారు. టవలు సుభద్ర నడుం నుండి మొక్కాళ్ళ వరకుంది. మోకాళ్ళ కిందనుండి పాదాల వరకు చిన్న నీటి చుక్కలు అక్కడక్కడ వుండి మెరుస్తున్నాయి.బలమైన పచ్చని పిక్కలు. అంద మైన పాదాలు, పాదాల పైన నీలిరంగులో ఉబ్బ్జిన రక్తనాళాలు. మామిడి పిందెల డిజైనుతో చిన్న చిన్న గజ్జెల పట్టిలు, పాములాపాదాన్ని చుట్లేసుకుని, నడుస్తున్నప్పుడు ఘల్ ఘల్ మంటు మదిలో కామ సుడిగుండాలు రేపుతున్నవి. బలిసిన సళ్ళు కొంచెం వాలుగా కిందికి వేలాడున్నాయి. అప్పటివరకు అన్నలు పిసుకుడు తాలూకు గుర్తుగా అక్కడ క్కడ ఎర్ర చారలు గుబ్బల మీద, బుగ్గల పై కొరుకుడు ఆనవాలుగా పళ్ళగాట్లు కన్పిస్తున్నాయి. అన్నల నోట్లో పెదాలు నలిగినా గుర్తుగా పెదాలు చిలుక ముక్కులా మరింత ఎర్రగా పండిన దొండ పండుల్లా వున్నాయి. అప్పటివరకు అన్న లతో పొందిన సుఖం తాలూకు ఆనవాళ్ళు కళ్ళల్లో కన్పిస్తు న్నది. వారి దెంగులాటకు సాక్ష్యం నేనంటు రెండు సల్లమధ్య లోయలో వేలాడుతున్నది శ్రీను కట్టిన తాళి. చేతులకున్న ఎర్రని పచ్చని గాజులు నడుస్తుంటే గలగలమని సద్దు చేస్తు న్నవి. సుభద్రోచ్చి సోపాలో పంగ విప్పుకు కూర్చుంది. తొడలమధ్య టవలు గ్యాపు నుండి తొడపువ్వు దాక్కుని మసగ్గా కన్పిస్తు మొగుణ్ణి కవ్విస్తున్నది. తొడలు మూస్తూ తెరస్తూ మొగుణ్ణి కవ్విస్తున్నది. కొద్దిసేపు తరువాత సుభద్ర టవలు విప్పేసింది. అదిచూసి రాము కృష్ణ తన టవళ్ళు విప్పి పక్కనేసారు.
“కూతురు వేషాలు చూసిన అమ్మా, పిన్ని “లంజ పూకు బాగా కొవ్విక్కి వొళ్ళు బాగా బలిసి కొట్టుకుంటున్నది. నాసవితి పదిమందేక్కిన ఎక్కించు కుంటది.”అనుకున్నారు కచ్చగా. రాము కృష్ణ సుభద్రకు రెండు వైపులా కూర్చున్నారు. ”ఇప్పుడు వరకు దాని పూకు నాకి, వెనుక ముందు బొక్కల్లో మొడ్డలు దూర్చి తైతక్కలాడింది సరిపోలేదా.మళ్ళి ఆ ముండ పక్కనే సేటిలైయ్యారు.ఇక్కడ మీ అమ్మల పూకులో గులెక్కువై చచ్చిపోతున్నాం. మాపక్కనొచ్చి కూర్చో వచ్చు కదా దొంగ నా కొడుకల్లారా. అమ్మకు రంకు మొగుల్లారా. అమ్మ పూక్కన్న చెల్లి పూకు మక్కువైందా”యని అక్కా చెల్లెలు గింజుకుని లేచి ముగ్గురికి పెద్దలోటాలనుండి బాదం పాలు ఇచ్చారు. అల్లునికి ఇచ్చి తాము కూడా తీసుకు న్నారు. శ్రీను అన్నట్లుగా ఆ పాలు రుచి బాగుంది తాగుతున్నకొలది వొంట్లో ఎదో కొత్త శక్తి చురుకు దనం కల్గుతు న్నది.రెండు నిమిషాల్లో తాగడం అయ్యింది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:17 PM
Post: #19
“అత్తలు నీకొడుకులు యుద్దానికి సిద్ద మయ్యేలోపు, మీ అక్కా చెల్లెళ్ళు కాస్త మమ్మల్నిఆడి పాడి ఎంటర్టైన్మెంట్

చెయ్యాలి.”అన్నాడు శ్రీను.
“అయ్యబాబోయ్ . ఈవయస్సులొ మేము ఆడి పాడాలా, నీ పెళ్ళాంలా పడుచు పిల్లల మనుకున్నావా అల్లుడు శ్రీనూ”అని దీర్ఘం తీసారు
“ఓహో ఆడి పాడటానికి వయస్సు గుర్తొచ్చిందే. మరీ కొడుకులతో పచ్చి పచ్చిగా బట్టలిప్పి దొర్లి దొర్లి మంచం ఇరిగేలా దొబ్బించుకోవటానికి వయస్సు ఆడ్డు రాలేదా”
“అబ్బా అల్ల్లుడు మాకు సమర్త పాటలు,మంగళ హారతులు వొచ్చు పాడమంటావా”
పోనీ దెంగుడుపాటలోచ్చా”
“చీపాడు రావు”నంగనాచు అత్తల సమాధానం.
“కొడుకులకు కాలేత్తే లంజలకు దెంగుడు పాటలు రావంటే ఎలా. సరే ఒక పని చెయ్యండి.ఇప్పటిదాకా సగం సగం అందాలే చూపారు నాకు. బట్టలిప్పి ముందు మీ నడిప్రాయపు అందాలు కనువిందు చెయ్యండి.ఆట పాట తరువాత చూద్దాం”
అల్లుడలా అన్ని విప్పినించో అనగానే ఓ తెగ సిగ్గడి పోయారు కన్నెపిల్లల్లా. ఇద్దరి బుగ్గలు ఎర్రగా కంది పొయ్యాయి. కళ్ళల్లో సిగ్గులు మొగ్గలు తొడిగాయి. పైటలు సరిచేసుకున్నారు. ముసిముసి నవ్వులు రువ్వారు. వాళ్ళను చూస్తూ “అమ్మా అత్తలు మీ దగ్గరెన్ని వేషాలున్నాయే, సినిమా యాక్టర్లు బలాదూరు మీముందు” అనుకున్నాడు.
“మీ సిగ్గు దొంగలు తోలా. తరువాత సిగ్గు పడుదురు తీరిగ్గా ముందు బట్టలిప్పండి”అన్నాడు.
యశోద, జయ నిల్చొని తమ పైటలు తప్పించబోయారు.ఇంతలో శ్రీను
“ఆగండాగండి.. మీవి మీరిప్పుకుంటే అందులో త్రిల్లు ఏముంది మీ రింగులో మా ఫింగరు. ఇంకొకరు ఒకటొకటిగా విప్పి తే, మేము గుటకలేస్తూ చూస్తే వుంటుంది మజా. ఇద్దరత్తల నగ్నఅందాలు ఒక్కేసారి చూస్తే నా కళ్ళు పెలిపోతాయేమో” అన్నాడు శ్రీను. అల్లుని పొగడ్తలకు అక్కా చెల్లెలు ఎర్ర మందారాలు అయ్యారు.వొల్లంత కదిలేనవ్వారు.
“ఎవ్వరైతే బాగుంటుంది” అని బావల వైపు చూసాడు. ఇద్దరు రెడీగా వున్నారు విప్పటానికి. ఈ మధ్య కుర్రాళ్ళు పెళ్ళాల కోకలిప్పడం కంటే అమ్మల కోకలిప్పటానికి రెడీ అవ్వుతున్నారు. తినటానికి లేతముంజలు, దెంగటానికి ముదురు పూకులు బాగుంటాయి. చప్పరించానికి లేత ముచ్చికలు, నలపటానికి, మొద్దేట్టి రుద్దటానికి ముదురు సళ్ళకు సాటి లేదు. బాగా బలిసిన నడి వయస్సు ఆడదాని సళ్ళమధ్య మొడ్డను దూర్చి దెంగుతుంటే కలిగే ఆ హాయే వేరు. నాటు సారా కొడుతూ, చీకులు తింటున్నంత సమ్మగా కైపుగా వుంటుంది. “కొడుకులే బట్టలిప్పి కొడుకులే దెంగుతే మజా ఏముంది. అల్లుని ముందు కన్నకూతురుతో బట్టలిప్పించి, కొడుకులతో పూకు చిడతలను వాయిస్తే నాసామి రంగా సీను సితార అవ్వుద్ది” అనుకున్నాడు శ్రీను.
అనుకున్నదే తడువుగా సుభద్ర వైపు చూసి “పెళ్ళామా. నా పవిత్ర పతివ్రత రత్నమా.. మీ యామ్మలు నీకు చిన్న ప్పుడు బట్టలు కట్టుకోవడమేలాగో నేర్పింటారు. ఇప్పుడు నీవు వాళ్లకు అల్లుని ముందు బట్టలేలా విప్పాలో నేర్పించు” అన్నాడు కొంటెగా నవ్వుతూ.
“అమ్మో అల్లుడా! మా కొడుకులు అనుకుంటే వారిని మించావు కదరా అల్లుడు చిలిపి తనంలో” అనుకున్నారు. అమ్మ బట్టలిప్పే చాన్సు మిస్సయ్యినందుకు కాస్త డిస్పాయింట్ అయ్యినా చెల్లులు అమ్మలకు కావించే వస్త్రాపరహణ దృశ్యం కడు రమ్యం కదా యని ఆనందించారుకొడుకు లిద్దరు.
సుభద్ర లేచెల్లి అమ్మ,పిన్ని ఎదురుగా నిల్చుంది. ముందు కుడి చేత్తో అమ్మ భుజం మీద జీరాడుతున్న పైట కొంగును తప్పించింది. పైట మొదలు నరికిన అరటి దుంగలా నేలను ముద్దాడింది. లోనేక్కు జాకెట్ నుండి సగం బయటికి కన్పి స్తూ ముగ్గ మాగిన బంగిన పళ్ళరంగులో, గేట్లు తీస్తే పరుగు లకించటానికి సిద్దమైన రేసు గుర్రాలా సళ్ళు రెండు పైకి కిందికి కదిలాయి. అలా చూడగానే ముగ్గురు మొగాళ్ళ సుల్లల్లో కదలి కొచ్చింది. కొద్దికొద్దిగా ప్రాణం పోసుకుంటున్నాయి. జరుగుతున్న దానిలో తనకేమి సంబంధం లేనట్లు చేతులు వేలాడేసుకుని నవ్వుతు బొమ్మలా నిల్చుంది యశోద. తన పిల్లలు, అల్లుని ముందు కన్న కూతురు నిసిగ్గుగా తన బట్టలిప్పడం యశోదకు థ్రిల్లింగుగా అన్పించింది. ఎడమ చేత్తో పిన్నిజయ పైటను తప్పించింది. సేమ్ సీను రిపీట్ అయ్యింది. అక్క యశోద సల్ల సైజుకు ఇసుమంత తగ్గకుండా, కట్టు విప్పుతే బరిలోకి దూకే అంబోతుల్లా ముక్కాలు భాగం జాకెట్ బయటికున్న బొప్పాయి కాయల సైజు సళ్ళు కనువిందు చేసాయి. అమ్మ సుభద్ర వెనక్కి చేరి మగాళ్ళను కసేక్కించటానికి జాకెట్ పైనుండి సళ్ళను గట్టిగా గుబ్బల మీద నొక్కి పిసికింది.అప్పటి వరకు అల్లుని చేతిలో, తమ చేతిలో నలిగిన సళ్ళు అప్పటికే వేడి మీదున్నాయి. కూతురలా కుతిగా పిసికే సరికి, పూకులో నరాలు టిమటిమమన్నాయి.
“అమ్మాఆఆ నాలంజా కూతురా”యని అంది. సుభద్ర అమ్మ మెడవెనుక వీపుపై “చుప్చ్ చుప్చ్”మని ముద్దులెట్టి అమ్మ ను కవ్వించి, చక చకమని ముందున్న హుక్కులను తప్పించింది. బోనునుండి బయటికి దూకిన సివంగుల్ల సళ్ళు బయటపడి, ఆ విసురుకు రెండు మూడు సార్లు పైకి కిందికి కదిలాయి. అత్త సళ్ళుఅలా కళ్ళముందు పైకి కిందికి కదల డం చూసి, మనస్సంతా జివ్వున లాగింది. మొడ్డను రుద్దుకున్నాడు. ఒక్కవూపుతో అమ్మ వొంటి నుండి జాకెట్ ను వేరు చేసిన సుభద్ర వెనుక నుండే అమ్మ సంకల కిందుగా చేతులేసి, సల్లకింద కుదుళ్ళ వద్ద చేతులున్చి పైకి కిందికి వూపింది, రెండు సళ్ళను దగ్గరిగా నొక్కింది, సల్ల సందు నున్న తాళిబొట్టు పెద్ద మేఘాల మధ్య చిక్కుకున్న జబిల్లిలా గుబ్బల మధ్య మాయమైంది. రెండు అంగుళాల వర్తులంగా కాఫీ రంగు స్తనపరివేషం/aerpla, దాని మీద నేరడు పండు సైజులో గోధుమ రంగు ముచ్చికలు/బొట్టెలు. కొడుకుల, అల్లుని మొడ్డ గాలికి కిటికీ తలుపు కొట్టుకున్నట్లు టపటప కొట్టుకున్నాయి. ఎవ్వరికి వారు రెండు గుబ్బలను దగ్గరగా నొక్కి పట్టి, నిగిడిన తమ సుల్లలను ఆడించాలని మనస్సు లోఅనుకున్నారు. అమ్మ పక్కనుండి పిన్నివెనక్కి చేరింది. కనుమూసి తెరచే లోపు జయ జాకెట్ కూడా గది మూలకు చేరింది. యశోద సల్లకు జిరాక్సు కాపిలా వున్నాయి జయ సళ్ళు కూడా. ”లంజలు వాళ్ళ అమ్మదగ్గరనుండి వారస త్వంగా తెచ్చుకున్నట్లునారు సళ్ళు. అత్త లంజల పూకుల్లో వేళ్ళుఆడించాను, కాని పూకును పూర్తిగా చూళ్ళా. కొంప దీసి ఈ లంజల పూకు కూడా ఒకే సైజు ఒకే ఉబ్బుతో జిరాక్సు కాఫీలా వుంటుందేమో” అనుకున్నాడు మనస్సులో శ్రీను. సుభద్ర పిన్ని నడుము ముందు చెయ్యేసి కుచ్చిళ్ళను వొత్తుగా వుంచిన క్లిప్పును తీసింది. ఆతరువాత బొడ్డు కిందుగా చీర లోపలి చేతిని దూర్చి మొల లోపలికి తోసిన చీర కుచ్చిళ్ళను బయటికి లాగింది. కొండచిలువ తన ఆహా రం నులుంగ చుట్టుకున్నట్లు చీర సర్రున జారి పాదాల చుట్టూ పడింది. ఇక తొడల అందాలు,తొడ బిళ్ళ అందాలకు అడ్డు లంగా మాత్ర మే. లంగా కూడా తొడలసందులో అక్కడ లొపలికి నోక్కుని, దిమ్మ ఆకారం ఉబ్బుగా కన్పిస్తున్నది. దోసె డు సైజు దిమ్మను చూడగనే పక్షి రెక్కలు టపటప కొట్టుకున్నట్లు మగాళ్ళ మనసుల్లు కోరికలతో టపటపమని కొట్టుకు న్నాయి. వొంట్లో రక్తం సరసర మని వొంట్లో వేడిగా ప్రవహిస్తున్నది రక్తనాళాలలో. నరాలు జివ్వు జివ్వు మంటున్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు లంగ జారుతుందా పూకు బిళ్ళను చూద్దామా యని ఆరు మగకళ్ళు ఎర కోసం చూస్తున్న డేగల్లా ఎదు రు చూస్తున్నాయి. సుభద్ర అన్నలను మొగుణ్ణి కవ్వించటానికా అన్నట్లు పిన్నిని వదిలి అమ్మవెనక్కి చేరింది. ”జయ పూకు దర్శనానికి దేవికేత్ర పీఠ దర్శనానికి భక్తుల్లా చూస్తున్న కొడుకు అల్లుళ్ళు “ఉష్”అని నిరాశగా నిట్టూర్పు లొది లారు. జయ చీరకు పట్టిన గతే యశోద కోకకు పట్టింది. చిన్న పిల్లాడు అమ్మ పాదాలను చుట్టేసినట్లు అప్పటి వరకు వొంటిని కప్పి అందాలను దాచిన కోక పాదాక్రాంతం అయ్యింది. చీరజాకెట్ తప్పుకున్నాక నేనోక్కతిని వొంటి మీద నిలవ నంటున్నది లంగా. సుభద్ర తల్లి, పిన్నిలమధ్య నిల్చుంది. ఇద్దరి నడుముల చుట్టూ చేతులేసి, అన్నలు మొగుడి వైపు చూసి, కన్ను కొడుతూ “చూసి తరించండ్రా నా అమ్మల పూకు”అంటు లంగాల బొందులను లాఘవంగా లాగింది. పట్టు కట్టు జారిన లంగాలు నిస్సహాయంగా బలమైన పిరుదులను, నునుపైన తొడలను, పిక్కలను తాకుతూ నిట్టుర్చు చూ పాదాలను ముద్దాడాయి. ముగ్గురి కళ్ళు జిగేల్లుమనేల గది లైటు వెలుతురులో బొమ్మచాటంత సైజు బాగా దిబ్బ రొట్టె సైజులో బాగా ఉబ్బిన పూరీలా దర్శన మైయ్యాయి తొడల సందులో రెండు అందమైన మందమైన త్రిభుజాకార రూపం లో సర్వ జనులకు జన్మభూములు, శృంగార సరసులకు యుద్ధభూములు. జయ, యశోదల తమలపాకులంటి సౌ కుమార్యం వున్న పూకులను చూసి చూడగానే ముగ్గురి మొడ్డల్లో రక్తం ఉరకలెత్తి ఏటవాలుగా వున్న సుల్లలు 90 డిగ్రీల కోణంలోకి నిగిడి వారి పూకులకు సెల్యూట్ చేసాయి. కొడుకుల అల్లుని మొడ్డ ఆరాటం చూసి ఇద్దరాడ వారు పక్కున వెన్నెల విరిసినట్లు నవ్వుల పువ్వులను విసిరారు. వొంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా పుత్తడి బొమ్మలల్లె నగ్న అందాలు ఆరబోస్తూ నిస్సిగ్గుగా నిల్చున్న అత్తల అందాలు చూస్తుంటే శ్రీనుకు మతి పోయింది. “అబ్బాఆఆఅ లంజల్లారా ఏమందంగా ఉన్నారే. ఇప్పుడే ఇలా మతి పోగెట్టే అందాలు న్నాయంటే, పదహారేళ్ళవయస్సులో రెచ్చ గొట్టే మీ అందాలు చూసి ఎందరు మగాళ్ళు మొడ్డలు జాడించుకుని బకెట్లు బకెట్లు కార్చుకున్నారో. మీ మొగుళ్ళ తరువాత మీ కసి పూకులు దెంగిన మీ కొడుకులు నిజంగా అందరి కన్నా అదృష్టవంతులు. ఇప్పుడు మిమ్మల్నిదెంగే ఛాన్సు దక్కి నేను అదృష్టవంతున్ని అయ్యాను. ఏమైన నా పెళ్ళాం అన్నలతో దెంగించుకుని తప్పు చెయ్యడం వలన అప్సర సలంటి అత్తల అందాలు అనుభ వించే భాగ్యం దక్కింది. దానధర్మాలు చేసి పుణ్యం సంపాదించిన స్వర్గంలో అప్సరసల పొందు దక్కుతుందంటారు. ఇక్కడ నా పతివ్రతా శిరోమణి నాపెళ్ళాం వల్ల బ్రతికుండగానే అప్సరసలను తలదన్నేఅత్తల అందాలను తనివితీరా ఆస్వాదించే అదృష్టం దక్కింది” అనుకుంటూ ఆనందించాడు శ్రీను. ఇద్దరు నడివయస్సు అందమై న నగ్నదేవతలంటి ఆడవారి మధ్య పాతికేళ్ళ పడుచు ఇద్దరి నడుంల మీద చేయ్యేసి తమ అపూర్వ అందాలతో కను విందు చేస్తుంటే. కళ్ళెదురుగా త్రిమూ ర్తులల్లె త్రిదేవేరులు/త్రిమూర్తిణిలు నిల్చున్నట్లున్నది. తమ భక్తికి మెచ్చి తమను శృంగార సాగరంలో ముంచి తేల్చి తమకు కామశాస్త్రంలోని అన్నింటిని నేర్పించి, స్త్రీపురుష సంగమంలో వున్న సుఖా న్ని ఆనందాన్నిచవి చూపించటానికి వచ్చిన కామ దేవతల్లా కనిపించారు. ముగ్గురు మొగాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద వరు సగా కూర్చొని చేతులు రెండు జోడించి పైకెత్తి నమస్కరిస్తూ “నమో నమో కామ దేవతాయ నమో నమో. మమ్ములను కరుణించి, మాకు కామశాస్త్రంలో అనుభవం రంగరించటానికి, స్వర్గం నుండి విచ్చేసిన అపురూప కామ దేవతామణు లకు ఇదే మా ప్రణామం.ఈ రోజు మీ సాంగత్యంలో రతికేళిలోని మునిగి తేలి సుఖ ఆనందసాగరంలో ఓలలాడాలి, మీ వొడిలో ఆడి పాడి, సోలి సొక్కి పోవాలి. మమ్ము కరుణించండి కామరూపిణి కామ దేవతల్లారా” అన్నారు. ముగ్గురు ముక్తస్వరంతో నాటకీయ పక్కిలో.కొద్ది సేపు ఇకఇకలు పకపకలతో రూము నిండిపోయింది. వాతావరణం కొద్దికొద్దిగా శృంగార భరితం అవ్వుతున్నది.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
28-11-2018, 02:18 PM
Post: #20
కట్టు తెంచుకుని ఆవుల మీదికి దూకే ఆబోతుల్లా రాము కృష్ణలు తృష్ణగా అమ్మలా వైపు చూస్తున్నారు. అప్పటివరకు కొడుకు కూతుర్ల కామకేళి చూసి వేడెక్కిన తల్లులు తమ కొడుకులు ఎప్పుడొచ్చితమ మీదేక్కుతారా యని ఆత్రంగా కసిగా కొడుకులను చూస్తున్నారు. కాని శ్రీను మనస్సులో ఆలోచనలు వేరుగున్నాయి.

“అత్తలు మీకు ఎలాగు ఆట పాట రాదన్నారు కనుక. ఇప్పుడు మీరిద్దరూ, ఒకరినొకరు ముద్దులాడుకొని, ఒకరివి ఇంకొ కరు పిసుక్కుని, నాక్కుని మీ కొడుకులను రెచ్చ గొట్టాలి. మీ అక్కాచెల్లెల్లా సరసం చూసి, ఇపుడు వాడిన తోటకూర కాడాలా, వాడిన తామర తుడులా వున్న మీకొడుకుల సుల్లలు నిగిడి పోవాలా,జండా కర్రాలా నిగాడ దన్నాలా. ఉక్కు కడ్డిలా వేలితో కొట్టితే టంగ్ టంగ్ మని సౌండ్ వచ్చేలా బిరుసేక్కాలా”అన్నాడు.
మొగుడి మాటలిన్న సుభద్ర “అమ్మనా మొగుడా పెట్టావు కదరా ఫిట్టింగు” అంది. “ఏమే కావాలంటే నీవూ జాయిన్ అవ్వు నాకేమి అబ్జక్షన్ లేదు”అన్నాడు. “ఒద్దురోయ్ మొగుడా ఇద్దరన్నలతో గంటకు పైగా దొచ్చించుకుని దొచ్చించు కుని వొళ్ళు పులిసి పోయింది. పూకు ఇత్తడై పోయింది. కాస్త నాపూక్కి, సళ్ళకు రెస్టివ్వరా మొగుడా” అంది చేతులెత్తి దండం పెట్టి.
కొడుకులకు అమ్మల సరసం అనగానే ఊషారోచ్చింది. చప్పట్లు కొట్టి “మొదలెట్టండి మొదలెట్టండి”అన్నారు కొడుకులు.
“మాయిద్దరి పిసుకుల్లు, చీకుళ్లు, నాకుళ్ళు చూడాలని మా రంకు నాకొడుకులు తెగ ఉబలాట పడుతున్నారు. కాని వ్వు. లంజాకొడుకుల ముచ్చట తిరుద్దాం”అనుకున్నారు జయ, యశోద. సుభద్ర నిల్చున్న చోటునుండి కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి, ఇద్దరి వీపులపై చేతులేసి ఇద్దర్ని దగ్గరగా తోసింది. ఇద్దరి సళ్ళు బలంగా నొక్కుకున్నాయి. తొడలు, పొట్టలు మెత్తగా తాకాయి. తోపుడు వూపుకు పడిపోతావేమో నని బాలెన్సుకై ఒకరి నొకరు బలంగా వాటేసుకున్నారు. ఒకరి సళ్ళు మరొ కరికి బలంగా వత్తుకున్నాయి. మెత్తగా సళ్ళు నలిగాయి. ఇద్దరి సళ్ళల్లో సమ్మగా తీపులు మొదలైయ్యా యి. ఇద్దరి నాలికలను కొద్దిగా బయటికి పెట్టి నాలుక చివర్లను తాటించుకున్నారు, నాలుక చివర్లు తగలగానే ఇద్దరి వొంట్లో జిమ్ జిమ్మని నరాలు కొట్టుకున్నాయి. ఒకరి నాలికను మరొకరి నాలికతో తాకుతూ ఆడుకున్నారు. తరువాత నాలుగు పెదాలు రెండయ్యాయి. ఒకరి పెదాల పైమరొకరి పెదాలను చేర్చి ముద్దులు మొదలెట్టారు. నడి వయస్సులో కొడుకులు, కూతురు, అల్లుని ముందు ఇలా ముద్దులెట్టు కోవడం తమాషాగా గమ్మత్తుగా అన్పించింది. ఒకరి నడుం చుట్టూ మరొకరు చేతు లేసి మొత్తలను గట్టిగా డికొట్టుకున్నారు. ఉబ్బు పూకులు బలంగా డీకోట్టుకుని. పూకుల్లో అగ్గి రాజుకుంది. పూకు కండరాలు చురచుర మన్నాయి. దానికి తోడూ సుభద్ర ఇద్దరి వీపుల మీద చెయ్యేసి వెన్ను పూస లెంటా పైకి కిందికి ఆడిస్తుంటే. వెన్నుపూసల్లో వింత పులకింత పుట్టి సర్రున మెదడుకు చేరి వొంట్లో అణువణువు మదన కీలలు పుట్టి కోరికలు మనస్సును దహిస్తున్నాయి. చిన్న మూలుగులు ఇద్దరి నుండి. పూక్కుమొడ్డ తాకితేనే కాదు కాక మీదున్న బలిసిన పూకు తాకినా పూకులో తిమ్మిరి మొదలవ్వుద్ది. అక్కా చెల్లెళ్ళు మోజుగా రంజుగా పరస్పరం ముద్దు లెట్టుకుంటు ఆనంద లోకంలో విహరిస్తున్నారు. నాలుకలు జంట పాముల్లా పెనవేసు కుంటున్నాయి. ఒకరి నోట్లోకి మరొకరి నాలిక వెళ్ళి మకరందాన్ని పీల్చుకుంటున్నాయి, పెదాలను చప్పరించు కుంటున్నారు. కొరుక్కుంటు న్నారు. మూతులను నాక్కుంటున్నారు. కొన్ని నిమిషాలపాటు గదిలో అందర్నీ మరచిపోయి ఒకరి నుండి మరొకరు సుఖాన్నిముద్దుల రూపంలో జుర్రు కుంటున్నారు. ముద్దు లెట్టుకుంటునే ఒకరి సన్ను మరొకరు మెత్తగా వొత్తుతున్నా రు. అప్పటి వరకు అమ్మల వెన్ను పూసలను నిమిరిన సుభద్ర చేతులను వాళ్ళ పిరుదల పైకి చేర్చి అందిన వరకు గట్టిగా పిసుకుతుంది. వీలు చూసుకుని అమ్మల బుగ్గల మీద మార్చి ముద్దులు పెడుతున్నది. జయ, యశోద ముద్దు లాడుతూనే కల్గుతున్న సుఖ పారవశ్యంతో “వుమ్ అమ ఉమ్మా”అని మూలుగుతున్నారు.”అమ్మ నాసవితుల్లారా నడి వయస్సోచ్చి, రేపో మాపో అమ్మమ్మో, నానమ్మోకావలసిన వయస్సులో లంజల్లారా కొవ్వెక్కి కామం కొట్టుకుంటున్నారే. మీరిద్దరూ ఇంత దూల ముండలు కాబట్టే నాకు పూకు దూలఎక్కువుంది” మనసులో అనుకుని నెమ్మదిగా అమ్మ వెను క చేరి తన దిమ్మను అమ్మ గుద్దలకు రుద్దుతూ, సంకల కిందుగా చేతులేసి ఒక చేత్తో అమ్మ సన్ను, మరో చేత్తో పిన్ని సన్నును పిసికింది. “వుమ్ మమ్మ్మమ్మం” అంటుమత్తుగా మూలుగుతూ ఇద్దరి బొటనవేలు మీద లేచారు.ఇద్దరికీ వొల్లంత సెంటి మీటరు ఖాళి లేకుండా చీమలు కుట్టినట్లు చిమచిమలాడింది. పరవశం తట్టుకో ముద్దులాపి “అమ్మా నా సవితి ఏమి చేస్తున్నావే. మాపూకుల్లో అగ్గి రాజేస్తున్నావే దొంగనా లంజాజజజజజజ”అన్నారు. జయ చటుక్కున ముం దు కొంగి యశోద సన్ను ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని పళ్ళమధ్య పట్టి కొద్దిగా కొరికింది. ముచ్చిక పళ్ళ మద్య నలగ్గానే జయ మనస్సు ఎటో వెళ్ళిపోయింది. వొళ్ళు స్వాధీనం తప్పుతున్నది, ముచ్చికల్లోని నరాలు పళ్ళ వత్తిడికి జివజివ లాడి గుబ్బల్లోకి రక్తం ఎగదన్నింది. చనుగుబ్బలు పొంగాయి.”అమ్మా అక్క నాసవితి ఈఈఈఈ” అంటు దీర్ఘంగా రాగం తీస్తూ అక్క తలను సన్ను కేసి బలంగా వత్తుకుంది. యశోద ముచ్చికను నోట్లోకి లాక్కుని చిన్న పిల్లలా చప్పరిస్తున్న ది. నలబై ఏళ్ల ప్రౌడభామ నాలుగు నెల్ల పిలై చెల్లి, పాలు తాగుతున్నది. అక్క చప్పరింతకు”హోహోహోహహహహః అమ్మం” రాగాలు జయ నోటెంటా. ఆడది కాక మీదున్నప్పుడు, దాని సన్నుముచ్చికను, కట్టుకున్నోడు చీకినా, వుంచుకున్నో డు చీకినా, కడుపున పుట్టినోడు చీకినా, కడకు తోబుట్టువు చీకినా వొంట్లో కామం వరదై పారుతుంది. వంద మంది చుట్టూ వున్నా సందు చూసుకుని, సూది లోకి దారం ఎక్కించుకుంటుంది. చెల్లి స్పందన చూసిన యశోద రెండు సళ్ళను కుదుళ్ళ వద్ద పట్టుకుని, రెండు గుబ్బలను దగ్గరగా నొక్కి ముచ్చికలను మార్చిమార్చి చీకుతుంటే “హోహోఅహాహ” యని మగతగా మూల్గుతున్నది జయ. సుభద్ర సందడిలో సడేమియాఅన్నట్లు అమ్మలావాటి గుద్దల కు తన తొడలను, మొత్తను రుద్దుతూ, అమ్మ సన్నులను మర్దించి అమ్మ సన్నుల్లో గుబులు రేపుతున్నది. ముగ్గురా డల్లా సరస సల్లాపం చూస్తూ రాము, కృష్ణ మొడ్దలు లేచి కాళింగ నాగుల్లా ఆడుతున్నాయి. అమ్మలను, చెల్లిని కసిగా చూస్తూ సుల్లలను ఆడిస్తున్నారు. ఆల్రేడి ఒకసారి కార్చేసారు కనుక వాళ్ల మొడ్డ పెన్నులు అప్పుడప్పుడే సిరా కక్క వు. శ్రీను పరిస్థితియే భయంకరంగా వుంది. సుల్ల నిగిడి గాల్లో పైకి కిందికి ఊగుతూ చెయ్యేస్తే కక్కేతట్లుంది. అందుకే చేయ్యేయ్యకుండా వదిలేసాడు. జయ అక్క సల్ల చీకుదు సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, చేతులను ముందుకు చాచి సుభద్ర చేతిలో నలుగుతున్న అక్క సళ్ళను తానూ పిసకడం మొదలెట్టింది. ఇద్దరి చేతుల్లో సళ్ళు నలుగుతుంటి ఒకటే పుల కింత యశోద సళ్ళలో. చెల్లి సళ్ళను కుతిగా చప్పరిస్తూ”వుమ్ వుమ్ మ్ మ్”మని మూలుగుతున్నది. అమ్మ సళ్ళు పిసికే డ్యూటీ పిన్ని మొదలెట్టగానే, సుభద్ర అమ్మ పొట్ట మీదుగా చేతులేసి పిసుకుతూ,యశోద గుద్దలను తన మొత్త కేసి బలంగానొక్కింది. అమ్మ పిరుదులు అలా తన బలమైన తొడలను రాసుకుంటుంటే సైదుగా వుంది, అపుడప్పుడు తన వుపస్తును/పూకును అమ్మ బలిసిన పిరుదుల కేసి రుద్దుతున్నది. జున్నుమ్ముక్కంటి అమ్మ పిరుదులు పూకు ను సుతారంగా పూనిలువు పెదాలను, గొల్లిని తాటిస్తుంటే హాయిగా వుంది. నడాన్ని ఆడ్దంగా, నిలువుగా తిప్పుతూ ఆమ్మ పిరుదుల కేసి దిమ్మను బలంగా నొక్కి సుఖ పారవశ్యంలో తేలుతున్నది. అదే సమయంలో అమ్మ మెడ నుంచి మొదలెట్టి భుజాల వరకు అమ్మ వీపును వరుసగా “ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్”మని ముద్దులెట్టడం మొదలెట్టింది. చెల్లెలు చేతుల్లో రెండు చనుగుబ్బలు మెత్తగా నలుగుతున్నాయి. వీపు మీద కూతురు వెచ్చిని ముద్దులు వొంటిని వేడెక్కిస్తున్నాయి. సుభద్ర నలుపుడుకు పొట్ట కండరాలలో తీట మొదలైంది. జయ మధ్యలో అక్క ముచ్చికలను బొటన వేలు చూపుడు వేలుతో పట్టుకుని బియ్యపు గింజను నలిపినట్లు నలుపుతుంటే ప్రాణం జిల్లార్చుకు పోతున్నది. ఆ కసితో యశోద చెల్లి సళ్ళను పిచ్చపిచ్చగా చీకుతున్నది. గుబ్బలను గాట్లు పడేలా కొరుకుతున్నది. ముచ్చికను, స్తన పరివేశంతో సహా లోపలికి లాగి “చుపుకు చుపు కు”మని ఆతురుతగా చప్పరిస్తున్నది. అక్క అలా ముచ్చికలు కొరుకుతూ సళ్ళు చప్పరి స్తుంటే జయ పూకు నిలువు గేట్లు వ్యాకోచ సంకోచాలకు లోనయ్యి తెరచుకుని మూసుకుంటున్నాయి. పూ నిలువు గేట్లు తెరచు కున్నప్పుడు, గేట్ల పైచివర చింత పిక్కసైజు గోల్లి పండు, మధ్యలో తాపేశ్వరం బుల్లి కాజా నిలువు మడతలా ముడుచుకున్న నిలువు రెమ్మలు కన్పిస్తున్నాయి. పూబావిలో ఉట మొదలై, పూ నిలువు గేట్లు, నిలువు రెమ్మలు, గొల్లి పండు మిలమిల మెరుస్తు న్నవి. ఆ పూకు పువ్వును చూస్తే ఘోటక బ్రహ్మచారైనా తన లంగోటాల్లో బొళ్ళక్కుమని కార్చేసుకోవాల్సిందే. ఈ కిటుకు తెలిసే సురపతి తన పదవికి ఎసరోస్తుందంటే దేవలంజలు రంభ, ఊర్వశి, మేనకలను పంపేవాడు. ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేసి ముక్తి పొందితే స్వర్గంలో లభించే దేవలంజల పొందు ఇలలో పొందే అవ కాశం వస్తే వదులుతారా అందుకే కమండలాన్ని, దండాన్ని పక్కనెట్టి తమ దండాన్ని చేత్తో నిక్కపట్టుకుని, పూ పొదరిల్ల ల్లో దేవలంజలతో మోజు తీరేవరకు ఎంజాయ్ చేసి, తరువాత మళ్ళిగడ్డాలు మీసాలు పెంచేవారు. పాపం పంచ మహా పతివ్రతలను చూస్తే జాలే స్తుంది. పతివ్రత లన్పించుకునే యావలో ముసిలిమొగుళ్ళకు, రోగిస్టిమొగుళ్లకు సేవ చేసి, పూకులు ఎండ బెట్టుకున్నారు. అదే అప్సరసలు చూడండి. ఇంద్ర సభలో ఆడుతూ పాడుతూ,పుణ్యం చేసుకుని వచ్చిన ప్రతోడితో దెంగించుకుని అమర రతిసుఖాలు పొందుతున్నారు. సతి సులోచన, సావిత్రి లకన్నా అహల్యయే మేలు, మొగుణ్ణి ఏటికి పం పి ప్రతిరోజూ తెల్లారు జామున సమ సమ్మగా సురపతితో పూకాభిషేకం చేయించుకుని తరించేది. అక్క చీకుళ్లకు చెల్లె లు ములుగుతుంటే, కూతురు ముద్దులకు తల్లి ఆపసోపాలు పడుతూ, సమ్మగా మూలుగుతూ, చెల్లి సళ్ళను కుడుస్తున్నది. ఎవ్వరు తగ్గడం లేదు. విరగ దీస్తున్నారు. వీరి పిసుకులాట చీకుకులాట చూసి రతి మన్మ థులు సిగ్గు పడిపోవడం ఖాయం. వీళ్ళ విచ్చల విడితనం చూసి, రతిదేవి కూడా వాళ్ళతో చేరి పిసుకించుకుని, తొడ పప్ప నాకించు కోవడం తధ్యం. అప్పటివరకు అమ్మ పొట్టను పిసుకుతున్న సుభద్ర ఒకచెయ్యి అలాగే పొట్ట, పొత్తి కడు పును నిమురుతూ, రెండ వ చేతిని అమ్మతొడల పంగ లో పొగరుగా వేడిగా వున్న తన జన్మభూమిపై వేసి, అరచేతితో పామింది. పూకు భగ్గు మంది. పూకు కూతురు చేతి స్పర్శతో సంగటి ఎసరులా కుతకుత ఉడికింది. యశోద ఒక్క క్షణం సన్ను కుడవడం ఆపింది. “వుమ్ ముముము ముము ఊఊ ఊఊ ఊ” యని గట్టిగా మూలుగుతూ పూనక మొచ్చిన దానిలా ఊగింది. పూకు నుండి వెచ్చని ఆవిర్లు, సుభద్ర వేళ్ళ సందు నుండి ఎగచిమ్మాయి.
Send this user a private message Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.


Image Verification
Image Verification
(case insensitive)
Please enter the text within the image on the left in to the text box below. This process is used to prevent automated posts.

Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
Telugu friends gumpu sexstory ISS.club 0 38,404 27-11-2018 02:52 PM
Last Post: ISS.club
ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళు - Telugu gumpu sexstory ISS.club 2 42,206 13-11-2018 03:16 PM
Last Post: ISS.club
Amma kodukku puku dengudu kathallu ISS.club 0 355,386 04-05-2018 11:44 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 2 Guest(s)

Indian Sex Stories

Contact Us | multam.ru | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication

Online porn video at mobile phone


indian sex smalayalam sex kadaamma maga sexmarathi first time sexhot sex kahanitelugu sex storieskajal telugu sex storiesfucking a friends wifetamil grandma sexmarathi chawat storytamil brother sister sex videosxx sex tamilஎன் பெயர் ராணி- part4बहन की चुदाई तेल मालिश करके 2019chikkammana tullukerala actress xxxsouth indian massage sexlatest hindi sex story in hindiatteya kama kathegalubrother and sister tamil sex storiestamil sex stories chithima bete ki chudai ki kahaniyanschool teacher ki chudai ki kahanitelugu new xxx videosindian sex serialkama kathai in tamil languagenude dulhantamil xxx comicstamil incest sexsuhagrat porn sexmuslim sex story hindibengali sexnew porn hindidesi biasexy malayalam storiesm nanga Soya humasi ki chudai hindiचाप दिया फाट गयी बुरchudai ki story with picnind me chudaiindian telugu fuckingtv actress ki chudai ki kahaniسکسی.منی.نظر.آۓ.‏XNXXXmarathi fuking videopriyanka chopra ki chudai kahanitelugu sex pagepolice kamakathaikalwww.sex Kath tamil amma 1001அக்கா ஹாஸ்டல் செக்ஸ்tamil akka thambi kama kathaisuper sex storydesi fukerنپل پھدی ممےraja rani story in tamilkannad sexy storygeetha auntytelugu font mom sonincest sex storieskamaveri sexdesi sex stories netSex ‎سکول سٹوریزಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ಕಥೆಗಳುmaa ko choda bete ne kahanimalayalam kama kathaioriya bia banda storytamil chinna ponnu sexஅம்மா மகன் முலைபால் கதை xoipps online storyantarvasna maa beta chudaiindian sex pagesex store teluguporn storiesfamily gangbang sexsexy story latesttamil latest hottelugu sex bestfucking friend s wifetamel sxejanu ki chudaioriya sex photopatni ki chudai ki kahaniaunty fucking tamilkadak chutodia sex story comtelugu dengulata kathalumalayalam sex movies free downloadpussy licking porn storieschod dalotamil sex kathikalbadi bahu ko chodaபெண்கள் உணச்சி வயதுtelugu x storysbete ne maa ko choda with photobangla choda chudir storygeeli chut